miesnie_glowne_i_pomocnicze.pdf

(33 KB) Pobierz
Microsoft Word - miesnie_glowne_i_pomocnicze.doc
www.pandm.og
physiotherapy&medicine
Mi ħĻ nie bior Ģ ce udział w procesie oddychania
WDECH
Mi ħĻ nie podstawowe, wła Ļ ciwe
Mi ħĻ nie pomocnicze , rezerwowe
przepona
pochyłe
mi ħ dzy Ň ebrowe zewn ħ trzne
mostkowo – obojczykowo – sutkowe
podobojczykowe
d Ņ wigacz łopatki
równoległoboczne
czworoboczny (cz ħĻę górna)
piersiowe mniejsze
najszerszy grzbietu
prostownik grzbietu
z ħ baty przedni
z ħ baty tylny górny
WDECH
Mi ħĻ nie podstawowe, wła Ļ ciwe
Mi ħĻ nie pomocnicze , rezerwowe
mi ħ dzy Ň ebrowe wewn ħ trzne
prosty brzucha
sko Ļ ne brzucha zewn ħ trzne i
wewn ħ trzne
poprzeczny brzucha
poprzeczny klatki piersiowej
czworoboczny l ħ d Ņ wi
najszerszy grzbietu
z ħ baty przedni
z ħ baty tylny dolny
Przy wykonaniu spokojnego wdechu bior Ģ udział mi ħĻ nie wła Ļ ciwe wdechowe, przy
nasilonym lub utrudnionym wdechu bior Ģ udział mi ħĻ nie pomocnicze. Mi ħĻ nie mostkowo –
obojczykowo – sutkowe pracuj Ģ wydatnie tylko wtedy gdy ustabilizowana jest głowa i
kr ħ gosłup szyjny , pozostałe mi ħĻ nie gdy ustabilizowana jest obr ħ cz ko ı czyny górnej.
Wydech jest aktem biernym , przebiega na skutek wyzwalania energii elastycznej płuc i klatki
piersiowej nagromadzonej w czasie wdechu. Nasilony lub utrudniony wymaga u Ň ycia mi ħĻ ni
wła Ļ ciwych i pomocniczych.
Bibliografia :
Rosławski – Lecznicze ę wiczenia oddechowe w chorobach płuc
Milanowska – Podstawy rehabilitacji ruchowej
6303942.001.png 6303942.002.png 6303942.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin