Swami Vivekananda - Karma Joga.pdf

(655 KB) Pobierz
5786464 UNPDF
Swami Wiwekananda
5786464.008.png
Tytuł
KARMA JOGA
Sztuka „aktywnego" życia
Według
Swami Wiwekanandy
Copyright © by SOURCE s.c. 1995
Opracowanie i skład
SOURCE s.c.
ISBN 83-901711-6-3
Wydanie 1, Katowice 1995
Wydawnictwo SOURCE s.c.
40-079 Katowice, ul. Gliwicka 1/7
tel. 106-85-46
Druk: ZWP „Concordia" - Ruda Śląska-Godula
5786464.009.png
SPIS TREŚCI
O autorze
7
KARMA JOGA - Sztuka „aktywnego" życia
17
1. Czyn i jego wpływ na charakter
19
2. Tajemnica pracy
35
3. Całkowita bezosobowość
55
4. Wolność
79
5. Ideał Karma Jogi
105
SADHANA czyli Praktyka Jogi
125
1. Sadhana - przygotowanie do wyższego życia
127
2. Cel i metody urzeczywistnienia
135
3. Dżnani Joga
141
5786464.010.png 5786464.011.png 5786464.001.png 5786464.002.png 5786464.003.png 5786464.004.png 5786464.005.png
O autorze
Swami Wiwekananda
(Narendranath
Datta)
(1863-1902)
Swami Wiwekananda („wiweka" - rozpoznawanie,
„ananda" - szczęśliwość) na tle historii Indii końca XIX
i początku XX wieku rysuje się jako postać najbardziej
niezwykła i wybitna.
Lubił mawiać, że:
,,muszą narodzić się w Indiach ludzie o nieustraszonym,
a zarazem gorąco współczującym sercu".
I sam był taki. Zwarta, skupiona moc, niezachwiana
odwaga, nieugięty charakter, a jednocześnie bezgrani-
7
5786464.006.png
KARMA JOGA - Sztuka „aktywnego" życia
czne współczucie dla ludzkiego cierpienia, dla nędzy i jej
skutku - upodlenia, dla ludzkiej ciemnoty, jak i dla
uporu fanatyków. Przy szerokiej, niemal genialnej
inteligencji i niezależności myśli, przejawił najżarliwsze
pragnienie wolności i prawdy. Oto charakterystyczne
cechy Wiwekanandy.
Rzadkie, bardzo rzadkie są w historii Indii typy ludzi
o tak płomiennym, niemal religijnym współczuciu. Kto
wie, czy nie od jego ognia zapaliło się ono w Gandhim
i w R. Tagore, który pisał, że: „razem z kamieniarzem
tłucze kamienie na rozpalonych drogach i trwa tam,
gdzie są najniżsi, najubożsi, najnędzniejsi". Brzmi to jak
echo namiętnych słów Wiwekanandy:
„Po co szukacie Boga gdzieś w oddali, a nie kochacie
współbraci? Czyż ubodzy, nędzni, słabi nie są również
Bogiem? Dlaczego nie uczcić najpierw Boga w nich?
Niechże ci maluczcy staną się bogiem dla was! Dawajcie
im waszą pracę, serce, nieustanną modlitwę, a Pan wam
wskaże na pewno najprostszą drogę czynu."
Wierze w siebie, zarówno jednostki ludzkiej jak
i narodu, Wiwekananda nadaje ogromne znaczenie, tak
wielkie, że woła:
„Boscy jesteście wy, ludzie tej ziemi, jakże niesłusznie
zwani grzesznikami!" „Powstańcie jako lwy i odrzućcie
8
5786464.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin