Nokia_N8-00_UG_pl.pdf

(3937 KB) Pobierz
388722359 UNPDF
Instrukcja obsługi urządzenia Nokia N8–00
Wydanie 1.1
2 is tr ści
Spis treści
Przełączanie otwartych aplikacji
26
Wpisywanie tekstu
27
Wskaźniki na wyświetlaczu
30
Bezpieczeństwo
5
Ustawianie wskaźnika powiadamiania,
tak aby migał, sygnalizując
nieodebrane wiadomości lub
połączenia
Pierwsze kroki
7
Klawisze i części
7
32
Regulacja głośności połączenia
telefonicznego, utworu lub wideo
9
Wyszukiwanie w urządzeniu i w
internecie
32
Blokowanie i odblokowywanie
klawiszy i ekranu
Korzystanie z urządzenia offline
32
9
Wydłużanie żywotności baterii
33
Wkładanie i wyjmowanie karty SIM
10
Wkładanie i wyjmowanie karty
pamięci 12
Ładowanie 13
Lokalizacja anten 15
Mocowanie paska na rękę 16
Zestaw słuchawkowy
Personalizacja
34
Profile
34
Zmiana tematu
35
Ekran główny
36
Porządkowanie aplikacji
38
16
Włączanie lub wyłączanie
urządzenia 16
Konto Nokia i usługi Ovi firmy Nokia 17
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć ze
starego urządzenia
Telefon
39
Łączenie z numerem telefonu
39
Wyszukiwanie kontaktów
39
Nawiązywanie połączenia z
kontaktem
17
40
Konfigurowanie urządzenia
18
Nawiązywanie połączenia wideo
40
Korzystanie z instrukcji obsługi w
urządzeniu
Nawiązywanie połączenia
konferencyjnego
19
41
Używanie prostego wybierania
42
Instalowanie pakietu Nokia Ovi
Suite na komputerze
Używanie głosu do nawiązywania
połączenia z kontaktem
19
43
Połączenia przez internet
43
Opis usług internetowych Ovi firmy
Nokia
Nawiązywanie połączenia z ostatnio
wybieranym numerem
21
44
Ovi by Nokia
21
Nagrywanie rozmowy telefonicznej
44
Ovi Mail — informacje
21
Obracanie w celu wyciszenia
45
Ovi Mapy — informacje
21
Wyświetlanie nieodebranych
połączeń
Muzyka Ovi — informacje
22
45
Ovi Sklep — informacje
22
Nawiązywanie połączeń z pocztą
głosową
46
Podstawy obsługi
22
Przekazywanie połączeń
przychodzących do poczty głosowej lub
na inny numer telefonu
Czynności na ekranie dotykowym
22
Interaktywne elementy ekranu
głównego
25
46
388722359.007.png
Spis treści
3
Zapobieganie nawiązywaniu lub
odbieraniu połączeń
Informacje o aplikacji Internet
59
46
Przeglądanie stron internetowych
59
Zezwalanie na połączenia tylko z
określonymi numerami
Dodawanie zakładki
60
47
Subskrybowanie kanału
internetowego
Udostępnianie wideo
48
60
Kontakty
50
Informacje o imprezach w okolicy
61
Informacje o Kontaktach
50
Sieci społecznościowe
61
Zapisywanie numerów telefonów i
adresów e-mail
50
Aplikacja społecznościowa —
informacje
61
Zapisywanie numeru z odebranej
wiadomości lub odebranego
połączenia
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych w jednym widoku
62
50
Publikowanie statusu w sieciach
społecznościowych
Szybkie kontaktowanie się z
najważniejszymi osobami
62
51
Łączenie profili znajomych online z ich
danymi kontaktowymi
Ustawianie dźwięku dzwonka
określonego kontaktu
63
51
Wyświetlanie aktualizacji statusów
znajomych na ekranie głównym
Wysyłanie swoich danych
kontaktowych przy użyciu funkcji Moja
wizytówka
63
Przesyłanie zdjęcia do usługi
63
52
Udostępnianie lokalizacji w aktualizacji
statusu
Tworzenie grupy kontaktów
52
64
Wysyłanie wiadomości do grupy
osób
52
Kontaktowanie się ze znajomym z
serwisu społecznościowego
64
Kontakty zapisane na karcie SIM
52
Dodawanie wydarzeń do kalendarza
urządzenia
Tworzenie kopii zapasowej kontaktów
w usłudze Ovi by Nokia
65
53
Kamera
65
Wiadomości
53
Informacje o Kamerze
65
Informacje o aplikacji Wiadomości
53
Robienie zdjęcia
65
Wysyłanie wiadomości
54
Zapisywanie informacji o lokalizacji
wraz ze zdjęciami i plikami wideo
Wysyłanie wiadomości audio
54
66
Odbieranie wiadomości
55
Robienie zbliżenia
66
Wyświetlanie rozmowy
55
Robienie zdjęcia w ciemności
66
Słuchanie wiadomości SMS
56
Robienie zdjęcia obiektu w ruchu
67
Zmiana języka
56
Porady dotyczące zdjęć
67
Nagrywanie wideo
67
Poczta
57
Wysyłanie zdjęcia
68
Poczta
57
Otwieranie poczty na ekranie
głównym
Twoje zdjęcia i wideo 68
Informacje o aplikacji Zdjęcia 68
Wyświetlanie zdjęć i wideo 68
Edytowanie zrobionych zdjęć 69
59
Internet
59
388722359.008.png
4 is tr ści
Edytor wideo
69
Bluetooth
102
Drukowanie zrobionego zdjęcia
70
Kabel USB do transmisji danych
104
Wyświetlanie zdjęć i wideo na ekranie
telewizora
Kończenie połączenia sieciowego
106
71
Przechowywanie plików na dysku
zdalnym
107
Wideo i TV
72
Wideo
72
Zarządzanie urządzeniem
107
Oglądanie telewizji internetowej
73
Aktualizowanie oprogramowania
urządzenia i aplikacji 107
Zarządzanie plikami 109
Zwiększanie ilości dostępnej pamięci w
celu zapisania dodatkowej
zawartości
Muzyka i dźwięk
74
Odtwarzacz muzyki
74
Materiały chronione
76
Nagrywanie dźwięków
77
111
Odtwarzanie muzyki przy użyciu
radia
Zarządzanie aplikacjami
111
77
Synchronizowanie zawartości
112
Radio FM
78
Kopiowanie kontaktów lub zdjęć
pomiędzy urządzeniami
114
Mapy
80
Ochrona urządzenia
114
Przegląd map
80
Moja pozycja
81
Znajdowanie dodatkowej
pomocy
Znajdowanie miejsc
85
115
Ulubione
86
Pomoc techniczna
115
Udostępnianie lokalizacji
88
Samochodem i Pieszo
88
Kody dostępu
116
Zarządzanie czasem
93
Rozwiązywanie problemów
117
Zegar
93
Brak odpowiedzi urządzenia
117
Kalendarz
95
Przywracanie oryginalnych
ustawień
117
Biuro
97
Co zrobić, gdy pamięć jest pełna?
117
Quickoffice
97
Miganie wskaźnika wiadomości
117
Czytanie dokumentów w formacie
PDF
Zdublowane kontakty na liście
kontaktów
98
118
Dokonywanie obliczeń
98
Nieczytelne znaki podczas
przeglądania stron internetowych
Pisanie notatek
98
118
Tłumaczenie słów z jednego języka na
inny
99
Przygotowanie urządzenia do
recyklingu
118
Otwieranie i tworzenie plików .zip
99
Informacje o bezpiecznym
użytkowaniu produktu
Łączność
100
118
Połączenia internetowe
100
Indeks
126
Bezprzewodowa sieć LAN
100
388722359.009.png
Bezpieczeństwo
5
Bezpieczeństwo
Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych
wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji
znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.
OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE
Urządzenie należy wyłączyć tam, gdzie używanie telefonów komórkowych
jest niedozwolone bądź może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo,
na przykład w samolocie, w pobliżu sprzętu medycznego, paliw, chemikaliów
lub miejscach, w których odpalane są ładunki wybuchowe.
NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM
Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc
samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede
wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.
ZAKŁÓCENIA
Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia,
które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.
PROFESJONALNY SERWIS
Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany
personel.
ŁADOWARKI I INNE AKCESORIA
Korzystaj wyłącznie z ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez
firmę Nokia do użytku z urządzeniem. Nie podłączaj niekompatybilnych
produktów.
DBAJ O TO, BY URZĄDZENIE BYŁO SUCHE
To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.
388722359.010.png 388722359.001.png 388722359.002.png 388722359.003.png 388722359.004.png 388722359.005.png 388722359.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin