GPW III - Kontrakty terminowe i opcje w praktyce.pdf

(670 KB) Pobierz
404170249 UNPDF
404170249.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marcin Krzywda
rok 2010
Data: 6.10.2010
Tytuł: GPW 3 – fragment utworu
Autor: Marcin Krzywda
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
404170249.002.png
Spis treści
.....32
Futures na polskiej giełdzie . ..................................................33
Zasady handlu kontraktami . ..............................................33
Serie kontraktów terminowych . .........................................34
Depozyt zabezpieczający . .................................................36
Rozliczenia codzienne . .....................................................38
Rozliczenie wygasającej serii . ...........................................40
Prowizje . ...........................................................................42
Strategie dla rynku futures . ...................................................51
Inwestycje zgodne z
. ...........................................52
Wielkość pozycji . ...............................................................53
Zarządzanie pozycją .........................................................55
Opcje . ...................................................................................57
Formuła wypłaty dla opcji call . ...........................................59
Formuła wypłaty dla opcji put . ...........................................62
Terminologia . .....................................................................64
Od czego zależy cena opcji? . ............................................65
Cena teoretyczna opcji ......................................................70
Instrumenty bazowe . .........................................................71
Opcje na warszawskiej giełdzie . ...........................................73
Wstęp . ....................................................................................5
Kontrakty terminowe futures . ..................................................9
Futures — wprowadzenie . .................................................10
Otwarcie/zamknięcie pozycji . ............................................14
Dźwignia finansowa . .........................................................15
Charakterystyka kontraktów terminowych . ........................17
Liczba otwartych pozycji (LOP) . ........................................20
Do czego służą kontrakty terminowe? . ..............................22
Zalety kontraktów terminowych . ........................................31
trendem
Standard opcji na WIG20 ..................................................73
Serie opcji . ........................................................................74
Depozyty zabezpieczające . ...............................................80
Opcje w
..................................................................83
Strategie typu spread . .......................................................83
Strategie łączone ..............................................................94
Jednostki indeksowe . ............................................................99
Pozycja długa . .................................................................100
Pozycja krótka . ................................................................101
Podsumowanie . ...............................................................101
Produkty strukturyzowane . ..................................................103
Czym są produkty strukturyzowane? . ..............................104
Cechy produktów strukturyzowanych . .............................106
Obligacje strukturyzowane . .............................................107
Certyfikaty inwestycyjne strukturyzowane . ......................108
Bibliografia . .........................................................................111
Pozycje książkowe . ..........................................................111
Akty prawne . ....................................................................111
Strony internetowe . .........................................................112
Spis rysunków . ....................................................................113
GPW 1 :: Marcin Krzywda :: kliknij po więcej
Kontrakty terminowe futures
futures
Wprowadzone w 1998 roku przez giełdę kontrakty terminowe na
WIG20 szybko stały się jednym z najbardziej popularnych instru-
mentów notowanych na GPW. Wraz z ich wejściem otwarty został
nowy rozdział w historii polskiego rynku kapitałowego. Inwestorzy
giełdowi otrzymali instrument, który umożliwia zarabianie zarówno
na wzrostach, jak i na spadkach!
Dzięki prostej i przejrzystej budowie kontrakty terminowe na WIG20
stały się w krótkim czasie instrumentem bardzo popularnym, o czym
najlepiej świadczy dynamika wzrostu obrotów i liczba otwartych po-
zycji. Wysoka płynność, relatywnie niskie prowizje i przejrzystość
rynku powodują, że zainteresowanie rynkiem terminowym stale ro-
śnie.
Jak już wspomniałem, gra kontraktami terminowymi polega na ob-
stawianiu kierunku ruchu rynku. Wygrasz, jeśli rynek ruszy się
w stronę, którą obstawiałeś. Daje to przewagę temu instrumentowi
nad akcjami, gdzie istniała możliwość czerpania korzyści przede
wszystkim ze wzrostów („krótka sprzedaż” jest bardziej skompliko-
wana i mniej dostępna niż futures ). Nie uzależnia Cię to od głów-
nych trendów giełdowych — hossa i bessa dają Ci niemal takie same
możliwości inwestycyjne!
Zmienia to sposób myślenia o rynku. Często czytamy w komenta-
rzach: „sytuacja pogorszyła się i indeks spadł o 2%”. Jakże jednak
fantastycznie w tym momencie poprawiła się sytuacja posiadaczy
krótkich pozycji (tych, którzy obstawiali spadki)!
5
Kontrakty terminowe
Zgłoś jeśli naruszono regulamin