Układ czucia głębokiego w wieku podeszłym_propriocepcja.pdf

(199 KB) Pobierz
Układ czucia głębokiego i jego wpływ na sprawność ruchową w wie
Anna Słupik
Układ czucia głębokiego
i jego wpływ na sprawność
ruchową w wieku podeszłym
16.05.2007
24106058.152.png 24106058.163.png 24106058.174.png 24106058.185.png 24106058.001.png 24106058.012.png 24106058.023.png 24106058.034.png 24106058.045.png 24106058.056.png 24106058.067.png 24106058.078.png 24106058.089.png 24106058.100.png 24106058.111.png 24106058.113.png 24106058.114.png 24106058.115.png 24106058.116.png 24106058.117.png 24106058.118.png 24106058.119.png 24106058.120.png 24106058.121.png 24106058.122.png 24106058.123.png 24106058.124.png 24106058.125.png 24106058.126.png 24106058.127.png 24106058.128.png 24106058.129.png 24106058.130.png 24106058.131.png 24106058.132.png 24106058.133.png 24106058.134.png 24106058.135.png 24106058.136.png
Struktura układu czucia
głębokiego
Receptory w strukturach układu ruchu:
mięśnie + ścięgna
więzadła
torebka stawowa
Układ nerwowy – droga czuciowa
24106058.137.png 24106058.138.png 24106058.139.png 24106058.140.png 24106058.141.png 24106058.142.png 24106058.143.png 24106058.144.png 24106058.145.png 24106058.146.png 24106058.147.png 24106058.148.png 24106058.149.png 24106058.150.png 24106058.151.png 24106058.153.png 24106058.154.png 24106058.155.png 24106058.156.png 24106058.157.png 24106058.158.png 24106058.159.png 24106058.160.png 24106058.161.png 24106058.162.png 24106058.164.png 24106058.165.png 24106058.166.png 24106058.167.png 24106058.168.png 24106058.169.png 24106058.170.png 24106058.171.png 24106058.172.png 24106058.173.png 24106058.175.png 24106058.176.png 24106058.177.png 24106058.178.png
Droga czuciowa
Receptor
Zwój rdzeniowy
Jądro smukłe lub klinowate
(skrzyżowanie wstęg)
Wzgórze
Kora somatosensoryczna
Wspólna droga dla czucia głębokiego,
ucisku, wibracji i dotyku precyzyjnego
24106058.179.png 24106058.180.png 24106058.181.png 24106058.182.png 24106058.183.png 24106058.184.png 24106058.186.png 24106058.187.png 24106058.188.png 24106058.189.png 24106058.190.png 24106058.191.png 24106058.192.png 24106058.193.png 24106058.194.png 24106058.195.png 24106058.002.png 24106058.003.png 24106058.004.png 24106058.005.png 24106058.006.png 24106058.007.png 24106058.008.png 24106058.009.png 24106058.010.png 24106058.011.png 24106058.013.png 24106058.014.png 24106058.015.png 24106058.016.png 24106058.017.png 24106058.018.png 24106058.019.png 24106058.020.png 24106058.021.png 24106058.022.png 24106058.024.png 24106058.025.png 24106058.026.png
Reakcja na bodźce
Układ i droga piramidowa
Układ pozapiramidowy
Łuk odruchowy
odruch rozciągowy mięśni
utrzymanie napięcia spoczynkowego
odruch ze ścięgna
24106058.027.png 24106058.028.png 24106058.029.png 24106058.030.png 24106058.031.png 24106058.032.png 24106058.033.png 24106058.035.png 24106058.036.png 24106058.037.png 24106058.038.png 24106058.039.png 24106058.040.png 24106058.041.png 24106058.042.png 24106058.043.png 24106058.044.png 24106058.046.png 24106058.047.png 24106058.048.png 24106058.049.png 24106058.050.png 24106058.051.png 24106058.052.png 24106058.053.png 24106058.054.png 24106058.055.png 24106058.057.png 24106058.058.png 24106058.059.png 24106058.060.png 24106058.061.png 24106058.062.png 24106058.063.png 24106058.064.png 24106058.065.png 24106058.066.png 24106058.068.png 24106058.069.png
Ośrodki „współpracujące”
Układ przedsionkowy – równowaga
Narząd wzroku – wzrokowa kontrola
ruchu i położenia
Móżdżek – regulacja napięcia mięśni,
koordynacja ruchów
Układ pozapiramidowy
24106058.070.png 24106058.071.png 24106058.072.png 24106058.073.png 24106058.074.png 24106058.075.png 24106058.076.png 24106058.077.png 24106058.079.png 24106058.080.png 24106058.081.png 24106058.082.png 24106058.083.png 24106058.084.png 24106058.085.png 24106058.086.png 24106058.087.png 24106058.088.png 24106058.090.png 24106058.091.png 24106058.092.png 24106058.093.png 24106058.094.png 24106058.095.png 24106058.096.png 24106058.097.png 24106058.098.png 24106058.099.png 24106058.101.png 24106058.102.png 24106058.103.png 24106058.104.png 24106058.105.png 24106058.106.png 24106058.107.png 24106058.108.png 24106058.109.png 24106058.110.png 24106058.112.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin