Pamiec doskonala.pdf

(688 KB) Pobierz
438521530 UNPDF
438521530.001.png
Ten darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Barbara Szula
rok 2011
Data: 9.02.2011
Tytuł: Pamięć doskonała – fragment utworu
Autor: Barbara Szula
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono-
szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
438521530.002.png
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
........................................................................
9
Test pamięci — sprawdź swoją pamięć . ...............................21
Jak oceniasz swoją pamięć?
tej książki
.....................................................
15
................................................
31
A jak większość ludzi ocenia swoją pamięć?
........................
32
Lekcja 1. Przygotowanie do uczenia się
...............................
33
1. Zadbaj o
zewnętrzne środowisko sprzyjające pracy
mózgu
...............................................................................
36
2. Przygotuj swój umysł na nową wiedzę
..........................
36
. 45
1. Jak zadbać o
środowisko zewnętrzne?
........................
48
Lekcja 3. Sekret Twojej doskonałej pamięci
..........................
53
1. Wyobraźnia
...................................................................
56
2. Skojarzenia
...................................................................
57
3. Elementy i
budowa „żywego” obrazu
.............................
58
4. Kurs rozwijania wyobraźni
.............................................
63
Lekcja 4. Pamięć
..................................................................
73
1. Termin „pamięć”
............................................................
76
2. Rodzaje pamięci
............................................................
76
Lekcja 5. Prawa funkcjonowania pamięci
.............................
85
1. Prawo początku i
końca
................................................
88
2. Prawo powtórzeń
..........................................................
88
3. Prawo wyjątkowości
.....................................................
89
4. Prawo skojarzeń
............................................................
90
5. Prawo rozumienia
.........................................................
90
6. Prawo elaboracji
............................................................
90
7. Prawo konfabulacji
........................................................
91
Lekcja 6. Rytmy pamięci — fazy przetwarzania informacji
93
1. Zapamiętywanie informacji
............................................
96
2. Przechowywanie informacji
...........................................
98
3. Odtwarzanie zapamiętanych informacji
.........................
99
Jak korzystać z
...
 
Lekcja 7. Mechanizmy zapamiętywania
..............................
103
1. Informacje odbieramy za pomocą obrazów
.................
106
2. Połącz „nowe” informacje ze „starymi”
........................
107
głowy „nie wylatuje”
....................................
107
4. Przyczyny zapominania
...............................................
108
5. Znaczenie i
zrozumiałość przedmiotu
..........................
111
6. Przyporządkowanie informacji
.....................................
112
7. Znaczenie powiązań (asocjacji)
...................................
114
8. Znaczenie i
rola kontekstu
...........................................
115
9. Sprzężenie zwrotne w
uczeniu się
...............................
117
10. Zainteresowanie przedmiotem
...................................
118
Lekcja 8. Jak funkcjonuje mózg?
........................................
121
1. Lewa półkula mózgu
...................................................
125
2. Prawa półkula mózgu
..................................................
126
3. Jak odblokować prawą półkulę mózgu?
......................
127
Lekcja 9. Mapa Myśli (MM)
.................................................
129
1. Co to jest Mapa Myśli (MM)?
.......................................
132
2. Zasady tworzenia notatki pamięciowej
........................
134
posługiwania się MM
..................................
136
4. Możliwe problemy podczas sporządzania MM
136
5. Słowa-klucze
..............................................................
136
6. Słowa kreatywne
.........................................................
137
Lekcja 10. Mnemotechniki
..................................................
139
1. Nazwa, znaczenie i
rodzaje mnemotechnik
.................
142
2. Skąd pochodzi mnemotechnika?
.................................
142
3. Sekret mnemotechniki
.................................................
144
4. Zastosowanie mnemotechnik w
życiu codziennym
145
Lekcja 13. Technika Słów Zastępczych (TSZ) — nauka
1. Podstawowe zasady tworzenia TSZ ...........................171
2. Zastosowanie TSZ......................................................172
147
3. Nic nam z
3. Korzyści z
............
.....
Lekcja 11. Łańcuchowa Metoda Skojarzeń (ŁMS)
..............
3. Korzyści wynikające ze stosowania TSZ.....................173
4. Czy każdy może nauczyć się języka obcego?.............174
Lekcja 14. Fonetyczny Alfabet Cyfrowy (FAC)....................179
1. Krótka historia FAC.....................................................182
2. Alfabet fonetyczny.......................................................183
3. Zasady i zastosowanie FAC........................................184
Lekcja 15. Główny System Pamięciowy (GSP) ..................189
1. Jak stworzyć własny GSP?.........................................192
2. Metody nauki GSP......................................................196
3. Sposób na zwiększenie zakładek pamięci o 1000%....197
4. Zastosowanie GSP.....................................................198
Lekcja 16. Zapamiętywanie numeryczne............................201
1. Zapamiętywanie liczb wielocyfrowych.........................204
2. Zapamiętywanie numerów telefonicznych...................208
3. Zapamiętywanie terminów i godzin spotkań................211
4. Zapamiętywanie dat i wydarzeń historycznych............215
5. Zapamiętywanie dat imienin, urodzin, rocznic, jubileuszy...217
Lekcja 17. Jak przygotować się do egzaminu?...................221
1. Sposoby i etapy przygotowywania się do egzaminu....224
Lekcja 18. Jak przypomnieć sobie to, co pozornie wyleciało
z głowy?..............................................................................229
1. Technika przypominania sobie....................................232
Lekcja 19. Zapamiętanie treści książek, przemówień
i dowcipów..........................................................................235
1. Przemówienia i referaty...............................................237
2. Dowcipy......................................................................239
3. Role i wiersze..............................................................241
4. Książki i artykuły..........................................................242
Lekcja 20. Zapamiętywanie nazwisk i twarzy......................245
1. Dlaczego warto zapamiętywać ludzi?..........................247
2. Trudności w zapamiętaniu nazwiska...........................248
3. Pierwsza metoda — klasyczna....................................249
4. Druga metoda — mnemotechniczna...........................252
5. Charakterystyka różnych typów twarzy.......................253
Zgłoś jeśli naruszono regulamin