Instrukcja Obsługi Opel Agila 2010.pdf

(3854 KB) Pobierz
Spis treści
Wprowadzenie ............................... 2
W skrócie ....................................... 6
Kluczyki, drzwi i szyby ................. 19
Fotele, elementy
bezpieczeństwa ........................... 30
Schowki ....................................... 48
Wskaźniki i przyrządy .................. 55
Oświetlenie .................................. 72
System audio-nawigacyjny .......... 76
Ogrzewanie, wentylacja i
klimatyzacja ................................. 87
Prowadzenie i użytkowanie .........92
Pielęgnacja samochodu ............. 106
Serwisowanie samochodu ......... 139
Dane techniczne ........................ 142
Informacje dla klienta ................. 148
Indeks ........................................ 150
2
Wprowadzenie
Wprowadzenie
786694055.016.png
Wprowadzenie
3
Na poprzedniej stronie należy
wprowadzić dane samochodu, dzięki
czemu będą łatwo dostępne.
Informacje te można znaleźć
w rozdziałach „Serwisowanie
samochodu” i „Dane techniczne”,
a także na tabliczce identyfikacyjnej
samochodu.
Przepisy te mogą odbiegać od
informacji zawartych w tej instrukcji
obsługi.
Słowo „warsztat” używane
w niniejszej publikacji oznacza
centrum Opel Partner.
Wszystkie centra Opel Partner
oferują najwyższy poziom usług po
konkurencyjnych cenach.
Doświadczony i przeszkolony przez
Opla personel pracuje zgodnie ze
specjalnymi instrukcjami
serwisowymi.
Dokumentacja dostarczona wraz
z samochodem powinna zawsze być
przechowywana w jego wnętrzu, tak
aby była łatwo dostępna.
■ W niniejszej instrukcji
uwzględniono wszystkie opcje oraz
elementy wyposażenia dostępne
dla tego modelu. Niektóre opisy,
włączając w to ilustracje
wyświetlanych ekranów oraz
funkcje menu, mogą nie odnosić
się do używanego pojazdu ze
względu na występowanie różnych
wariantów, wersji dostępnych
w wybranych krajach, wyposażenia
specjalnego oraz akcesoriów.
■ Rozdział „W skrócie” zawiera
przegląd najważniejszych funkcji
samochodu.
■ Spis treści znajdujący się na
początku podręcznika oraz
w każdym rozdziale ułatwia
zlokalizowanie szukanych
informacji.
■ Indeks umożliwia odnalezienie
wszystkich wystąpień szukanej
informacji w całej instrukcji obsługi.
Niniejszy samochód stanowi
inteligentnie zaprojektowane
połączenie zaawansowanych
technologii i bezpieczeństwa,
ponadto jest przyjazny środowisku
naturalnemu i ekonomiczny w użyciu.
Ta Instrukcja obsługi zapewnia
użytkownikowi wszystkie informacje,
jakie są potrzebne, by prowadzić
samochód bezpiecznie i wydajnie.
Również pasażerowie powinni być
świadomi zagrożeń związanych
z nieprawidłową eksploatacją.
Kierowca musi zawsze postępować
zgodnie z przepisami prawa kraju,
w którym obecnie się znajduje.
786694055.017.png
 
4
Wprowadzenie
■ Niniejsza Instrukcja obsługi
dotyczy wersji z kierownicą po
lewej stronie. Wskazówki
i procedury dotyczące wersji
z kierownicą po prawej stronie są
bardzo podobne.
■ W Instrukcji obsługi wykorzystano
fabryczne oznaczenia silników.
Odpowiadające im oznaczenia
handlowe można znaleźć
w rozdziale „Dane techniczne”.
■ Informacje dotyczące kierunku, np.
w lewo lub w prawo bądź do przodu
lub do tyłu, zawsze podawane są
względem kierunku jazdy.
■ Wyświetlane ekrany mogą być
niedostępne w języku polskim.
■ Wyświetlane komunikaty i napisy
występujące na etykietach we
wnętrzu pojazdu pisane są
czcionką pogrubioną.
Tekst oznaczony słowami
Przestroga zawiera informacje
o możliwości uszkodzenia
samochodu. Zlekceważenie
podanych informacji może
doprowadzić do uszkodzenia
samochodu.
Akapity oznaczone słowem
9 Niebezpieczeństwo zawierają
informacje o zagrożeniach
wiążących się z ryzykiem śmierci.
Zlekceważenie podanych
informacji może doprowadzić do
śmierci.
Odwołania do innych stron instrukcji
są oznaczone symbolem 3 .
Symbol 3 należy czytać jako „patrz
strona”.
Życzymy szerokiej drogi!
Adam Opel GmbH
Tekst oznaczony jako
9 Ostrzeżenie zawiera informacje
o zagrożeniu wypadkiem lub
obrażeniami ciała. Zlekceważenie
podanych informacji może
doprowadzić do odniesienia
obrażeń.
786694055.018.png
 
786694055.001.png 786694055.002.png 786694055.003.png 786694055.004.png 786694055.005.png 786694055.006.png 786694055.007.png 786694055.008.png 786694055.009.png 786694055.010.png 786694055.011.png 786694055.012.png 786694055.013.png 786694055.014.png 786694055.015.png
 
Wprowadzenie
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin