GPW II - Akcje i analiza fundamentalna w praktyce.pdf

(624 KB) Pobierz
404169728 UNPDF
404169728.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
rok 2010
Data: 6.10.2010
Tytuł: GPW 2 – fragment utworu
Autor: Marcin Krzywda
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
404169728.002.png
Spis treści
Wstęp . ....................................................................................5
Akcje . ......................................................................................7
Co spółkom daje giełda? . ....................................................8
Segmenty rynku akcji na polskiej giełdzie ...........................8
Cena akcji . ........................................................................10
Sposób ustalania ceny (kursu) ..........................................14
Ograniczenia zakresu zmian cen (widełki ) ........................21
Rozliczenie transakcji (Zasada D+3) . ................................25
Praktyczne aspekty realizacji zleceń . ...............................25
Wolumen . ..........................................................................28
Dywidenda . .......................................................................30
Prawo poboru (PP) . ...........................................................33
Emisja pierwotna . ..............................................................37
Split (podział) . ...................................................................44
Umorzenie akcji . ...............................................................47
Krótka sprzedaż . ...............................................................47
Strategie wyboru akcji . ..........................................................53
Analiza fundamentalna ......................................................55
Analiza jakościowa ............................................................60
Inwestycje w
. ........................................................65
Analiza techniczna . ...........................................................66
Analiza otoczenia gospodarczego . .......................................69
Analiza makroekonomiczna . .............................................71
Analiza sektorowa . ............................................................75
Badanie sprawozdań finansowych . .......................................77
Czym jest bilans? . .............................................................78
Rachunek zysków i
. ..................................................83
Analiza przepływów gotówkowych . ...................................87
Podsumowanie . ................................................................90
. .......................................................63
Inwestycje we wzrost . .......................................................64
Inwestycje w
wartość
dochód
strat
Analiza wskaźnikowa . ...........................................................91
Wskaźniki zyskowności . ....................................................92
Wskaźniki wartości rynkowej . ............................................93
Wskaźniki płynności . .........................................................96
Wskaźniki zadłużenia . .......................................................98
Ryzyko inwestycji w
. ..........................108
Podsumowanie . ...................................................................111
Dodatek A: Obligacje . ..........................................................113
Podstawowe pojęcia związane z
..................114
Rodzaje oprocentowania obligacji . ..................................115
Kto emituje obligacje? . ....................................................118
Handel obligacjami ..........................................................120
Ocena ryzyka (rating) . .....................................................122
Bibliografia . .........................................................................125
Pozycje książkowe . .........................................................125
Przepisy prawne . .............................................................125
Publikacje dostępne w
obligacjami
. ...................................126
Strony internetowe . .........................................................126
. ..................................................101
Czym jest ryzyko? . ..........................................................101
Różne rodzaje ryzyka . .....................................................102
Stosunek zysku do ryzyka . ..............................................106
Dywersyfikacja . ...............................................................107
Rzadkie zjawiska i
akcje
ignorowanie ryzyka
internecie
GPW 2 :: Marcin Krzywda :: kliknij po więcej
Ryzyko inwestycji w akcje
akcje
Jeśli podejmujesz się inwestowania pieniędzy, to znaczy, że
oczekujesz w przyszłości uzyskania dochodu. Jednocześnie, aby móc
w ten sposób zarabiać, rezygnujesz z wydania pieniędzy, na przykład
na zakup nowego samochodu (ekonomista nazwałby to rezygnacją
z bieżącej konsumpcji) oraz ponosisz ryzyko związane
z posiadaniem instrumentów finansowych.
Czym jest ryzyko?
Nieważne, czy chodzi o inwestowanie, jazdę samochodem czy
spacer ulicą, każdy z nas naraża się na ryzyko. Od Twojej
osobowości i stylu życia zależy, jak wysoki poziom ryzyka zaczyna
sprawiać Ci dyskomfort. Jeśli gra na giełdzie powoduje u Ciebie
bezsenność, prawdopodobnie podejmujesz zbyt wielkie ryzyko.
W przypadku inwestycji giełdowych ryzyko możemy zdefiniować
jako możliwość, że ostateczna (na końcu inwestycji) wartość portfela
będzie inna, niż oczekujesz. Zawiera się w tym również
prawdopodobieństwo straty części pieniędzy.
Ludzie, którzy musieli ciężko pracować na to, co posiadają, wydają
się być mniej skłonni do ryzyka. Z drugiej strony, mamy
daytraderów, którzy codziennie zawierają wiele transakcji. Tacy
giełdowi spekulanci muszą lubić ryzyko, jest to część ich natury.
Jako że dochód z inwestycji finansowych jest uzależniony
w pewnym stopniu od czynników przypadkowych, losowych, to
5
Ryzyko inwestycji w
Zgłoś jeśli naruszono regulamin