Wykłady 2013-2014.odt

(75 KB) Pobierz

Psychologia rozwoju człowieka – wykłady 2013/2014

dr Ludwika Wojciechowska

Wykład 1.

Koncepcja rozwoju w psychologii.

 

Ontogeneza – rozwój indywidualny człowieka w toku jego życia osobniczego (jednak nie każda zmiana oznacza rozwój). W psychologii rozwój długo rozpatrywano w ujęciu biologicznym. Podstawowe kategorie tak rozumianego rozwoju to wzrost (np. przyrost komórek), dojrzewanie (rozwój komórek do takiego stanu w którym organizm może w pełni je wykorzystać), uczenie się (ściśle zależne od dojrzewania). W rezultacie przyjęcia modelu biologicznego zmiana rozwojowa była charakteryzowana przez:

                      jednokierunkowość (monotonicznosć), zmiany prowadzą do określonego stanu końcowego, na stanach prostszych budują się bardziej skomplikowane;

                      nieodwracalność;

                      trwałość;

                      autonomiczność, zmiany rozwojowe są ściśle powiązane i wyznaczane przez czynniki wewnętrzna, tkwiące w strukturze systemu psychicznego.

W konsekwencji:

                      zmiany mają charakter powszechny w danej populacji – nie ma różnic indywidualnych,

                      zmiany są ściśle powiązane z wiekiem,

                      zmiany są przewidywalne.

 

Model biologiczny jest krytykowany, zwraca się uwagę na czynniki indywidualne i środowiskowe.

 

Inne charakterystyki zmian rozwojowych

 

                      Zmiany ilościowe – przybywanie, ale bez naruszenia struktury wewnętrznej zjawisk czy procesów (np. zwiększanie się zasobu słów).

                      Zmiany jakościowe – przekształcenie się wewnętrznej organizacji czynności psychicznych i zachowania (np. nowy sposób rozumienia świata).

 

                      Zmiany progresywne – narastanie, powiększanie się, doskonalenie, np. szybsze tempo uczenia się.

                      Zmiany regresywne: inwolucja, atrofia, zanik

 

                      Zmiany intra- i inter-indywidualne

 

Problem akceleracji rozwoju – przyspieszenie rozwoju w porównaniu z poprzednimi pokoleniami.

 

Lata 30. XX wieku – Eleonor Gudnaf (?) stworzyła skalę inteligencji mierzoną interpretacją ołówkowego rysunku człowieka. Przekazuje informacje o stopniu rozwoju umysłowego dziecka. Przy zastosowaniu skali współcześnie dzieci osiągają przeciętne wyniki 200 IQ.

 

Periodyzacja rozwoju

 

1.                   Okres prenatalny: 0-9 m.ż. - kończy się narodzinami

2.                   Okres niemowlęcy: od narodzin do 1 r.ż. (w tym noworodkowy, od narodzin do 1 m.ż.)

3.                   Okres poniemowlęcy: od 1 r.ż. do 3 r.ż.

4.                   Wczesne dzieciństwo: 2-3 r.ż. do 6-7 r.ż.

5.                   Średnie dzieciństwo: 6-7 r.ż. do 11-12 r.ż

6.                   Okres dorastania: 11-12, 17-20

7.                   Wczesna dorosłość – do 40-45 rż

8.                   Średnia dorosłość – od 40-45 do 60-65

9.                   Późna dorosłość – od 60-65 do śmierci

Wykład 2.

Okres prenatalny. Od poczęcia do narodzin.

 

Cechy życia dziecka w okresie prenatalnym

 

1.                   Dynamiczność i adaptabilność

 

                      od jednej komórki do 12 miliardów komórek w mózgu i 10 bilionów komórek nerwowych

                      masa ciała powiększa się 10-11 milionów razy (od narodzin do dorosłości – 22 razy)

                      0,15mm komórki jajowej i 50 cm dziecka przy narodzinach

 

2.                   Fizjologiczna dominacja dziecka

 

                      wyzwala zmiany z hormonach matki

                      ćwiczy funkcje ważne po urodzeniu się (połykanie wód płodowych, oddawanie moczu, ssanie, obracanie się, podskoki)

                      wyznacza termin porodu

                      radzi sobie z poczuciem głodu

 

3.                   Rozwojowi poszczególnych struktur towarzyszy rozwój ich funkcji

 

4.                   Rozwój struktur i funkcji odbywa się zgodnie z zasadami:

 

                      cefalokaudalną – rozwój struktur i funkcji zachodzi w kierunku od części głowowej do części dolnej-tylniej;

                      proksymodystalną – od centralnej części ciała ku częściom bardziej odległym

 

5.                   Cechy okresu prenatalnego obserwowane są także po narodzinach dziecka – do około 5,6mca

 

                      odruchy bezwarunkowe

                      dwie zasady rozwoju (cefalokaudalnego i proksymodystalnego)

                      przewaga mięśni zginaczy (dziecko ma mało miejsca w brzuchu matki, toteż przyjmuje postawę zgiętą)

 

Rozwój prenatalny (model medyczny)

 

1.                   Okres zygoty – od zapłodnienia do 2 tygodnia życia; zagnieżdżenie się zygoty w ścianach macicy, początki specjalizacji komórek – niektóre tworzą masę wewnętrzną (podstawa embrionu), a inne masę zewnętrzną

2.                   Okres zarodkowy (embrionalny) – od 3 do 8 tygodnia - różnicowanie się komórek masy wewnętrznej, trzy listki zarodkowe:

          ENDODERMA - zaczątek organów wewnętrznych i gruczołów;

          EKTODERMA - zaczątek tych struktur organizmu, które będą miały kontakt ze światem zewnętrznym (układu nerwowego, skóry i włosów, sensorycznych części oka, nosa i ucha);

          MEZODERMA - zaczątek mięśni, chrząstki, kości, serca, narządów płciowych i niektórych gruczołów;

3.                   Pierwsze funkcje: w końcu 3. tygodnia zaczyna funkcjonować zaczątek układu krwionośnego.

Zmiany w masie komórek zewnętrznych, ukształtowanie się trzech systemów podtrzymujących embrion: worka owodniowego, łożyska i pępowiny.

           

3.                   Okres płodowy – od 9 do 38, 40 tygodnia

 

                      12 tyg – można określić płeć, głowa stanowi połowę wielkości płodu

                      16 tyg – matka wyczuwa pierwsze ruchy, uszy są ukształtowane

                      20 tyg – porost włosów, głowa to 1/3 długości ciała, odruch ssania

                      24 tyg – ukształtowane oczy (zamknięte) paznokcie, zdolność samodzielnego oddychania

                      28 tyg. - układ nerwowy, krwionośny i oddechowy na tyle rozwinięte, by utrzymać się przy życiu

                      29-40 tyg. - w dużym tempie powstają połączenia nerwowe; przyrost wagi

 

Rozwój prenatalny (model psychologiczny)

 

I trymestr

 

                      13 dnia powstają zawiązki układu nerwowego, 20 dnia zawiązki mózgu;

                      od 21 dnia pracuje serce;

                      w 41 dniu obserwuje się odruchy nerwowe świadczące o początkach współdziałania układu nerwowego i mięśniowego;

                      w 43 dniu odnotowano pierwsze oznaki fal mózgowych;

                      między 7 a 10 tygodniem zaczynają docierać pierwsze impulsy nerwowe z oka poprzez nerw oczny do mózgu;

                      w połowie 7 tygodnia pojawia się wrażliwość okolicy warg na dotyk, lekkie ich podrażnienie wywołuje uogólnioną reakcję całego ciała w postaci zwrotu tułowia;

                      w 7 tygodniu zróżnicowanie gruczołów płciowych pozwala na rozróżnienie płci;

                      w 10 tygodniu zasadnicze części mózgu są już ukształtowane;

                      w 12 tygodniu dziecko zaczyna połykać wody płodowe i reagować na ich smak;

                      pomiędzy 8 a 12 tygodniem - intensywna aktywność ruchowa.

 

II trymestr – dziecko osiąga proporcje takie, jakie będzie miało przy narodzinach.

 

                      w 15 tygodniu początek ruchów chwytnych;

                      w 4 miesiącu powierzchnia mózgu jest pofałdowana, uformowany jest móżdżek, rozpoczyna się mielinizacja włókien nerwowych w rdzeniu kręgowym;

                      od 17 tygodnia - ćwiczenia ruchów ssących;

                      między 4 a 5 miesiącem życia reaguje na zmiany temperatury, na intensywną zmianę oświetlenia, na bardzo silne dźwięki;

                      na przełomie 5 i 6 miesiąca nabywa zdolności bycia w stanie czuwania i stanie snu;

 

III trymestr

                      przyrost wagi, wypijanie wód płodowych (15 do 40 ml na godzinę)

                      nie przybywa już komórek nerwowych, przemiany maja charakter jakościowy, powstają ośrodki mózgowe poszczególnych zmysłów

                      występuje zdolność zapamiętywania

                      dalszy rozwój odruchów bezwarunkowych

 

 

TERATOGENY

MOŻLIWY SKUTEK – uszkodzenie struktur które rozwijają się w trakcie działania teratogenu

Leki terapeutyczne (aspiryna)

Poronienie, krwawienie, kłopoty noworodka z oddychaniem

Witamina A

Zniekształcenia głowy, uszy, serca i CUN

Streptomycyna (antybiotyk)

Utrata słuchu

Talidomid

Deformacja kończyn, uszkodzenia narządów wewnętrznych, śmierć

Narkotyki: kokaina

Zahamowanie wzrostu, przedwczesny poród, drażliwość noworodka, syndrom głodu narkotycznego (drżenie ciała, niepokój)

Heroina

jw oraz syndrom nagłej śmierci (syndrom śmierci łóżeczkowej)

LSD i marihuana

Przedwczesny poród, uważane za przyczynę odkrywania się kawałków chromosomów

Wiek matki

Nastolatki i kobiety po 35rż mają dzieci z niższą wagą urodzeniową; częściej występuje Zespół Downa

Alkohol

Uszkodzenie mózgu i serca, zahamowanie wzrostu, opóźnienie umysłowe, płodowy zespół alkoholowy

Palenie papierosów

Zahamowanie wzrostu, wcześniactwo

Cukrzyca

Trzykrotny wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia wszelkich typów wad wrodzonych (bezmózgowie, rozszczepienie kręgosłupa)

 

 

 

 

 

 

 

 

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin