Odkryj moc swojego umysłu.pdf

(494 KB) Pobierz
162080386 UNPDF
162080386.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej
przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany
w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 12.05.2009
Tytuł: Odkryj moc swojego umysłu – fragment utworu
Autor: Krzysztof Trybulski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja i korekta: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Skład: Marcin Górniakowski
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
162080386.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..............................................................................................4
O UMYŚLE . ........................................................................................6
Zapamiętywanie . ..............................................................................................................6
Myślenie . ...........................................................................................................................7
Uczenie się . ........................................................................................................................7
TABELE I INNE POMOCE . .................................................................8
ZAGADKI I ŁAMIGŁÓWKI LOGICZNE .............................................11
PRACĘ UMYSŁU . .............................................................................28
ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE I ROZWIJAJĄCE SZYBKOŚĆ
TWOJEGO MYŚLENIA . ....................................................................41
ĆWICZENIA SPRAWDZAJĄCE I ROZWIJAJĄCE TWOJĄ
KREATYWNOŚĆ ..............................................................................64
Rozwiązania zagadek i łamigłówek logicznych . ..........................................................102
Rozwiązania zagadek i zadań matematycznych . .........................................................107
ZAKOŃCZENIE . ..............................................................................111
ODKRYJ MOC SWOJEGO UMYSŁU darmowy fragment – kliknij po więcej
Krzysztof Trybulski
str. 4
O umyśle
Umysł to ta część ludzkiego mózgu, której nie widać gołym okiem,
ale wszyscy doskonale wiemy o tym, że ją posiadamy. Na co dzień
używamy pojęcia „umysłu” w różnych okolicznościach. Czasem na-
wet o tym nie wiedząc. Zdarza się, że mówiąc o psychice, osobowości
albo świadomości danego człowieka, mamy na myśli właśnie umysł.
Pojęcie umysłu, mimo że posiadają go również niektóre zwierzęta,
stosowane jest tylko w stosunku do ludzi.
Umysł odpowiada za nasze najważniejsze umiejętności oraz funkcje,
do których można zaliczyć: zapamiętywanie , myślenie czy też
uczenie się . Książka Odkryj moc swojego umysłu poświęcona jest
w całości różnego rodzaju ćwiczeniom oraz zadaniom, które pozwolą
Ci rozwinąć wszystkie te funkcje umysłu.
Przyjrzyjmy się zgoła tym funkcjom umysłu, o których sobie przed
chwilą powiedzieliśmy, a które już wkrótce rozwiniesz dzięki zada-
niom znajdującym się w tej publikacji.
Zapamiętywanie
Mówiąc najogólniej, zapamiętywanie to zdolność do rejestrowania
w umyśle różnego rodzaju informacji, wrażeń oraz skojarzeń. Przy-
woływanie ich w umyśle w celu wykorzystania nazywamy (mówiąc
codziennym językiem) przypominaniem sobie .
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
 
ODKRYJ MOC SWOJEGO UMYSŁU darmowy fragment – kliknij po więcej
Krzysztof Trybulski
str. 5
Myślenie
Myślenie to złożony ciągły proces polegający na wyciąganiu wnio-
sków oraz łączeniu informacji i bodźców różnego rodzaju w jedną
zwartą całość.
Efektywność myślenia mierzy się za pomocą testów na iloraz inteli-
gencji. Dzięki rozwiązywaniu zadań, zagadek oraz ćwiczeń, które
znajdziesz w poniższej publikacji, masz szansę znacznie zwiększyć
swój iloraz inteligencji, a co za tym idzie, nauczyć się myśleć o wiele
wydajniej niż dotychczas.
Uczenie się
Uczenie się to złożony proces polegający na zdobywaniu informacji,
wiedzy, umiejętności, sprawności oraz kompetencji w celu ich póź-
niejszego wykorzystania. Uczyć można się zarówno w sposób świa-
domy, jak i nieświadomy. Pojęciem uczenia zajmuje się psychologia.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Krzysztof Trybulski
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin