prawa-sukcesu-tom-vii-i-tom-viii.pdf

(444 KB) Pobierz
386625243 UNPDF
386625243.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Piotr Obmiński
rok 2010
Data: 17.02.2010
Tytuł: Prawa sukcesu. T. VII i VIII– fragment utworu
Autor: Napoleon Hill
Tłumaczenie: Małgorzata Zaleska
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
386625243.002.png
SPIS TREŚCI
TOM SIÓDMY: ENTUZJAZM
Entuzjazm . ............................................................................9
Jak entuzjazm wpłynie na ciebie . .........................................11
Jak twój entuzjazm wpłynie na innych . ...............................19
Psychologia dobrego ubioru . ..............................................84
Siedmiu śmiertelnych jeźdźców . .......................................109
TOM ÓSMY: SAMOKONTROLA
Samokontrola . ...................................................................125
Podsumowanie . .................................................................219
Ewolucja w transporcie . ....................................................223
Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
Psychologia dobrego ubioru
Kiedy nadeszły dobre nowiny z frontu wojennego, w dniu 11 li-
stopada 1918 roku, mój majątek na tym świecie wynosił nie-
wiele więcej, niż miałem w dniu, kiedy przyszedłem na ten
świat.
Wojna zniszczyła mój biznes i zmusiła mnie do zaczynania
wszystkiego od nowa!
Moja garderoba składała się z trzech porządnie znoszonych
garniturów do pracy i dwóch mundurów wojskowych, których
już nie potrzebowałem.
Wiedząc aż za dobrze, że świat formuje swoje pierwsze i naj-
trwalsze wrażenie danej osoby na podstawie stroju, jaki ta oso-
ba ma na sobie, bez zastanowienia popędziłem do swojego
krawca.
Na szczęście krawiec znał mnie od wielu lat, dlatego nie oceniał
mnie tylko na podstawie ubioru, jaki miałem na sobie. Gdyby
tak było, byłbym „zgubiony”.
4
386625243.003.png
Prawa sukcesu t. V i VI — darmowy fragment — kliknij po więcej
Napoleon Hill
Mając w kieszeni niewiele ponad dolara, wybrałem materiał na
trzy garnitury, jedne z najdroższych, jakie kiedykolwiek posia-
dałem, i kazałem, by natychmiast mi je uszyto.
Te trzy garnitury kosztowały $ 375!
Nigdy nie zapomnę uwagi uczynionej przez krawca, kiedy brał
ze mnie miarę. Spoglądając najpierw na te trzy bele drogiego
materiału, które wybrałem, a potem na mnie, powiedział:
— Człowiek zarabiający dolara rocznie, tak?
— Nie — odpowiedziałem. — Gdybym miał na tyle szczęścia
i był na liście płac wśród zarabiających dolara rocznie, może te-
raz miałbym dosyć pieniędzy, aby zapłacić za te garnitury.
Krawiec spojrzał na mnie zaskoczony. Nie sądzę, aby zrozumiał
dowcip.
Jeden z garniturów był w pięknym szarym kolorze, jeden był
ciemnoniebieski, a ostatni był jasnoniebieski w cieniutkie pa-
seczki.
Na szczęście byłem w dobrych stosunkach z krawcem, dlatego
nie zapytał, kiedy zamierzam zapłacić za te drogie garnitury.
Wiedziałem, że potrafię i zapłacę za nie w odpowiednim czasie,
ale czy potrafiłem go o tym przekonać? To była myśl przebiega-
5
386625243.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin