E-biznes jako sposob na sukces.pdf

(597 KB) Pobierz
29373941 UNPDF
29373941.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 25.09.2008
Tytuł: E-biznes jako sposób na sukces (fragment utworu)
Autor: Jolanta Gajda
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
29373941.002.png
SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA
...........................................................................
4
.................................................................
7
.............................................................
9
..................................................
11
........................................................................
13
.............................................................................
22
........................................................
26
O PASJI
. ......................................................................................
37
MATEUSZ ROMANOWSKI
.........................................................
39
ANNA GRABKA
..........................................................................
48
O ZARZĄDZANIU CZASEM
.......................................................
57
ROBERT MAICHER
...................................................................
63
O TOKSYCZNYCH LUDZIACH
..................................................
73
ANETA STYŃSKA
......................................................................
78
KAMIL CEBULSKI
.....................................................................
88
O MOTYWOWANIU SIĘ
............................................................
99
MAŁGORZATA DWORNIKIEWICZ-OPALIŃSKA
....................
102
TOMASZ KAPELAK
..................................................................
113
O BARIERACH
.........................................................................
119
MATEUSZ CHŁODNICKI
.........................................................
125
O... GÓRACH ;)
........................................................................
131
PIOTR MICHALAK
..................................................................
134
O BŁĘDACH
............................................................................
145
PAWEŁ KRÓLAK
....................................................................
148
O SAMOROZWOJU
.................................................................
159
JANUSZ MARUSZEWSKI
........................................................
163
PATRYCJA KIERZKOWSKA
....................................................
171
O SUKCESIE
...........................................................................
180
BEATA KOŁODZIEJCZYK
.......................................................
186
ZAMIAST PODSUMOWANIA
.......................................................
207
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
E-BIZNES JAKO SPOSÓB NA SUKCES darmowy fragment – kliknij po więcej
Jolanta Gajda
str. 4
Podziękowania
Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zechciały uczestniczyć
w moim przedsięwzięciu i zgodziły się na udzielenie odpowiedzi na
nurtujące mnie pytania ;) Dziękuję serdecznie Ani Grabce, Anecie
Styńskiej, Małgosi Dwornikiewicz-Opalińskiej, Patrycji Kierzkows-
kiej i Beacie Kołodziejczyk — Wy jesteście żywym dowodem na to, że
kobiety sprawdzają się w e-biznesie tak samo dobrze, jak przedstawi-
ciele płci przeciwnej :) Równie serdecznie dziękuję wszystkim Pa-
nom — Tomkowi Urbanowi, Sebastianowi Schabowskiemu, Mateu-
szowi Romanowskiemu, Robertowi Majchrowi, Kamilowi Cebulskie-
mu, Tomkowi Kapelakowi, Mateuszowi Chłodnickiemu, Piotrowi
Michalakowi, Pawłowi Królakowi i Januszowi Maruszewskiemu —
dzięki naszym rozmowom mogłam Was lepiej poznać i jeszcze bar-
dziej polubić. Dziękuję Wam wszystkim za to, że zechcieliście mi po-
święcić swój cenny czas i podzielić się refleksjami na temat e-biznesu
i sukcesu w ogóle.
Są wśród moich rozmówców trzy osoby, którym chciałabym podzię-
kować w sposób szczególny, ponieważ zawdzięczam im znacznie wię-
cej niż tylko współtworzenie tej publikacji.
Dziękuję Mateuszowi Chłodnickiemu za stworzenie Złotych Myśli, bo
to one ukierunkowały zmiany w moim życiu i pchnęły mnie do świa-
ta e-biznesu. Od początku swego istnienia Złote Myśli emanowały
fantastyczną, pozytywną energią, szerząc ducha przedsiębiorczości
i wiary w siebie. Dzięki różnym inicjatywom tego wydawnictwa trafi-
łam na szkolenia e-biznesowe, a także poznałam wielu wspaniałych
ludzi, których bardzo cenię za ich osobowość i osiągnięcia. Kilkanaś-
cioro z nich zaprosiłam do wywiadów, które znajdziesz w niniejszej
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Gajda
 
E-BIZNES JAKO SPOSÓB NA SUKCES darmowy fragment – kliknij po więcej
Jolanta Gajda
str. 5
publikacji. Mogę śmiało powiedzieć, że „Złote Myśli” Mateusza
Chłodnickiego zapoczątkowały prawdziwy przełom w mojej dotych-
czasowej karierze ;)
Oddzielne podziękowania chciałabym także złożyć Piotrowi Michala-
kowi z Ententy. Nie dlatego, że jest jakąś szczególnie ważną personą
z punktu widzenia czytelnika, tylko dlatego, że dzięki naszej rozmo-
wie — przeprowadzonej dla celów niniejszej publikacji — miałam
okazję poznać go lepiej. Jego osobowość i profesjonalizm na tyle
przyciągnęły moją uwagę, że zdecydowałam się powierzyć jego firmie
jeden z poważniejszych swoich projektów. Przyznam szczerze, że jes-
tem pod olbrzymim wrażeniem stylu, w jakim Piotr prowadzi swoją
firmę, realizuje zlecenia, kontaktuje się z klientem. Mimo swojego
młodego wieku mógłby stanowić wzór dla niejednego (e-)biznesme-
na. Piotrze, przywróciłeś mi wiarę w to, że istnieją przedsiębiorcy,
dla których bardziej liczy się jakość i zadowolenie klienta niż zainka-
sowana należność za usługę. I to nie tylko w deklaracjach oferto-
wych, ale także i w praktyce. I za to Ci dziękuję.
I osoba, którą cenię najbardziej. Sebastian Schabowski. Niesamowity
człowiek i niesamowita osobowość. Ma w sobie tyle pasji, entuzjaz-
mu i pozytywnej energii, że gdyby chciał obdzielić tym wszystkich lu-
dzi dookoła, to dla każdego by starczyło :) Przy tym niezwykle praco-
wity, kreatywny i bardzo życzliwy. Dziękuję Ci, Sebastianie, nie tylko
za świetny wywiad, ale także za całość naszej współpracy, możliwość
uczenia się od Ciebie oraz czerpania inspiracji i motywacji z Twoich
pomysłów i działań. A przede wszystkim dziękuję Ci za to, że w trud-
nej dla mnie sytuacji — gdy dopadł mnie solidny kryzys biznesowy —
okazałeś się po prostu... przyjacielem.
No i na koniec podziękowania dla osoby niezwiązanej bezpośred-
nio z tą publikacją, ale gdyby nie ona, nie byłoby pewnie ani Su
-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Jolanta Gajda
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin