Slownik polsko - japonski.pdf

(32 KB) Pobierz
711508315 UNPDF
Kielecki Klub Karate Kyokushin
Słownik polsko-japoñski
Ago - podbródek
Ashi - noga, stopa
Barai - zagarniêcie
Budo - japoñski system sztuk walki (w jego skład wchodz± ju-do, ken-do, karate-do, aiki-do)
Bushido - kodeks samuraja
Dachi - pozycja nóg
Dan - stopieñ mistrzowski
Do - droga, kierunek
Dojo - sala æwiczeñ
Deshi - uczeñ
Ganmen - twarz
Gohon kumite - walka na piêæ kroków
Gyaku - odwrotnie, przeciwnie
Hajime - zaczynaæ
Hara - brzuch
Hizo - ¿ebro
Ibuki - oddychanie z mocnym napiêciem miê¶ni
Ippon kumite - walka na jeden krok
Jikan - czas (komenda przerywaj±ca czas walki)
Jiu - wolna walka
Kai - zwi±zek, stowarzyszenie
Kaka - hak, zahaczyæ
Kamaete - pozycja r±k
Kanku - symbol odwagi, słoñca
Kansetsu - staw
Katana - miecz samurajski
Katsu - japoñska metoda reanimacji
Karate gi - ubiór karate
Kata - æwiczenie formalne
Keage - wymach
Keri - kopniêcie
Kiai - okrzyk
Kiba - je¼dziec
Kihon - podstawa
Kin - krocze
Koshi - biodro
Kubi - szyja
Kumite - walka
Kyoku - granica, biegun, ekstremum
Kyu - stopieñ szkoleniowy
Mate - przerwaæ, zatrzymaæ
Mawatte - obrót
Mokuso - zamkn±æ oczy
Morote - podwójny
Nage - rzut
Naore - powrót do pozycji
Neko - kot
Ne waza - walka w parterze
Obi - pas
Oi - zgodnie
Osae - ¶ci±gn±æ w dół
Osu - tak, dziêkujê
Rei - ukłon
Renraku - kombinacja
Sakotsu - obojczyk
Sanbon kumite - walka na trzy kroki
Sanchin - trójk±t
Satori - ol¶nienie
Seiza - pozycja do medytacji
Sempai - senior, starszy rang±
http://student.wsu.kielce.pl/karate
Kreator PDF
Utworzono 10 October, 2010, 17:11
711508315.001.png
 
Kielecki Klub Karate Kyokushin
Sensei - nauczyciel
Shiko - zapa¶nik sumo
Shin - prawda
Shinden - ¶wi±tynia
Shomen - przód
Tameshiwari - łamanie desek
Tatami - mata
Tate - pionowy
Te - rêka
Tensho - nakrycie
Tobi - szybowaæ, wyskok
Tsuki - pchniêcie
Tsuru - czapla
Uchi - uderzenie
Uke - blok
Ukemi - pady
Ura - odwrotnie
Yakusoku - wcze¶niej przygotowany
Yame - stop
Yasume - relaks
Yoi - gotowy
Zazen - medytacja siedz±c
Kierunki:
Age - w górê
Mae - w przód
Mawashi - okrê¿nie
Oroshi - w dół
Soto - z zewn±trz
Uchi - z wewn±trz
Ushiro - w tył
Yoko - w bok
Strefy:
Jodan - głowa, szyja
Chudan - tułów
Gedan - poni¿ej pasa
Liczebniki sinojapoñskie:
1 - Ichi
2 - Ni
3 - San
4 - Shi (Yon)
5 - Go
6 - Roku
7 - Shichi
8 - Hachi
9 - Ku
10 - Ju
http://student.wsu.kielce.pl/karate
Kreator PDF
Utworzono 10 October, 2010, 17:11
711508315.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin