Anielski chór.pdf

(55 KB) Pobierz
Finale 2001 - [Anielski chor]
11
# # #
¾# ¾
¾
¾
¾ Ó ¾
. .
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ Ó ¾
S
A
&
¾
Ë
¾
¾
#
¾
¾
¾
.
¾ Ó
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ Ó
¾
ca
z noc -
się
nych
na -
ciem -
ro -
noś -
dził,
ci
by
wy -
nas
wie -
dzie -
dzie
dzi -
na
cow
dzień
nie -
jas -
ba
ny
z wię-
nie -
?
# # #
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
.
¾ Ó ¾
. .
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ Ó
¾ Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
T
B
1
¾
2
¾
¾ Ó ¾
15
# # #
¾
¾
.
. .
¾
¾
¾ Ó
S
A
&
¾
¾# ¾
¾
¾
.
¾ Ó
¾
¾
¾
¾ ¾
#
l
¾
¾
.
¾ Ó
.
zów
bies -
¾ ¾
swo -
świat -
bo -
łoś -
dził.
ci.
by
wy–
–zów
–bies -
o -
kiej
swo -
świat -
bo -
łoś -
dził.
ci.
¾
¾
¾
1 ¾
¾
¾
.
¾
¾
¾ Ó
¾ ¾
¾
?
# # #
¾
¾ ¾ ¾
¾ Ó
Ó
¾
. .
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ Ó
.
T
B
¾
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ Ó ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
o -
kiej
2
¾
376483878.006.png 376483878.007.png 376483878.008.png 376483878.009.png
Anielski chr
Soprano
Alto
&
# # #
6
¾
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ Ó
Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
1. A - - -
2. Nuć - - -
niel -
cie
ski
więc
chór
wdzięcz -
pa -
ne
ste
-
rzom
nia
o -
Dzie -
pie
-
¾
?
# # #
6
¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾
¾
¾
¾
¾
Ó ¾
Tenor
Bass
¾
¾ ¾
¾
¾
3
# # #
¾
¾
¾ Ó
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ Ó
¾
¾
¾ Ó
¾ ¾ ¾ Ó
S
A
&
¾
¾
¾ ¾
#
¾
l
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
gła -
ciąt -
sza
ku
zba -
pa - ste -
wie -
nie.
rze.
Zwia -
Nieś -
stu -
cie
jąc
Mu
im -
wa -
Bos -
sze
kie -
da -
go
ry
dzie -
w u -
?
# # #
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ Ó
.
¾ Ó
¾
¾ ¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
¾
¾ ¾ Ó ¾
¾ Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
T
B
7
# # #
¾
¾
¾ Ó
¾
¾# ¾
¾
¾
¾
S
A
&
¾
¾
¾ ¾
#
l
¾
¾
.
¾ Ó
¾
¾
¾Ë ¾
¾
¾
.
¾
Ó
¾
ciąt -
przej -
ka
mej
zja -
o - fie -
wie -
nie.
rze.
śe
Z u -
w szop -
śmie -
ce
chem
z Pan -
przyj -
ny
mie
czy -
mi -
stej
łym,
Zbaw -
a
¾
?
# # #
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾
¾ ¾ ¾ ¾ Ó ¾
.
¾ Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
.
¾
Ó
¾ ¾
T
B
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
Ó
¾
¾
¾ ¾
¾
.
¾
.
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
Ó
¾
376483878.001.png 376483878.002.png 376483878.003.png 376483878.004.png 376483878.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin