PLC_lab_2008.pdf

(3236 KB) Pobierz
PWSZ w Tarnowie 2007 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC”
PWSZ – Tarnów
Informatyka w Sterowaniu i Zarządzaniu, rok III
Programowanie sterowników PLC
laboratoria
Prowadzący: mgr inż. Andrzej Latocha
e-mail: pwszt2007plc@interia.pl
Licencja Open-edu, wersja: 2008-02-11
(poprawki, uwagi, propozycje zmian oraz zgłoszenie pracy z instrukcją proszę przesłać na adres e-mail: pwszt2007plc@interia.pl)
ã PWSZ w Tarnowie 2008 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC” 1/74
Spis treści:
Temat 1: Wstęp do programowania sterowników PLC, BHP
3
Temat 2: Praca z pakietem Siemens „Step7”
....................................
4
Temat 3: Graficzny język programowania LD - LADDER
.................
12
Temat 4: Funkcje Timer, Counter
.....................................................
21
Temat 5: Operacje matematyczne
.....................................................
25
Temat 6: Sterowanie pracą silnika prawo - lewo
..............................
28
Temat 7: Regulacja PID
......................................................................
36
Temat 8: Języki programowania: IL, FDB, ST
..................................
41
Temat 9: Strukturyzacja programu za pomocą SFC
........................
53
66
Temat 11: Sterowanie modelem windy
..............................................
68
Literatura:
.............................................................................................
72
Sprawozdania:
......................................................................................
74
ã PWSZ w Tarnowie 2008 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC” 2/74
............
..
106440190.003.png
Temat 1: Wstęp do programowania sterowników PLC, BHP
1. Zasady BHP w Laboratorium.
2.
Zasady BHP – praca z urządzeniami elektrycznymi: sterowniki PLC
3. Praca z dokumentacją techniczną,
Zadanie:
Suport techniczny
Dla jednostki centralnej CPU315-2DP „Siemens” należy wyszukać dokumentację
techniczną i opisać w sprawozdaniu: parametry CPU, tablice obrazu wejść/wyjść
sterownika, typy rejestrów, typy pamięci sterownika, możliwość rozbudowy o karty I/O,
dostępne typy kart dla tej jednostki
http://www.astor.com.pl/www/Centrum_techniczne/index.html
W sprawozdaniu zamieścić:
1.
Parametry CPU, tablice obrazu wejść/wyjść sterownika, typy rejestrów, typy
pamięci sterownika, możliwość rozbudowy I/O oraz dostępne typy kart dla tej
jednostki.
2. Wnioski
ã PWSZ w Tarnowie 2008 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC” 3/74
106440190.004.png
Temat 2: Praca z pakietem Siemens „Step7”
Zadania:
Posługując się dokumentacją techniczną: STEP_7_Instrukcja_S7gsv54_e.pdf
1. Złożyć nowy projekt w pakiecie PLC „Step 7”,”Siemens”
Z menu Windows Start wybrać: SIMATIK Manager , pojawi się Wizard „ New Projekt
następnie kliknąć „ Next> ” pojawi okno wyboru CPU, z kolumny „ CPU type” wskazać typ jednostki
centralnej (np.:CPU 314C-2DP) i kliknąć „ Next>
ã PWSZ w Tarnowie 2008 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC” 4/74
106440190.005.png 106440190.006.png
Pojawi się okno wyboru bloków programowych w których będzie zapisany nasz program (zostawiamy
domyślnie blok OB1 Cycle Execution - wykonywany w każdym cyklu programu ) , zaznaczamy typ
języka którego użyjemy do pisania programu „ LD ” Ladder Diagram – język graficzny i kliknąć „ Next>”
// „ Create with sorce files ” – zostawiamy nie zaznaczone (będzie omówione przy pracy z językami
tekstowymi )
Pojawi się okno nazwy projektu, w którym będzie przechowywany nasz program, konfiguracja
Hardware sterownika, dokumentacja, tablice deklaracji zmiennych, tablice monitoringu zmiennych,
użyte dodatkowe biblioteczne pliki konfiguracyjne.
W rubryce „ Project name: ” wpisujemy nazwę projektu, w naszym przypadku będzie to pierwsza litera
Imienia, Nazwisko nr grupy wg przykładu: „ ANowakL2 ” i klikamy „ Finish
ã PWSZ w Tarnowie 2008 – Laboratorium: „Programowanie sterowników PLC” 5/74
106440190.001.png 106440190.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin