Carnivale S02E04.txt

(22 KB) Pobierz
{3903}{3961}Dalej piesku.
{4033}{4095}Dok�d idziemy?
{4148}{4191}Opanuj si�!
{4191}{4246}Trzeba go by�o zostawi� w ziemi.
{4248}{4311}- Nigdy by si� nie dowiedzia�a.|- Zobaczy�a by to.
{4313}{4351}Przecie� nie mo�e widzie� wszystkiego!
{4354}{4402}Zabieracie mnie|na spotkanie z wied�m�?
{4402}{4445}Na twoim miejscu|nie nazywa�bym jej tak.
{4445}{4488}Nie prosto w twarz.
{4490}{4536}Ma jakie� imi�?
{4594}{4632}Chcesz wiedzie� jak ma na imi�?!
{4634}{4687}Chcesz wiedzie� jak ma na imi�?|Oto jej imi�!
{4689}{4730}"Obci�gnij mi!"|Oto jej imi�!
{4733}{4783}Nazywa si�|"obci�gnij mi!"
{4785}{4824}Lee!
{4826}{4867}Chcesz nas|wszystkich pozabija�?
{5016}{5066}Wszystko w porz�dku?
{5123}{5171}Zabij� ci� za to.
{5255}{5306}Poprostu id�! Ruszaj.
{5495}{5615}To ten, kt�rego szuka�a?
{5711}{5783}Sk�d to masz|ch�opcze?
{5783}{5857}Nie tw�j|zasrany interes.
{5931}{6013}Odbi�o ci?
{6116}{6176}Zabierzesz go|na g�r�?
{6178}{6253}Najpierw chce si� widzie� z tob�...
{6322}{6356}Lee.
{6471}{6543}- Nie ma mowy.|- Samson, daj spok�j.
{6543}{6605}Wybij to sobie |z g�owy, Dreifuss.
{6608}{6653}Mamy pewne zasady.
{6653}{6723}Co to za szara papka?
{6723}{6771}Jajka.
{6874}{6929}To nie tak|jak ci si� wydaje, szefie.
{6931}{7013}Do diab�a, gdyby�|tylko tam by�.
{7015}{7089}Gdyby� zobaczy�...
{7092}{7207}rado�� na ich,|m�odych, promieniuj�cych twarzach.
{7243}{7291}A by�o to przed tym czy po tym jak
{7291}{7341}Rita Sue b�ysn�a swoimi balonami?
{7344}{7392}Dlaczego musisz wszystko|sprowadza� do jednego?
{7394}{7456}bo ostatni� rzecz� jakiej tu potrzebujemy|jest grupa matek
{7459}{7538}podaj�cych nas do s�du|za to, �e ma�y Johnny widzia� pokaz go�ych cyck�w.
{7538}{7624}W takim razie,|mo�emy to zrobi� inaczej.
{7627}{7694}M�g�by� za�o�y� habit|na  Rite Sue,
{7694}{7763}a i tak nic by to nie zmieni�o.
{7766}{7850}A nawiasem m�wi�c,|by�o by to jeszcze bardziej zboczone,
{7852}{7917}nawet, gdyby|si�ga� jej za kolana.
{7919}{7967}Po zachodzie s�o�ca!
{8130}{8176}Gdzie jest Angus?
{8178}{8228}- Zrezygnowa�.|- Cholera.
{8264}{8336}Powiedzia�, �e nie b�dzie wi�cej|pracowa� z bab�.
{8415}{8451}Czy nie tak powiedzia�?
{8454}{8497}Ja nic takiego|nie s�ysza�em.
{8499}{8540}Widzieli�cie gdzie� dodatkow�|par� r�kawic?
{8540}{8586}A co, nie masz?
{8586}{8677}Mia�em.|ale ju� nie mam.
{8677}{8746}Do diab�a, Jonesy, ona nie potrafi nawet|ud�wign�� �adunku.
{8756}{8809}Zamknij si�, Burley.|Dziewczynie umar�a matka.
{8809}{8876}Poprostu|pr�buje si� odnale��.
{8933}{8986}Co powiedzia�e�?
{9044}{9087}Nic.
{9113}{9147}Mam nadziej� �e nic.
{9338}{9382}Ty.
{9384}{9420}Za mn�.
{9619}{9679}Wy dwaj,|id�cie odpocz��.
{9744}{9806}Super, przerwa.
{9854}{9904}Cztery stopy szeroko�ci...
{9935}{9979}Osiem st�p d�ugo�ci...
{10019}{10070}Cztery stopy g��boko�ci.
{10173}{10273}* Pot�na forteca jest naszym bogiem *
{10276}{10420}* Mur, kt�ry nigdy nie upadnie *
{10468}{10556}* Ale nadal nasz odwieczny wr�g *
{10559}{10650}* Pr�buje doprowadzi� do naszej pora�ki... *
{10791}{10835}- Dzie� dobry, Iris.|- Dzie� dobry.
{10835}{10899}- My�la�em, �e mamy gospodyni�.|- To, �e mamy Celeste,
{10906}{10976}wcale nie znaczy, �e od czasu do czasu|nie mog� zrobi� prania.
{10978}{11024}Bezczynne r�ce.
{11026}{11065}Celeste.
{11125}{11175}Co� si� sta�o?
{11177}{11276}Obawiam si�,|�e nie daje sobie rady.
{11367}{11460}* I cho� �wiat|pe�en jest demon�w *
{11463}{11602}* Nikt nie spowoduje|by�my si� wycofali... *
{12297}{12345}Celeste?
{12906}{12968}Ju� dobrze.
{12971}{13028}JU� po wszystkim.
{13069}{13115}JU� po wszystkim.
{13218}{13273}Wszyscy tu mieszkacie?
{13275}{13345}Czasami.
{13383}{13436}Co to za smr�d?
{13484}{13539}Ona lubi koty.
{13707}{13757}Co to do diab�a?
{13791}{13848}Ona.
{14220}{14268}Czy to ona?
{14313}{14385}Z lepszych czas�w.
{14486}{14527}Lee?
{14819}{14874}Twoja kolej.
{15284}{15332}Hey. Hey!
{15335}{15404}Wypu�cie mnie st�d,|do cholery!
{17500}{17548}Hey.
{17778}{17814}Hey.
{18020}{18073}Jeste� jego synem.
{18075}{18152}Tak dlugo|na ciebie czeka�am.
{18195}{18243}Kim jeste�?
{18246}{18296}Ty i ja mamy t� sam� krew, ch�opcze.
{18298}{18361}Jestem twoj� babci�.
{18651}{18696}Czyjesz|jakby si� co� pali�o?
{18699}{18751}Nie.
{19562}{19639}Nie wiedzia�em, �e Janes|potrafi co� takiego.
{19703}{19751}Co si� sta�o, Fletch?
{19754}{19821}Nigdy nie sprawi�e�,|�e kobieta si� spoci�a?
{19826}{19921}Daj� jej nie wi�cej ni� 40 minut|zanim zemdleje.
{19924}{19993}Nie. Jest twarda.
{19996}{20039}Da rad� conajmniej dwie godziny.
{20039}{20130}Za�o�� si�,|�e padnie po 30 minutach.
{20180}{20221}Zak�ad?
{20224}{20291}Nie.
{20554}{20595}Hey, Stump!
{20598}{20658}Nied�ugo|opadn� z si�.
{20660}{20696}Naprawd�?
{20698}{20763}Jak mi�o.
{20763}{20845}- A jak si� ma Rita Sue?|- W porz�dku.
{20847}{20895}To dobrze.
{20895}{21003}Hey,|zastanawia�em si�...
{21003}{21077}Nad czym?
{21079}{21137}Czy m�g� by�...
{21139}{21197}Mnie dzisiaj z ni� um�wi�.|Wiesz o co mi chodzi?
{21199}{21271}Przykro mi.
{21274}{21341}Co znaczy przykro mi?
{21341}{21425}Rita ie zadaje si� z naszymi pracownikami.|To z�e dla interes�w.
{21485}{21533}A Jonesy?
{21631}{21672}Co z nim?
{21672}{21710}On sobie pou�ywa�.
{21712}{21782}Wtedy to by�o|dobre dla interes�w.
{21832}{21890}Zapomnij.
{22161}{22221}Uwaga na schody.
{22221}{22269}Dobrze.
{22269}{22333}- Trzymasz si�.|- Tak, trzymam si� synku.
{22336}{22413}Czy m�wi�|cokolwiek o mnie?
{22415}{22461}Naprzyk�ad, dlaczego nas zostawi�?
{22463}{22530}- Pewni ludzie go szukali.|- Ludzie? Jacy ludzie?
{22549}{22600}Ern!
{22717}{22763}- Jak si� wydosta�a?|- Nie wiem.
{22765}{22830}Czy to twoi kuzyni|s� na dole?
{22866}{22906}Kuzyni?
{22954}{23005}Tak, s� tu.
{23005}{23077}Ben,|ci ch�opcy s� poprostu zazdro�ni o ciebie.
{23077}{23153}- Ch�tnie widzieli by ci� martwym.|- Babciu, to nie prawda.
{23156}{23221}- To nie tak, to nie prawda.|- Nie. Nie.
{23223}{23295}- Naprawd�?|- O tak.
{23295}{23367}Dalej, zapytaj Lee.
{23367}{23422}On ci powie.
{23422}{23503}Babciu, je��i czego� potrzebujesz,|mo�emy przynie�� ci...
{23506}{23566}- na g�r�, wiesz.|- Zgadza si�.
{23566}{23614}Wiesz, �e tw�j tata|dorasta� w tym domu.
{23614}{23695}Oh, moje dziecko.
{23698}{23767}By� taki pi�kny,|gdy by� m�ody.
{23767}{23873}Mia� d�ugie loczki|i s�odkie ma�e r�czki.
{23873}{23928}Wiesz mo�e, gdzie|jest teraz m�j ojciec?
{23930}{23985}Pytania!|Ci�gle zadajesz tylko pytania.
{23988}{24060}Opowiadam ci o twoim ojcu!
{24235}{24297}Och.
{24299}{24350}Pachniesz dok�adnie tak jak on.
{24671}{24721}Hey,|jak si� nazywa�o to,
{24724}{24786}co zrobi� Chubb Bouchet?|Jak on to nazwa�?
{24832}{24882}Lada na lunch.
{24884}{24904}Tak, to to.|Lada na lunch.
{24935}{25007}To by�o to.|Mo�e powinni�my z tym spr�bowa�.
{25009}{25079}- Zapomnij.|- No dalej, kochanie.
{25079}{25122}By�o by jak za dawnych czas�w.
{25122}{25191}Kochany, je�li to tw�j pomys� na|podr� drog� wspomnie�,
{25194}{25239}Zostaj� na autostradzie.
{25242}{25278}Co to "lada na lunch"?
{25280}{25302}Najszybszy spos�b|na zarobienie kupy kasy, dzieciaku.
{25371}{25448}Ustawiasz wszystkich facet�w w kolejce|do dmuchania,
{25448}{25508}kucasz|na kraw�dzi sceny
{25510}{25575}i kasujesz ich po 25 cent�w|za to, �eby mogli ci� poliza�.
{25577}{25621}Tam w namiocie?
{25623}{25690}- Nie, to nie tak.|- Naprawd�? Wi�c jak to jest, Felix?
{25690}{25767}Wi�c, na pocz�tek,
{25767}{25829}nie bierzesz od nich 25 cent�w,|ale minimum dolara.
{25832}{25903}Aha. To poni�aj�ce.
{25906}{25973}Hey, Lib. Rzu� okiem na to!
{25973}{26011}To wcale nie jest poni�aj�ce!
{26014}{26045}Do cholery,
{26047}{26102}sami wp�dzamy si�|w d�ugi,
{26105}{26146}przepuszczaj�c|wiele okazji!
{26148}{26225}Dzi� rano,|musia�em sp�awi� Burleya.
{26227}{26297}- Burley?|- Czasy s� ci�kie, kochanie.
{26328}{26393}Musimy stworzy� zr�nicowan� ofert�...
{26397}{26453}dla ludzi.
{26678}{26740}- Znowu wpad�e� w d�ugi, tato?|- Nie!
{26783}{26831}Nie, kochanie.
{26867}{26891}Nie.
{26918}{26985}To tylko interesy.
{27033}{27117}Chc� poprostu, �eby ten cyrk|przynosi� jakie� dochody.
{27186}{27237}Mog�a bym to zrobi�.
{27239}{27275}Co?
{27277}{27340}Lada na lunch.
{27340}{27407}To nie brzmi tak �le.
{27534}{27589}Do diab�a, twoja matka ma racj�.|To g�upi pomys�.
{27589}{27642}Nie wiem nawet,|dlaczego o tym pomy�la�em.
{28399}{28447}W czym mog� pom�c?
{28450}{28481}Mog� z panem|zamieni� s�owo?
{28510}{28570}Na jaki temat?
{28572}{28613}To rutynowe pytania.
{28634}{28697}Obawiam si�, �e pa�ski stosunek|do mojej siostry
{28699}{28740}wp�ywa na pa�sk� obiektywno��.
{28742}{28817}Justin, nie jestem jedynym,|kt�ry dojdzie do takich wniosk�w.
{28819}{28867}Kelnerka|mog�a si� myli�.
{28867}{28965}A co do Eleanor, znaj�c jej przesz�o��,|nie jest zbyt godna zaufania.
{28968}{29030}Mo�e Iris nie zostanie|skazana przez s�d.
{29032}{29085}Ale co z opini� publiczn�?
{29126}{29186}Je�li ktokolwiek si� dowie,|nigdy si� po tym nie podniesiemy.
{29188}{29251}M�wisz o �yciu|kobiety, Tommy.
{29253}{29298}Mojej siostry.
{29332}{29411}Nie pot�pi� jej|bazuj�c na tak s�abych dowodach.
{29555}{29656}Potrzebuj� czego� wi�cej|ni� dw�ch kobiet m�wi�cych "mo�e".
{30169}{30210}Witaj, Sof.
{30241}{30270}Co� ci przynios�em.
{30270}{30310}Nie mog�.
{30310}{30358}Daj spokuj,|o�esz si� troch� napi�.
{30361}{30413}Przep�ucz gard�o.
{30521}{30579}Tamci kolesie|za�o�yli si�?
{30663}{30723}Uwa�aj�,|�e nie dasz rady.
{30725}{30783}Mog� my�le�|co chc�.
{30785}{30831}Mam to gdzie�.
{30833}{30878}Poka�esz im na co ci� sta�, co?
{30955}{31015}Nie jestem tu po to,|�eby co� udowadnia�.
{31051}{31106}W takim razie|co tu robisz?
{31149}{31209}Napewno bym umar�a,
{31209}{31276}gdybym mia�a|jeszcze raz czyta� te przekl�te karty.
{32125}{32183}Co ma Jonesy czego ja nie mam?
{32375}{32432}Straci�a� mow�? Hmm?
{32439}{32547}Nie. My�la�am, �e to|pytanie retoryczne.
{32586}{32638}Nie ma w tym nic retorycznego.
{32691}{32739}Popros...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin