Dzień Świstaka.txt

(52 KB) Pobierz
{1321}{1357}Kto� mnie zapyta�
{1363}{1441}"Phil,|gdzie chcia�by� teraz by�?"
{1447}{1508}Odpowiedzia�em: "Pewnie tutaj.
{1514}{1588}W Elko, w Nevadzie".|B�dzie tam +26 �C.
{1595}{1658}Jutro w Kalifornii gor�co...
{1664}{1727}wojny gang�w|i wy�rubowane ceny dom�w.
{1733}{1801}Na p�n.-zach. wybrze�u Pacyfiku...
{1808}{1847}bardzo wysokie drzewa.
{1853}{1914}Za G�rami Skalistymi|bezchmurnie.
{1920}{1978}Ale uwaga.
{2069}{2112}Nadchodzi front!
{2123}{2209}Co to oznacza?|Tak�wielk� b��kitn� lini�!
{2215}{2308}Z p�nocy nadci�ga masa|zimnego, arktycznego powietrza.
{2330}{2409}Natrafi na wilgo�|unosz�c� si� nad zatok�.
{2415}{2472}Zmiesza si� z ni�tworz�c �nieg.
{2489}{2609}Nie spadnie na nas w Pittsburghu,|lecz przesunie si� nad Altoon�.
{2614}{2640}O ma�y w�os!
{2646}{2686}Pogoda na ten tydzie�.
{2702}{2773}Jak wida�,|nie ma powod�w do obaw.
{2785}{2868}Ubierajcie si� ciep�o,|ale kalosze zostawcie w domu.
{2873}{2939}Ko�czymy prognoz�.|Jutro Dzie� �wistaka.
{2945}{3053}Wybieram si� do Punxsutawney|na �wi�to �wistaka.
{3059}{3136}Wed�ug legendy,|jutro, 2. lutego...
{3143}{3208}je�li �wistak ujrzy sw�j cie�...
{3213}{3264}zima potrwa jeszcze 6 tygodni.
{3271}{3296}Czeka ci� ubaw.
{3302}{3387}Musisz to lubi�.|Jedziesz tam ju� trzeci raz.
{3393}{3423}Czwarty, Nan.
{3429}{3452}Czwarty.
{3458}{3486}Dzi�kuj�, Phil.
{3497}{3604}Za chwil� temat seksu|i przemocy w kinie.
{3710}{3735}Koniec.
{3741}{3786}Mi�ej zabawy w Punxsutawney.
{3810}{3930}Pos�uchaj, elegantko,|chce mnie kupi� du�a stacja.
{3936}{3999}Pewnie "Telezakupy".
{4032}{4096}Dzi�ki, Larry.|Poczekaj w wozie.
{4110}{4170}Uroczo, Phil.|"Wysokie drzewa"!
{4176}{4197}Przesta�.
{4202}{4266}Zast�pisz mnie o 22.00?
{4274}{4371}Je�li nie wr�cisz,|zrobi� te� pogod� jutro o 17.00.
{4377}{4448}Zosta� w Punxsutawney?|Nie �artuj!
{4454}{4507}Rita uwa�a, �e m�g�by�...
{4513}{4594}zosta� na inne imprezy.|Zrobisz �wietny materia�.
{4600}{4656}Ludzie, zabawa, emocje!
{4662}{4738}Jeszcze z ni� nie pracowa�e�.|Mi�a babka.
{4743}{4819}Zapowiada si�|na dobrego producenta.
{4825}{4883}B�dziecie si� �wietnie bawi�.
{4938}{5038}Fajna, ale mnie nie kr�ci.|Wr�c� na 17.00.
{6528}{6575}Nie wygadasz si�, Larry?
{6593}{6640}Chyba odejd� z PBH.
{6651}{6714}Wi�c ostatni raz robimy razem...
{6722}{6758}Dzie� �wistaka.
{6778}{6842}Co ci nie pasuje w tym �wi�cie?
{6848}{6874}W San Diego...
{6880}{6968}robi�em przez 6 lat|Powroty Jask�ek do Capistrano.
{6984}{7084}Pomy�l� �e wywiad ze �wistakiem|to szczyt moich mo�liwo�ci.
{7089}{7139}Ale to fajna sprawa.
{7145}{7212}Wychodzi. Rozgl�da si�.
{7217}{7259}Marszczy nosek.
{7265}{7356}Widzi sw�j cie� lub nie.|Ludziom si� to podoba!
{7362}{7419}Nowa jeste�, prawda?
{7436}{7488}Ludziom smakuje te� kaszanka.
{7502}{7530}To kretyni!
{7545}{7584}Mi�e podej�cie.
{7590}{7694}Popatrz na siebie w lustrze,|jak na�ladujesz �wistaka.
{7700}{7728}Zr�b to dla mnie.
{7733}{7824}Wychodzi|i przygl�da si� swemu cieniowi.
{7858}{7903}Skusisz si� na kaszank�?
{7908}{7954}Lubi� kaszank�.
{8203}{8295}Witajcie w PUNXSUTAWNEY
{9375}{9412}Ja tu nie zostan�.
{9449}{9479}Primadonna.
{9495}{9538}- Czemu?|- Nie pasuje mi.
{9543}{9607}2 lata temu oblaz�y mnie tu pluskwy.
{9612}{9675}- Nie zostan�.|- Nie zostaniesz.
{9681}{9708}Nie?
{9732}{9762}Ja tu zostaj�.
{9767}{9829}Za�atwi�am ci pensjonat.
{9855}{9882}Wspaniale.
{9904}{9988}W�a�nie po tym poznaje si�|dobrego producenta.
{9995}{10035}Umila �ycie gwie�dzie.
{10045}{10076}Zrobi� wszystko.
{10085}{10143}Pomo�esz mi po�wiczy� biodra?
{10189}{10276}W granicach rozs�dku.|Zjesz z nami kolacj�?
{10293}{10358}Nie, dzi�kuj�.|Widzia�em, jak on je.
{10416}{10481}Wy�pij si�. Do jutra.
{10502}{10535}Nie sp�nij si�.
{10590}{10650}Nazwa� si� "gwiazd�"?
{11328}{11411}Wstawajcie �piochy!|Za��cie dzi� botki
{11417}{11484}- Na dworze zi�b!|- Zi�b, jak co dzie�!
{11489}{11544}- Czy to Miami?|- Bynajmniej!
{11550}{11617}Podr�nym utrudni dzi� �ycie
{11623}{11657}zamie�
{11663}{11738}Zamie�|Oto prognoza
{11744}{11848}Instytut Meteorologii|zapowiada pot�n� �nie�yc�
{11853}{11920}Jest jeszcze jeden pow�d tego poruszenia
{11925}{11967}Wyj�tkowy ch��d
{11972}{12031}Wszystkim na usta|ci�nie si� pytanie
{12037}{12101}- Na spierzchni�te usta|- Tak jest
{12106}{12169}Czy Phil wyjdzie|i ujrzy sw�j cie�?
{12175}{12254}- Phil z Punxsutawney!|- W�a�nie, �wistakoluby!
{12260}{12294}To Dzie� �wistaka!
{12300}{12373}Zobaczmy, co u niego s�ycha�!
{12470}{12498}Dzie� dobry!
{12504}{12554}- Zobaczy pan �wistaka?|- Tak.
{12559}{12609}Wiosna przyjdzie wcze�niej?
{12614}{12664}S�dz�, �e 21. marca.
{12688}{12723}Brawo!
{12734}{12816}Chyba wtedy zaczyna si�|kalendarzowa wiosna.
{12990}{13086}- Dobrze si� spa�o?|- Spa�em sam, pani Lancaster.
{13114}{13146}Kawy?
{13152}{13259}M�g�bym dosta�|espresso lub cappuccino?
{13264}{13312}Sama nie wiem...
{13319}{13404}Jak si� to pisze?|Mo�e by� ta.
{13410}{13462}�ycz� panu mi�ej zabawy.
{13468}{13546}- Na pewno b�dzie mi�o.|- Zapowiadali zamie�.
{13560}{13636}Je�li si� nam poszcz�ci,|zamie� nas ominie.
{13642}{13694}Wilgo� nadchodz�ca z po�udnia...
{13700}{13753}przesunie j� na wsch�d.
{13758}{13878}l w g�rnych partiach atmosfery|zamieni si� w tzw. �nieg.
{13883}{13974}Temperatura wyniesie -1�C,|W nocy spadnie do -10�C.
{13979}{14069}Wyst�pi niewielka|mo�liwo�� opad�w.
{14075}{14147}Chcia�a pani pogada� o pogodzie|czy zagada�?
{14169}{14194}Zagada�.
{14200}{14237}Na razie.
{14322}{14368}Wyje�d�a pan dzisiaj?
{14373}{14429}Mo�liwo�� wyjazdu dzi� wynosi 100%.
{14973}{15033}Phil Connors!|Tak w�a�nie my�la�em!
{15038}{15093}Cze��.|Dzi�ki, �e mnie ogl�dasz.
{15099}{15207}Nie m�w, �e mnie nie pami�tasz.|Ja ci� od razu pozna�em.
{15232}{15259}Wykluczone.
{15264}{15298}Ned!
{15323}{15365}Ryerson!
{15385}{15427}D�ugi Nochal. �ysa Pa�a.
{15432}{15490}Pami�tasz? Liceum Case Western!
{15495}{15589}Gwizda�em p�pkiem|w konkursie szkolnym.
{15595}{15712}Przed sam� matur� dosta�em|p�pa�ca. O ma�o nie zawali�em.
{15719}{15764}Pami�tasz?
{15769}{15867}Chodzi�em z twoj� siostr�|zanim mi tego zabroni�e�.
{15872}{15903}No i co?
{15923}{15944}Ned Ryerson?
{16030}{16100}Gwi�d�esz p�pkiem zawodowo?
{16105}{16138}Sprzedaj� polisy.
{16144}{16198}- Niesamowite.|- Ubezpieczy�e� si�?
{16203}{16250}Sum� zawsze mo�na zwi�kszy�.
{16255}{16318}Mam racj�, czy mo�e mam racj�?
{16362}{16433}Chcia�bym tak tu z tob� sta�|i gada�.
{16438}{16469}Ale nic z tego.
{16475}{16498}Cze��.
{16504}{16548}P�jd� z tob�.
{16553}{16623}Kiedy trafiam okazj�,|nacieram jak byk.
{16629}{16673}Ned Byk, tak mnie zw�.
{16679}{16764}Moi znajomi|�yj� bardzo ostro�nie.
{16770}{16843}Mawiam,|�e �ycie to i tak loteria.
{16848}{16966}S�ysza�e� o polisie na �ycie?|Rozwi�zanie w sam raz dla ciebie.
{16972}{17006}Bo�e!
{17012}{17106}Tak mi�o ci� spotka�!|Co planujesz na kolacj�?
{17112}{17143}Co� innego.
{17148}{17232}Mi�o ci� by�o spotka�,|D�uga Pa�o. Trzymaj si�.
{17332}{17419}Ostro�nie, najtrudniej|jest zrobi� pierwszy krok!
{18112}{18138}Phil!
{18143}{18182}Tutaj, Phil!
{18190}{18223}Gdzie by�e�?
{18229}{18266}Koszmar.
{18272}{18318}Dopad�a mnie pijawka.
{18330}{18386}Przegapi�e� wspania�� zabaw�.
{18392}{18479}Ludzie bawili si� ca�� noc.|�piewaj� a� zmarzn�.
{18484}{18547}P�niej id� si� ogrza�|przy kominku.
{18552}{18610}A potem wracaj�|i �piewaj� dalej!
{18630}{18673}To wie�niaki.
{18694}{18749}Dobrze ci si� spa�o beze mnie?
{18755}{18797}Wierci�a� si�, prawda?
{18802}{18831}Jeste� niezwyk�y.
{18839}{18866}Sk�d wiesz?
{18915}{18945}Pora na �wistaka.
{19037}{19080}Kamera na mnie. Trzy...
{19085}{19126}dwa, jeden...
{19149}{19263}Co roku, ca�y nar�d przygl�da si�|ma�emu miasteczku, by obejrze�...
{19269}{19308}mistrza przy pracy.
{19314}{19336}Kogo?
{19342}{19374}Phila Punxsutawney.
{19380}{19459}Najs�ynniejszego prezentera pogody. �wistaka.
{19465}{19564}Kt�ry, wg legendy,|zwiastuje nadej�cie wiosny.
{19570}{19634}Chcieliby�my wiedzie�...
{19640}{19688}czy Philowi sprzyja los.
{19739}{19838}Co roku, go�� stuka lask�|w drzwi jego nory.
{19843}{19909}Wyci�gaj� biednego|gryzonia i pytaj�.
{19915}{19994}Odpowiada - i wiadomo,|kiedy sko�czy si� zima.
{20148}{20191}Uroczy, prawda?
{20240}{20322}Lubisz facet�w|z wystaj�cymi z�bami?
{20574}{20668}Dzi�, 2. lutego,|o godzinie 7:20 i 30 sekund...
{20673}{20708}Punxsutawney Phil...
{20714}{20751}najwi�kszy jasnowidz...
{20757}{20828}prognostyk nad prognostykami...
{20835}{20881}pojawi� si� niech�tnie...
{20887}{20912}lecz �wawo...
{20917}{20966}w Punxsutawney...
{20974}{21036}I powiedzia� po �wistakowsku...
{21042}{21094}"Zdecydowanie widz� cie�".
{21163}{21186}Przykro mi.
{21192}{21254}Zosta�o nam jeszcze|6 tygodni zimy.
{21385}{21407}Kamera.
{21412}{21452}Trzy, dwa, jeden.
{21485}{21540}Pierwszy raz TV nie uda�o si�...
{21545}{21614}uchwyci� poruszenia|wywo�anego prognoz�...
{21620}{21649}ogromnej wiewi�ry.
{21655}{21734}Ciesz� si�, �e tu jestem.|Z Punxsutawney...
{21740}{21804}m�wi� Phil Connors.|Do zobaczenia.
{21809}{21861}Powt�rzysz to bez sarkazmu?
{21867}{21928}Wszystko nagrali�my.|Spadam.
{21949}{21989}Primadonna.
{22294}{22356}O, rety. Popatrz.
{22383}{22423}Co si� dzieje?
{22428}{22523}Nie wiem. Mo�e to �nie�yca,|kt�rej mieli�my unikn��.
{22530}{22574}To niemo�liwe.
{22620}{22694}Tylko ja mog� tr�bi�, kolego.
{23207}{23243}Zabierz to st�d.
{23260}{23311}Panie w�adzo, co si� dzieje?
{23317}{23368}Nic. Zamykamy drog�.
{23374}{23460}- Nadci�ga pot�na zamie�.|- Spad�o par� p�atk�w.
{23472}{23530}Nie s�ucha pan prognoz?
{23543}{23583}Ja je og�aszam.
{23588}{23708}Wilgotne powietrze znad zatoki|przesunie j� nad Altoon�.
{23715}{23773}Wilgo� panu zaleg�a na m�zgu.
{23780}{23826}Wr�ci pan do Punxsutawney...
{23842}{23911}albo zamarznie tu na �mier�.|Pa�ski wyb�r.
{23919}{23968}Wi�c jak?
{24039}{24067}My�l�.
{24082}{24168}Wszystkie druty telefoniczne zerwane?
{24188}{24223}A ��cza satelitarne?
{24229}{24275}W kosmosie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin