Bądź wiesioła.pdf

(38 KB) Pobierz
Finale 2001 - [B¹d wiesio³a]
BĄDŹ WIESIOŁA
Anonim ca 1490
Alto
&
b
é ¾ ¾
1. Bądź
2. Bądź
3. Bądź
é
¾ ¾
¾ ¾ é
½ ¾ ¾
¾
é
¾
.
¾
wie -
wie -
wie -
sio -
sio -
sio -
ła
ła
ła
Pan -
gdyć
za
no
przy
-
czy -
je -
wzię -
sta,
li.
ta,
gdyś
Trzej
gdzie
po -
Kro -
czę -
lo -
świę -
ła
wie
tych
Je -
da -
wiel -
Nim
¾ ¾
Tenor
U
b
é
¾ ¾
é
é
é
½
¾ ¾
¾
é
¾
.
¾
1. Bądź
2. Bądź
3. Bądź
é
wie -
wie -
wie -
sio -
sio -
sio -
ła
ła
ła
Pan -
gdyć
za
no
przy -
Nim
¾
czy -
je -
wzię -
sta,
li.
ta,
éa é
gdyś
Trzej
gdzie
po -
Kro -
czę -
lo -
świę -
ła
wie
tych
je -
da -
wiel -
.
¾
é
¾
?
b
é
½ ¾ ¾ ¾
Bass
1 Bądź
2. Bądź
3. Bądź
wie -
wie -
wie -
sio -
sio -
sio -
ła
ła
ła
Pan -
gdyć
za
no
przy -
Nim
czy -
je -
wzię -
sta,
li.
ta,
gdyś
Trzej
gdzie
po -
Kro -
czę -
lo -
świę -
ła
wie
tych
Je -
da -
wiel -
6 ¾ é ¾
zu
ry
ka
é
¾
.
¾
¾ é
¾
.
¾ ¾
T
A
¾
¾
¾ ¾# ¾ ¾
é
Chry -
da -
świę -
sta.
li.
ta.
A
-
nio -
ko -
niel -
łem
wi
skie -
poz
-
dro
-
wio -
dli -
wa -
na.
li.
nia.
Syn
-
się
go
mo
-
A
-
¾ ¾ ¾
śpie
-
T
¾ é
¾
¾
l
¾
é é
a
é
¾
.
¾ ¾# ¾ ¾
é
T
U
#
zu
ry
ka
Chry -
da -
świę -
sta.
li.
ta.
A
-
nio -
ko -
niel -
łem
wi
skie -
poz
-
dro
-
wio -
dli -
wa -
na.
li.
nia.
Syn
-
się
go
mo
-
a
¾
¾ é
A
-
a
¾
¾
é ¾ ¾
śpie
-
é
?
é é
é
T
B
zu
ry
ka
Chry -
da -
świę -
sta.
li.
ta.
A
-
nio -
ko -
niel -
łem
wi
skie -
poz
-
dro -
mo -
śpie -
wio -
dli - - -
wa
na.
li.
nia.
Syn
-
się
go
A
-
-
¾
¾
¾
&
376484422.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin