ementor37.pdf

(4811 KB) Pobierz
791838302.051.png 791838302.062.png 791838302.073.png 791838302.084.png 791838302.001.png 791838302.002.png 791838302.003.png 791838302.004.png 791838302.005.png 791838302.006.png 791838302.007.png 791838302.008.png 791838302.009.png 791838302.010.png 791838302.011.png 791838302.012.png 791838302.013.png 791838302.014.png 791838302.015.png 791838302.016.png 791838302.017.png 791838302.018.png 791838302.019.png 791838302.020.png 791838302.021.png 791838302.022.png 791838302.023.png 791838302.024.png 791838302.025.png 791838302.026.png 791838302.027.png 791838302.028.png 791838302.029.png 791838302.030.png 791838302.031.png 791838302.032.png 791838302.033.png 791838302.034.png 791838302.035.png 791838302.036.png 791838302.037.png 791838302.038.png 791838302.039.png 791838302.040.png 791838302.041.png 791838302.042.png 791838302.043.png 791838302.044.png 791838302.045.png 791838302.046.png 791838302.047.png 791838302.048.png 791838302.049.png 791838302.050.png 791838302.052.png 791838302.053.png 791838302.054.png 791838302.055.png 791838302.056.png 791838302.057.png 791838302.058.png 791838302.059.png 791838302.060.png 791838302.061.png
3 Od redakcji
4 Aktualności
metody, formy i programy kształcenia
5 Analiza czynników wpływających na konkurencyjność
przedsiębiorstw
Waldemar Walczak
13 Trudna sztuka bycia liderem – recenzja
Tomasz Dołęgowski
15 Metody radzenia sobie przez organizacje ze zjawiskiem
korzystania z internetu w pracy w celach prywatnych
Karol Wolski
felieton
20 E-learning a przewaga konkurencyjna szkoły wyższej
Sylwester Gregorczyk
e-edukacja w kraju
23 Trafność i rzetelność pomiarów poprzedzających badanie
efektywności szkoleń e-learningowych
Wojciech Bizon
29 E-sprawdziany – argumenty za i przeciw
Piotr Wojciechowski
36 Login: BIBLIOTEKA . Nowy kurs e-learningowy dla bibliotekarzy
Przemysław Krysiński
40 Kształcenie na odległość metodą symulacyjnej gry decyzyjnej
w aspekcie pracy grupowej
Jerzy Mieszaniec
44 MoodleMoot 2010 – relacja z konferencji
Tomasz Walasek
46 Blended learning w kształceniu językowym
Dominika Goltz-Wasiucionek
50 Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość: studium przypadku
Walery Susłow, Tomasz Królikowski
58 e-edukacja.net – VII edycja
Marcin Dąbrowski, Maria Zając
zarządzanie wiedzą
60 Wykorzystanie koncepcji mądrości tłumu do przyspieszenia
tempa rozwoju technologicznego
Łukasz Gajewski
kształcenie ustawiczne
68 XII Letnia Szkoła Młodych Andragogów na Uniwersytecie
Zielonogórskim
Magdalena Czubak-Koch
e-biznes
71 Rola systemu teleinformatycznego w przemieszczaniu się przesyłek
Paweł Fajfer, Adam Koliński
75 Outsourcing w przedsiębiorstwach branży internetowej
Arkadiusz Mężyński
e-edukacja na świecie
80 16. Konferencja Online Educa Berlin 2010 – „sieć to my”
Dorota Myko
82 Integration Scenarios of Virtual Learning Environments
with Virtual Patients Systems
Andrzej A. Kononowicz, Inga Hege, Martin Adler, Bas de Leng, Jeroen
Donkers, Irena Roterman
791838302.063.png 791838302.064.png 791838302.065.png 791838302.066.png 791838302.067.png 791838302.068.png
Od redakcji
Szanowni Czytelnicy „e-mentora”,
Jest mi niezmiernie miło poinformować, że „e-mentor” cieszy się coraz większą popularnością. Strona interneto-
wej wersji pisma notuje systematyczny wzrost liczby odwiedzin – w listopadzie br. było ich już 5 milionów, licząc od
pierwszego numeru, tj. od października 2003 roku. Natomiast średnia miesięczna liczba wizyt w kończącym się roku
przekroczyła 100 tysięcy. Warto też odnotować, iż z początkiem bieżącego roku akademickiego serwis dwumiesięcz-
nika zyskał nową szatę graficzną. Zachęcam zatem wszystkich do rekomendowania znajomym portalu „e-mentora”,
a także do korzystania z jego zasobów internetowych.
Chciałbym również zakomunikować, iż nasz dwumiesięcznik nawiązał współpracę z międzynarodową bazą cza-
sopism naukowych CEJSH ( The Central European Journal of Social Sciences and Humanities ). Już obecnie w bazie znajdują
się angielskie streszczenia artykułów opublikowanych we wszystkich tegorocznych numerach „e-mentora”, a kolejne
będą systematycznie dodawane.
W bieżącym wydaniu lekturze polecam szczególnie opracowanie poświęcone wykorzystaniu koncepcji mądrości
tłumu ( crowdsourcing ) do przyspieszenia tempa rozwoju technologicznego. Tezy ujęte w artykule podparte są studium
przypadku – analizą projektu realizowanego przez jeden z banków działających na naszym rynku. Uwagę Czytelników
zwrócić powinien również artykuł poświęcony trafności i rzetelności pomiarów w zakresie jednorodności grup dla
celów badania efektywności szkoleń e-learningowych. Lekturze polecam ponadto tekst prezentujący założenia e-kursu
dla bibliotekarzy oraz anglojęzyczne opracowanie poświęcone możliwościom zastosowania wirtualnych środowisk
nauczania w edukacji medycznej.
Na zakończenie chciałbym zachęcić do odwiedzenia strony www.e-edukacja.net, na której opublikowane zostały
referaty i filmy z VII ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym . Tegoroczna
edycja konferencji została zorganizowana w Warszawie, w dniu 18 listopada – jak zawsze przez środowisko uczelni
ekonomicznych: Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, SGH oraz Uniwersytety Ekonomiczne
w Katowicach, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu.
Marcin Dąbrowski
redaktor naczelny
Na Boże Narodzenie wszystkim Czytelnikom i Współtwórcom „e-mentora”
życzymy świętowania w atmosferze radości i spokoju, które płyną z tego niezwykłego
czasu, a na Nowy Rok – wielu ciekawych pomysłów i wszelkiej pomyślności,
zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.
Redakcja
grudzień2010 3
791838302.069.png 791838302.070.png 791838302.071.png
Aktualności
Rp.pl: Na zajęcia w szlafroku i z kawą
Studia na odległość, choć cenione ze względu na ich wygodę i niższe koszty, wydają się w Polsce wciąż odległą
przyszłością. Ministerstwo przygotowało jednak zmiany likwidujące sztywne standardy edukacji wyższej. Planowane
jest wprowadzenie swobody kształcenia i pełnej autonomii uczelni. Będą one same decydowały, ile przedmiotów
i przez ile godzin wykładać oraz w jaki sposób – tradycyjnie czy za pośrednictwem internetu.
Biblioteka eRozwoju: Bliżej do e-szkoły?
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania
szkoły w społeczeństwie informacyjnym . Celem stawianym w dokumencie jest przede wszystkim przygotowanie dzieci
i młodzieży do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, a w szczególności do optymalnego wykorzystania
najnowszych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w edukacji.
Startuje projekt Enbook – innowacyjny portal wiedzy o energetyce i energii odnawialnej
Zbieranie materiałów to obowiązkowy etap pracy nad tworzeniem dobrego opracowania. Zajęcie niełatwe i żmud-
ne, związane z godzinami spędzonymi w bibliotekach i na stronach internetowych. Problem ten już wkrótce ominie
osoby badające zagadnienia z zakresu energetyki. Rozwiąże go Enbook – tworzona przez samych użytkowników
internetowa baza wiedzy o energii. Więcej informacji na stronie www.enbook.pl.
Gazeta.pl: Google otwiera swoją e-księgarnię
Firma Google weszła na rynek książek elektronicznych, otwierając w USA księgarnię internetową Google eBooks,
w której zbiorach znajdują się 3 mln książek elektronicznych – od najnowszych bestsellerów po klasykę literatury.
PAP: Opowieści świadków historii na portalu audiohistoria.pl
Z opowieściami o życiu codziennym, rodzinie, obyczajach czy zainteresowaniach świadków historii, uzupełnio-
nymi fotografiami z ich prywatnych zbiorów można zapoznać się dzięki portalowi audiohistoria.pl, prezentującemu
zasoby Archiwum Historii Mówionej.
Rp.pl: Internet przyjazny dla dzieci
Rozpoczął się konkurs Pozytywne treści online dla dzieci . O tytuł najlepszej strony w Europie walczą te serwisy
internetowe, które edukują i rozwijają dziecięcą wyobraźnię. Konkurs organizuje Komisja Europejska we współ-
pracy z krajowymi centrami Safer Internet. Polską stronę tej inicjatywy można znaleźć pod adresem http://www.
saferinternet.pl.
PR Portal: Matematyka kręci internautów
Polska matematyka zdobywa internet. Filmy przygotowane w ramach III edycji konkursu Matma mnie kręci w ciągu
tygodnia obejrzało ponad 300 tys. internautów. Profil Kalkulatory na YouTube, gdzie można oglądać wszystkie pro-
dukcje, stał się ponadto najpopularniejszym polskim kanałem na świecie.
Computerworld: Wynalazki XXI wieku – kolorowy e-papier
Międzynarodowe targi Flat Panel Display w Tokio obfitowały w nowinki techniczne. Do najciekawszych należą
z pewnością chiński e-czytnik z kolorowym ekranem E Ink i kolorowy e-papier firmy LG.
PAP: 55 proc. Polaków korzysta z internetu przynajmniej raz w tygodniu
W 2009 roku 52 proc. Polaków w wieku od 16 do 74 lat co najmniej raz w tygodniu korzystało z internetu. W tym
roku jest to już 55 proc. – wynika z danych przedstawionych przez GUS na konferencji nt. rozwoju społeczeństwa
informacyjnego w Polsce.
Sloan-C: Online Education Grows by almost a Million Students
The 2010 Sloan Survey of Online Learning reveals that enrollment rose by almost one million students from a year
earlier. The survey of more than 2500 colleges and universities nationwide finds approximately 5.6 million students
were enrolled in at least one online course in fall 2009, the most recent term for which figures are available.
Więcej doniesień z najważniejszych wydarzeń w e-learningu i ICT dostępnych jest
w serwisie: wioska.net – codziennie nowe informacje nt. e-edukacji .
4 e-mentornr5(37)
791838302.072.png 791838302.074.png 791838302.075.png 791838302.076.png 791838302.077.png
Analiza czynników
wpływających
na konkurencyjność
przedsiębiorstw
Waldemar Walczak
Zagadnienia dotyczące uwarunkowań konkurencyjności
przedsiębiorstw są bardzo istotnym i wielopłaszczyznowym
obszarem dociekań badawczych w naukach o zarządzaniu 1 .
Siła tych nauk tkwi w różnorodności, złożone sytuacje or-
ganizacyjne wymagają bowiem wszechstronnej diagnozy
problemów organizacyjnych i kumulacji wiedzy w zakresie
zarządzania 2 . Ze względu na pragmatyczny charakter nauk
o zarządzaniu istnieje konieczność stałego wzbogacania
ich dorobku teoretyczno-metodycznego, w ślad za rzeczy-
wistymi zmianami w praktyce organizacji i zarządzania.
Duże znaczenie ma zdobywanie nowej wiedzy o charakterze
deskryptywnym oraz normatywnym, taka wiedza pozwala
bowiem na wyjaśnienie badanych zjawisk i sformułowanie
rekomendacji dla praktyki organizatorskiej i menedżer-
skiej 3 .
W realiach współczesnej globalnej gospodarki konku-
rencyjność staje się jednym z ważniejszych wyznaczników
i zarazem perspektyw oceny funkcjonowania przedsiębior-
stwa na rynku, a także jest postrzegana jako determinanta
rozwoju 4 . Konkurowanie pomiędzy przedsiębiorstwami
jest immanentną cechą gospodarki rynkowej. W zależ-
ności od branży bądź sektora może odbywać się na wielu
płaszczyznach i przejawiać się w różnych metodach oraz
formach działania, a także mieć zróżnicowane natężenie.
Z punktu widzenia praktyki istotne jest rozpoznanie i zro-
zumienie, jakie uwarunkowania i czynniki mają wpływ na
konkurencyjność przedsiębiorstwa. Sformułowany problem
badawczy wymaga kompleksowego podejścia – z uwzględ-
nieniem aspektów i specyfiki prowadzonej działalności,
a także oddziaływania zmian i przeobrażeń zachodzących
w otoczeniu.
Istota konkurencyjności przedsiębiorstw
W ogólnym ujęciu można powiedzieć, że konku-
rencyjność odzwierciedla potencjał firmy – zasoby,
umiejętności i zdolności zapewniające przewagę nad
innymi podmiotami działającymi w tym samym sekto-
rze. Konkurencyjność można zatem zdefiniować jako
wielowymiarową cechę przedsiębiorstwa, zarówno
wynikającą z jego wewnętrznej charakterystyki, jak
i związaną z umiejętnością adaptacji do zmian zacho-
dzących w otoczeniu. Jest to cecha określająca wyróż-
niające zdolności przedsiębiorstwa do podejmowania
takich działań, które zapewniają stabilny i długotrwały
rozwój oraz przyczyniają się do budowania wartości
rynkowej. Słowa „konkurencyjność” używamy po-
nadto do opisania wzajemnych relacji zachodzących
pomiędzy przedsiębiorstwami w danym sektorze,
a także w przypadku porównywania oceny działalności
wybranych firm. Oznacza to, że konkurencyjność ma
charakter względny, bowiem dokonując oceny pozio-
mu konkurencyjności przedsiębiorstwa, stajemy przed
problemem wyboru właściwych obiektów odniesienia
oraz przyjęcia odpowiednich kryteriów i mierników 5 .
Konkurencyjność danej firmy jest analizowana na
tle innych, porównywalnych podmiotów funkcjonu-
jących w tym samym sektorze. W takim ujęciu jest
ona postrzegana jako wynik podejmowanych przez
przedsiębiorstwo działań związanych z konkurowa-
niem o klienta.
Bardzo interesujący pogląd prezentuje M.J. Stan-
kiewicz, który uważa, że konkurencyjność przedsię-
1 Zob. H.G. Adamkiewicz-Drwiłło, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle uwarunkowań współczesnej gospodarki , Wydawnictwo TNOiK
„Dom Organizatora”, Toruń 2010; M. Gorynia, E. Łaźniewska (red.), Kompendium wiedzy o konkurencyjności , PWN Warszawa 2009.
2 E. Masłyk-Musiał, Badawcze wyzwania w naukach o zarządzaniu , [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.), Osiągnięcia i perspektywy nauk
o zarządzaniu , Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 15.
3 J. Lichtarski, O współczesnych orientacjach w teorii i praktyce zarządzania przedsiębiorstwami , [w:] J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy
rozwoju nauki o przedsiębiorstwie , Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 34, Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 51.
4 Zob. M.J. Stankiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji , Wy-
dawnictwo TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2002; S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju
przedsiębiorstwa , Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2009.
5 M. Gorynia (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej , Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 48–49.
grudzień 2010 5
791838302.078.png 791838302.079.png 791838302.080.png 791838302.081.png 791838302.082.png 791838302.083.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin