jak-kupowac-nieruchomosci-ponizej-ich-wartosci-rynkowej.pdf

(544 KB) Pobierz
325962585 UNPDF
325962585.003.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Marczak
rok 2009
Data: 29.09.2009
Tytuł: Jak kupować nieruchomości poniżej ich wartości rynkowej – fragment utworu
Autor: Marcin Marczak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
325962585.004.png
SPIS TREŚCI
KAŻDEGO . .................................................................6
..............13
6 Powodów, dla których warto inwestować
..................................................................14
.20
Sytuacja osobista . ................................................................21
Nieruchomość . .....................................................................21
Sytuacja finansowa . .............................................................22
Poważne problemy finansowe . ............................................22
Zmiana miejsca zamieszkania . ............................................23
Odziedziczenie posiadłości . .................................................24
Rozwód . ...............................................................................25
Stan nieruchomości . ............................................................25
Brak przepływu pieniężnego . ..............................................26
Deweloperzy . .......................................................................27
........29
Perspektywa makroekonomiczna . ......................................30
Produkt krajowy brutto oraz napływ kapitału
zagranicznego .................................................................32
Zatrudnienie . ..................................................................32
Efekt Unii Europejskie
j . .................................................34
Perspektywa lokalna . ..........................................................36
..............................38
. ..............................................................................38
Nieruchomości ukończone . .................................................39
Odsprzedaż . .........................................................................40
Faza 1. – Internet . ...............................................................49
Faza 2. – Kalkulacje Matematyczne . ...................................51
plan
1. PRZEDMOWA – KRYZYS – SZANSA DLA
Off
-
325962585.005.png
 
Procent zniżki .................................................................52
Procent kredytu – LTV (Loan To Value) . .......................52
Cashflow – Przepływ Gotówki . .......................................52
Procentowy zysk z czynszu (PZC) . ..................................54
Zwrot z inwestycji . ..........................................................54
Faza 3. – Fizyczne Sprawdzenie . .........................................55
Negocjacje . ..........................................................................56
Przygotowanie . ....................................................................58
Zbieranie informacji podczas negocjacji . ............................59
Składanie oferty . .................................................................60
Techniki Negocjowania . ......................................................61
Przypieczętowanie decyzji . ..................................................63
Dodatkowe wskazówki ...................................................64
Kierowca . ...................................................................64
Towarzyski . ................................................................65
Analityk . .....................................................................65
Uprzejmy . ..................................................................66
...........79
Strategia wyjścia . ................................................................82
KRYZYSU . ...............................................................84
..................................................87
............................................................88
.................................................90
....67
Broker finansowy . ...............................................................69
Prawnik . ..............................................................................72
Agent nieruchomości . ..........................................................74
Agent najmu . .......................................................................76
Wykonawcy, firmy budowlane . ...........................................77
Inni inwestorzy . ...................................................................78
9. KRYTERIA WYBORU INWESTYCJI W CZASIE
 
JAK KUPOWAĆ NIERUCHOMOŚCI… — darmowy fragment — kliknij po więcej
Marcin Marczak
4. Zmotywowani sprzedawcy: kim
oni są?
Trudno jest negocjować cenę ze sprzedawcą, który nie ma ta-
kiej potrzeby, aby szybko sprzedać swoją nieruchomość. Aby
odpowiednio wykorzystać sytuację, jaką mamy obecnie na ryn-
ku, należy najpierw zrozumieć, kim jest zmotywowany sprze-
dawca i kto sprzedaje w sytuacji, w której jego rynek już się
skończył i w której wyraźnie widać, że jest on rynkiem kupują-
cego. Musimy zrozumieć dokładnie, przed jakiego rodzaju
trudnościami stoi potencjalny sprzedawca i jakie rozwiązania
mogą być dla niego pomocne.
Kim zatem są zmotywowani sprzedawcy?
Zmotywowani sprzedawcy to właściciele nieruchomości, którzy
pilnie muszą sprzedać z różnych powodów, takich jak sytuacja
osobista, ekonomiczna, a także z powodów związanych ze sta-
nem nieruchomości.
Już podczas rozmowy telefonicznej lub w trakcie spotkania
z potencjalnym sprzedawcą spróbuj ustalić prawdziwy powód
5
4. Zmotywowani sprzedawcy: kim
oni są?
325962585.001.png 325962585.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin