Gdy się Chrystus rodzi (opr J Polit).pdf

(36 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Gdy siê Chrystus rodzi - opr J Polit]
Gdy się Chrystus rodzi
opr. ks. Józef Polit
Soprano I
Soprano II
&
# # # #
b
¾ ¾
¾
¾ ¾
.
¾
¾ ¾ ¾ é
é
¾ ¾ .
¾ ¾
¾
é
¾ ¾ é
é
# # # #
1. Gdy
2. Mó -
się
wią
Chrys -
do
tus
pas -
ro -
te -
dzi
rzy,
i
któ -
na
rzy
świat
trzód
przy -
swych
cho -
strzeg -
dzi.
li,
Alto
&
b
¾ ¾ .
¾
¾
¾
¾ ¾ é
¾ ¾ .
¾
¾
¾ ¾ é
5
# # # #
¾
.
¾
é
¾
S I
S II
&
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾ é
é
¾ ¾ .
#
¾
é
é
¾
¾
# # # #
Ciem -
a -
na
by
noc
do
w jas -
Bet -
noś -
le -
ciach
jem
pro -
czym
mie -
prę -
ni -
dzej
stych
po -
bro -
bieg -
dzi.
li.
A
&
¾ ¾ ¾ .
¾
¾
¾
¾ ¾ é
¾ ¾
l ¾
¾ .
¾
#
¾
¾ ¾
l é
9
# # # #
. .
S I
S II
&
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
# # # #
A -
Bo
nio -
się
ło -
na -
wie
ro -
się
dził
ra -
Zba -
du -
wi -
ją,
ciel,
pod
wsze -
nie -
go
bio -
świa -
sy
ta
wyś-
Od -
pie -
ku -
wu -
pi -
ją:
ciel:
A
&
. .
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾
S I
S II
13 .
# # # #
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾
¾
.
¾ é
¾ ¾
¾
.
¾ é
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
é é
é
.
½
. .
Glo - ri-a,
glo - ri-a,
glo - ri - a
in ex-cel-sis
De
-
o!
A
&
# # # #
¾
.
¾ ¾ ¾ ¾
¾
.
¾ ¾ ¾
# ¾
¾
.
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
u
é
.
½
. .
¾
é
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
é
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
.
¾
¾ ¾
½
¾ é
&
¾ ¾ ¾ ¾
é
u
.
377095034.001.png 377095034.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin