sieci_4.pdf

(827 KB) Pobierz
723061383 UNPDF
Routing i protokoły routingu
723061383.002.png
Po co jest routing
• Proces przesyłania informacji z sieci
źródłowej do docelowej poprzez
urządzenie posiadające co najmniej dwa
interfejsy sieciowe i stos IP.
723061383.003.png
Routing przykład
192.168.1.5
Próba wysłania z 192.168.2.15
wiadomości do 192.168.2.5
• Sprawdzenie maski podsieci
adresata – ID sieci = 192.168.2.0,
• ID adresata = ID nadawcy
• poprzez ARP odczytanie adresu
MAC odbiorcy i wysłanie wiadomości
192.168.2.5
192.168.1.10
192.168.2.10
192.168.2.1
192.168.1.1
Próba wysłania z 192.168.2.15
wiadomości do 192.168.1.10
• Sprawdzenie maski podsieci
adresata – ID sieci = 192.168.1.0,
• ID adresata ≠ ID nadawcy
• Sprawdzenie własnej tablicy
routingu
• poprzez ARP odczytanie adresu
MAC routera i przesłanie wiadomości
do niego
192.168.1.15
192.168.2.15
723061383.004.png
Części składowe tablicy routingu
• Docelowa sieć lub host
• Maska sieci
• Interfejs
• Brama
• Metryka
723061383.005.png
Trasy statyczne i tabela routingu
Adres sieciowy
Maska sieci
Adres bramy
Interfejs
Metryka
0.0.0.0
0.0.0.0
192.168.2.1
192.168.2.15
1
192.168.2.0
255.255.255.0
192.168.2.15
192.168.2.15
1
192.168.2.15
255.255.255.255
127.0.0.1
127.0.0.1
1
192.168.2.255
255.255.255.255
192.168.2.15
192.168.2.15
1
127.0.0.0
255.0.0.0
127.0.0.1
127.0.0.1
1
224.0.0.0
224.0.0.0
192.168.2.15
192.168.2.15
1
255.255.255.255
255.255.255.255
192.168.2.15
192.168.2.15
1
• Przykładowa tablica routingu dowolnego hosta. Wszystkie wpisy oprócz
ostatniego są lokalne.
• Tablica routingu czytana jest od dołu do góry, stąd ostatni wpis przesyła
pakiety które do niego dotarły do bramy domyślnej 192.168.1.1, pozostałe
są przetwarzane lokalnie
723061383.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin