Carry trading.pdf

(606 KB) Pobierz
47309185 UNPDF
47309185.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana
tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są
jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy.
Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 7.05.2008
Tytuł: Carry Trading (fragment utworu)
Autor: Tomasz Paweł Zalewski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
47309185.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP
. ..........................................................................................
4
...............................................................................
5
.......................................................................
5
Określenie celów, psychika i
odpowiednia
strategia
................................
6
..................................................................
7
...............................................
10
......................................................................
12
Kilka słów o rynku walutowym Forex (Foreign Exchange)
........................
13
Jaka platforma do handlu walutami?
................................................
14
BASKET-TRADE W TEORII
...................................................................
17
Hedge trading
...........................................................................
17
Carry trading
............................................................................
21
Grid trading
..............................................................................
22
Carry trading w basket-trade
.........................................................
25
Grid trading w basket-trade
...........................................................
32
Hedge trading w basket-trade
........................................................
34
Ryzyko piramidowania
.................................................................
35
PRZYGOTOWANIA DO BASKET-TRADE
....................................................
38
Tabela oprocentowania walut
........................................................
38
Tworzenie tabeli walut
..........................................................
38
Różnica BID i ASK
.................................................................
40
Filtrowanie tabeli
.................................................................
42
Ustalanie rozpiętości poziomów
................................................
44
Tabela na www.carry-trading.com
...................................................
45
BASKET-TRADE W PRAKTYCE KROK PO KROKU
........................................
50
Ustawianie profilu użytkownika
......................................................
50
Ramy czasowe
.....................................................................
51
Typ wykresu
.......................................................................
51
Preferencje użytkownika
........................................................
53
Składanie zleceń
........................................................................
58
Zlecenie z limitem Buy
...........................................................
59
Wypełnianie siatki zleceń, czyli grid trading
.................................
60
Zlecenie z limitem Sell i siatka zleceń
........................................
66
Sprawdzenie i modyfikacja zleceń
.............................................
68
Monitorowanie pozycji, realizacja zysków lub strat
...............................
69
Prowadzenie dziennika
................................................................
70
PODSUMOWANIE
.............................................................................
72
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.3.
5.4.
6.
CARRY TRADING — darmowy fragment – kliknij po więcej
Tomasz Paweł Zalewski
str. 4
1. Wstęp
Wstęp
Moja książka jest w pełni autorska i wykorzystuje wyłącznie mój pomysł,
mimo że — jak się później dowiedziałem — istniały już pojęcia na okreś-
lenie części moich strategii. Zanim odkryłem moją strategię, znałem tyl-
ko pojęcia „hedge” oraz „carry trading”. Prowadząc dalsze poszukiwania,
odkryłem, że część moich metod określana jest jako „grid trading” lub
„interest positive trading”. Nigdzie jednak nie znalazłem opisu komplek-
sowego, z dobrą metodą zarządzania pozycją i kapitałem. Myślę, że mój
sukces polega na tym, że od początku robiłem własne analizy, które od-
powiadały moim potrzebom. Nie sugerowałem się pomysłami innych, acz-
kolwiek świadomość, że inni stosują podobne strategie, była motywująca.
W mojej książce starałem się najpierw w nieskomplikowany sposób opisać
teorię, dzięki której powstała moja metoda, nazwana przeze mnie
„basket-trade”, aby później pokazać, krok po kroku, na obrazkach „jak
dla 5-latka”, jak inwestuję sam, stosując tę metodę. Jest to metoda
mechaniczna, niewymagająca analizy rynku. Transakcje kupna i
sprzedaży są zawierane automatycznie, więc nie musisz być nawet w
pobliżu komputera. Informacje, jak zakładać transakcję i jakiej plat-
formy do handlu użyć, znajdziesz w dalszej części mojego kursu. Na
chwilę obecną znam tylko jednego brokera, który oferuje warunki, przy
których można stosować moją strategię, i choćby z tego względu moja
metoda jest wyjątkowa.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Paweł Zalewski
1.
47309185.003.png
CARRY TRADING — darmowy fragment – kliknij po więcej
Tomasz Paweł Zalewski
str. 5
2. Wprowadzenie
Wprowadzenie
2.1. Tajemnica sukcesu
Z mojego doświadczenia i wielu książek, które przeczytałem, wiem, że
inwestorzy, którzy odnoszą sukcesy na rynku, podają trzy główne czynniki
swojego sukcesu:
1. Psychika inwestora.
2. Zarządzanie wielkością pozycji i kapitałem.
3. Dobry system inwestycyjny z jasnymi metodami otwierania i zamyka-
nia pozycji.
Trzy powyższe czynniki starałem się zaimplementować także w swoim
systemie.
Tak zaczęły się poszukiwania i konstruowanie mojej metody.
Kiedy akcje rosną, wydaje się, że będą rosły w nieskończoność, kiedy
spadają, przestajemy się nimi interesować i czekamy, aż się odbiją. Jeśli
jednak zainwestowaliśmy sporą sumę, to nasza psychika może tego nie
wytrzymać i sprzedajemy prawie na samym dnie. To właśnie doświad-
czeni inwestorzy wchodzą do gry i odkupują akcje, kiedy są one tanie.
Jeśli już ktoś ma dobrą strategię, to nie potrafi się jej systematycznie
trzymać, zmienia często zdanie pod wpływem emocji. Przykłady można
by mnożyć. Ilu jest ludzi, pewnie tyle różnych zachowań. Jak poradzić
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tomasz Paweł Zalewski
2.
47309185.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin