instalacja OpenWrt.pdf

(215 KB) Pobierz
661883125 UNPDF
OpenWrt - TL-WR1043ND
Przygotowanie i instalacja OpenWrt na ruterze TP-Link TL-WR1043ND
Ostatnia zmiana: 2010-12-14 20:33
1. Stan projektu
2. Gotowe obrazy
2.1. OpenWrt
2.2. Gargoyle PL
3. Instalacja przez WWW
4. Instalacja przez bootloader
5. Instalacja przez MTD
6. Instalacja przez sysupgrade
7. Powrót do oryginalnego firmware
8. Dodatkowa konfiguracja
8.1. Interfejsy
9. WLAN
10. Obsługa LED
11. Obsługa przycisków
12. Tryb failsafe
13. External root
14. Port szeregowy
15. Kompilacja
16. Modyfikacje sprzętowe
16.1. USB
16.2. Pamięć
Changelog
2010-12-14 wersja 1.8 również jest wspierana!
2010-11-13 opis gotowych obrazów został przeniesiony do tego dokumentu
2010-11-04
- nowe obraz na podstawie oficjalnej wersji stabilnej Backfire 10.03.1-rc3 (r23873) -zmiany w sterownikach
wifi
- nowy obraz z LuCI
- nowy obraz bez LuCI
- nowy obraz z Gargoyle ( szczegóły
2010-11-01
- nowy obraz na podstawie oficjalnej wersji stabilnej Backfire 10.03.1-rc3
2010-10-17
- nowy obraz na podstawie oficjalnej wersji stabilnej Backfire 10.03.1-rc3
2010-10-13
- nowy obraz na podstawie oficjalnej wersji stabilnej Backfire 10.03.1-rc3
TP-Link TL-WR1043ND jest ruterem opartym na nowszej architekturze co opisywany już wcześniej Linksys
WRT160NL . Jego krótka specyfikacja:
- architektura: Atheros AP83
- bootloader: U-boot
- procesor Atheros AR9132 rev 2 400 MHz
- Flash: 8 MiB
- RAM: 32 MiB
- WLAN: Atheros AR9103 802.11b/g/n (zintegrowany) 3T3R
- chipset Ethernet: RTL8366RB 10/100/1000 Mbps
- 1x USB 2.0
- 1x rs232c (TTL)
- przyciski reset, QSS
Czyli w porównaniu do urządzenia Linksysa ma nowszy chip radiowy i gigabitowy przełącznik. Ma też inną
zaletę - cena, obecnie (koniec 2009r) ok 200zł.
Wydajność USB w tym urządzeniu - przy korzystaniu z ftp i lan można osiągnąć ok 12MB/s przy gigabitowym
połączeniu, ok 10MB/s przy fastethernet.
Stan projektu
Ruter obecnie obsługiwany jest przez OpenWrt Kamikaze w wersji rozwojowej - trunk oraz wersji stabilnej
wydania Backfire 10.03.x. Obecnie obsługiwane są wszystkie elementy rutera - interfejs sieciowy działa,
działa także USB, radio w trybie N, obsługiwane są przyciski, tryb failsafe oraz diody LED.
661883125.007.png 661883125.008.png
Obsługiwane są wszystkie wersje sprzętowe: od 1.1 do 1.8.
Gotowe obrazy
OpenWrt
Zawartość i funkcjonowanie opisane jest w osobnym dokumencie .
Naciśnięcie przycisku QSS do 3s powoduje przełączenie Wifi (on/off). Naciśnięcie przycisku reset (na czas 5s
- 10s) powoduje restart urządzenia. Powyżej 30s - usunięcie konfiguracji i powrót do ustawień domyślnych
(firstboot).
Po starcie systemu dioda SYS sygnalizuje stan rutera - jeżeli miga, ruter nadal jest w stanie uruchamiania,
jeżeli świeci na stałe - ruter jest gotowy do pracy.
Gargoyle PL
Opis polskiej wersji Gargoyle wraz ze wsparciem dla USB znajduje się tutaj: Gargoyle PL .
Instalacja przez WWW
Należy wykorzystać plik openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin .
Podany firmware można normalnie zainstalować posługując się opcją System Tools / Firmware Upgrade w
oryginalnym firmware TP-Linka. Po instalacji należy zalogować się przez telnet i zmienić hasło.
Instalacja przez bootloader
Należy wykorzystać plik openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin .
Po kolei należy:
- wyłączyć zasilanie rutera
- podłączyć kabel szeregowy do rutera i komputera (oczywiście wyposażony w konwerter napięć!)
- podłączyć kabel ethernet do rutera i komputera
- ustawić adres IP karty sieciowej w komputerze na stałe na 192.168.0.5
- uruchomić serwer tftpd (polecam dla windows: http://tftpd32.jounin.net/ , dla linuksa: atftpd, powinien być
standardowo w pakietach danej dystrybucji), a następnie do głównego katalogu tego serwera skopiować plik
firmware (pod nazwą code.bin )
- uruchomić terminal (może być putty) - ustawić parametry 115200 8n1
- włączyć zasilanie rutera
- kiedy wyświetli się napis "Autoboot in 1..." szybko wpisać tpl - proces startu zostanie przerwany
- powinien się wyświetlić znak zachęty:
ar7100>
Najpierw sprawdzamy czy "adresy" się zgadzają - ładujemy firmware do pamięci i wyświetlamy zmienne
środowiskowe:
ar7100> tftpboot 0x81000000 code.bin
...
Bytes transferred = 8126464 (7c0000 hex)
ar7100> printenv
...
bootcmd=bootm 0xbf020000
...
Jeżeli są takie same (te wytłuszczone) to należy już ostatecznie zaprogramować nowy firmware
ar7100> erase 0xbf020000 +0x7c0000
...
ar7100> tftpboot 0x81000000 code.bin
...
ar7100> cp.b 0x81000000 0xbf020000 0x7c0000
...
ar7100> bootm 0xbf020000
Instalacja przez MTD
Należy wykorzystać plik openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy
winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać
# cd /tmp
# mtd -e firmware -r write code.bin firmware
661883125.009.png 661883125.010.png 661883125.001.png
Instalacja przez sysupgrade
Należy wykorzystać plik openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin
Jeżeli już mamy działające OpenWrt - należy przesłać obraz do katalogu /tmp (np. przy pomocy scp czy
winscp) pod nazwą code.bin, a następnie zalogować się na router i wykonać
# sysupgrade -n /tmp/code.bin
Jeżeli chcemy zachować pliki konfiguracyjne należy pominąć opcję -n. Ale ostrożnie z tym - z wersji na
wersje format plików może się zmienić, więc może się zdarzyć, że coś po instalacji nowego firmware może
nie działać tak jak powinno.
Sam proces trwa kilka minut; router samodzielnie się zrestartuje, więc należy być cierpliwym.
Powrót do oryginalnego firmware
Oryginalny firmware zbudowany jest z dwóch części:
0x00000 - 0x020200: header + uboot
0x20200 - 0x7E01FF: header + firmware
Jeżeli nie chcemy flashować uboot'a wystarczy więc odciąć pierwsze 0x20200 bajtów i tak powstały obraz
normalnie wgrać przez OpenWrt jednym ze sposobów opisanych wyżej. Gotowy do flashowania obraz, już
odpowiednio przygotowany (wersja 3.9.13 Build 090930 Rel.51043n, md5sum:
e2e6f963e7f0323531f9016d7059f353) można pobrać z mojej witryny (plik należy wcześniej rozpakować!).
UWAGA: wycinać należy tylko jeżeli oryginalny firmware ma słowo "boot" w nazwie. Ten z dostępny u mnie
zawierał to; nowsze wersje dostępne na stronie producenta już nie i można bezpośrednio wgrać je do
urządzenia.
Dodatkowa konfiguracja
Do uzupełnienia w odpowiednich plikach. Inne aspekty konfiguracyjne opisane są na
http://eko.one.pl#openwrt .
Interfejsy
Domyślna konfiguracja interfejsów
eth0.2: port WAN
eth0.1: 4 portowy przełącznik LAN
wlan0: interfejs radiowy WiFi
Przełącznik można dowolnie podzielić wg własnego uznania.
WLAN
Po zainstalowaniu interfejs radiowy zostanie wykryty i skonfigurowany domyślnie. W standardowym obrazie
należy go włączyć, wystarczy wydać polecenia
# uci set wireless.@wifi-device[0].disabled=0
# uci set wireless.@wifi-iface[0].ssid= moja_siec
# uci set wireless.@wifi-iface[0].encryption=psk2
# uci set wireless.@wifi-iface[0].key= super_tajne_haslo
# uci commit wireless
# wifi
Wszystkie działające tryby pracy radia opisano w tym dokumencie .
Pełna konfiguracja radia:
# uci set wireless.radio0.country=PL
# uci set wireless.radio0.hwmode=11ng
# uci set wireless.radio0.htmode=HT20
# uci add_list wireless.radio0.ht_capab="SHORT-GI-40 DSSS_CCK-40 HT40+ HT40-"
# uci commit wireless
Jeżeli nie chcemy używać trybu IEEE802.11n to opcję option hwmode 11ng zamieniamy na option hwmode
11g .
Obsługa LED
Opis dostępny w osobnym dokumencie .
Obsługa przycisków
Opis dostępny w osobnym dokumencie .
661883125.002.png 661883125.003.png 661883125.004.png 661883125.005.png
Tryb failsafe
Najczęściej na forum wątki wyglądają następująco: "Zrobiłem coś w luci i teraz nie działa. Co robić". Więc po
w ogóle grzebiecie w LuCI?
Wyjściem jest uruchomienie rutera w trybie failsafe . Dla tego tplinka wskaźnikiem trybu jest szybko
migająca dioda SYS.
External root
Istnieje możliwość "zwiększenia" ilości pamięci flash przez przeniesienie części systemu na zewnętrzny
nośnik, np podłączony pendrive. Opisane jest to w osobnym dokumencie .
Port szeregowy
Dostępny jest na płytce, złącze P1, 115200 8N1.
pin sygnał
1
TX
3
GND
4
VCC
Pin 1 to ten po wewnętrznej stronie płytki, wyraźnie oznaczony. Nie ma wlutowanych goldpinów, należy więc
samodzielnie albo wlutować albo dołączyć kabel od konwertera.
Kompilacja
Należy użyć i skompilować aktualną wersję OpenWrt Kamikaze pobraną z svn. Jako platformę należy wybrać
Atheros AR71xx/AT7240/AR913x, target profile - TP-LINK TL-WR1043ND V1, target image -
squashfs. W Kernel modules -> Wireless drivers powinna zaznaczyć się opcja kmod-ath9k. Z kolei w
Kernel modules -> USB Support należy zaznaczyć kmod-usb-core oraz kmod-usb2. Należy upewnić się
także że w Network jest zaznaczony program wpad-mini. Przydatne będzie także zaznaczenia pakietów
crda oraz niezbędnego iw. Inne pakiety można zaznaczyć wg potrzeb.
Firmware należy skompilować w standardowy sposób (make). Plik wynikowy dla tego routera to:
openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-factory.bin . Plik zawsze ma 8126464 bajtów (7,8MB) i
wynika to z budowy obrazu a nie faktycznej zajętości przez dane. Przeznaczony jest do instalacji przez
oryginalne firmware lub mtd.
openwrt-ar71xx-tl-wr1043nd-v1-squashfs-sysupgrade.bin . Przeznaczony jest do instalacji przez
sysupgrade lub mtd.
Modyfikacje sprzętowe
USB
W środku jest dosyć miejsca aby wbudować dodatkowe urządzenia USB. Nie ma w środku dodatkowego
wyjścia USB, należy więc przeciąć i wykorzystać oryginalne wyprowadzenia interfejsu. Można wbudować
huba USB, dodatkowy pendrive, dysk 1,8" czy kartę dźwiękową. Można także wyświetlacz LCD.
Pamięć
Możliwa jest wymiana kości pamięci RAM w tym ruterze na większą, dzięki czemu można uzyskać 64MB. Bez
problemu jest ona widziana zarówno przez bootloader jak i system, więc nie ma z tym żadnych problemów.
Doskonale sprawdza się chip HYNIX HY5DU121622CTP-J.
2
RX
661883125.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin