Or_Poradnik do oceny ryzyka2.pdf

(2332 KB) Pobierz
24872909 UNPDF
Bezpieczeństwo i zdrowie w
pracy dotyczą każdego z nas
Korzystne dla ciebie
Poradnik do oceny
ryzyka zawodowego
Korzystne dla irmy
24872909.055.png 24872909.066.png
P O R A D N I K D O O C E N Y R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O I I N F O R M A C J E O G Ó L N E / O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O – P O D S T A W Y
24872909.077.png
I N F O R M A C J E O G Ó L N E / O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O – P O D S T A W Y I P O R A D N I K D O O C E N Y R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O
Bezpieczeństwo i zdrowie w
pracy dotyczą każdego z nas
Korzystne dla ciebie
Korzystne dla irmy
24872909.088.png
P O R A D N I K D O O C E N Y R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O I I N F O R M A C J E O G Ó L N E / O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O – P O D S T A W Y
CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE
Co to jest zagrożenie? Co to jest ryzyko zawodowe?
4
Dlaczego należy oceniać ryzyko zawodowe?
4
Jak oceniać ryzyko zawodowe?
4
Jak korzystać z poradnika?
5
CZĘŚĆ II: OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO – PODSTAWY
Krok : Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia
oceny ryzyka zawodowego?
6
Jak zbierać informacje?
6
Krok : Jak identyikować zagrożenia?
7
LISTA KONTROLNA
8
Krok 3: Jak oszacować ryzyko zawodowe związane
ze zidentyikowanymi zagrożeniami?
9
Krok 4: Jak zaplanować działania eliminujące lub
ograniczające ryzyko zawodowe?
0
Krok 5: Jak udokumentować ocenę ryzyka zawodowego?
0
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
Więcej informacji: http://hwi.osha.europa.eu
24872909.001.png 24872909.006.png 24872909.007.png 24872909.008.png 24872909.009.png 24872909.010.png 24872909.011.png 24872909.012.png 24872909.013.png 24872909.014.png 24872909.015.png 24872909.016.png 24872909.017.png 24872909.018.png 24872909.019.png 24872909.020.png 24872909.021.png 24872909.022.png 24872909.023.png 24872909.024.png 24872909.025.png 24872909.026.png 24872909.027.png 24872909.028.png 24872909.029.png 24872909.030.png 24872909.031.png 24872909.032.png 24872909.033.png 24872909.034.png 24872909.035.png 24872909.036.png 24872909.037.png 24872909.038.png 24872909.039.png 24872909.040.png 24872909.041.png 24872909.042.png 24872909.043.png 24872909.044.png 24872909.045.png 24872909.046.png 24872909.047.png 24872909.048.png 24872909.049.png 24872909.050.png 24872909.051.png
I N F O R M A C J E O G Ó L N E / O C E N A R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O – P O D S T A W Y I P O R A D N I K D O O C E N Y R Y Z Y K A Z A W O D O W E G O
Spis treści
CZĘŚĆ III: LISTY KONTROLNE DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ NA STANOWISKACH PRACY Z
PRZYKŁADAMI DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH
Lista kontrolna nr : Nierówne lub śliskie powierzchnie
Lista kontrolna nr : Przemieszczające się środki transportu
4
Lista kontrolna nr 3: Ruchome części maszyn
5
Lista kontrolna nr 4: Prąd elektryczny
7
Lista kontrolna nr 5: Pożar
8
Lista kontrolna nr 6: Wybuch
0
Lista kontrolna nr 7: Czynniki chemiczne
Lista kontrolna nr 8: Hałas
4
Lista kontrolna nr 9: Drgania mechaniczne
5
Lista kontrolna nr 0: Oświetlenie
6
CZĘŚĆ IV: LISTY KONTROLNE DO IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ Z PRZYKŁADAMI DZIAŁAŃ
PREWENCYJNYCH DLA WYBRANYCH RODZAJÓW PRAC
Praca biurowa
8
Budownictwo
3
Przemysł spożywczy
35
Obróbka drewna
37
Mechanika pojazdowa
40
Rolnictwo
43
Małe kopalnie odkrywkowe
49
Szczegółowe listy problemów, uwzględniające obszar działania przedsiębiorstw
w danym sektorze, dostępne na stronie: http://hwi.osha.europa.eu
3
3
24872909.052.png 24872909.053.png 24872909.054.png 24872909.056.png 24872909.057.png 24872909.058.png 24872909.059.png 24872909.060.png 24872909.061.png 24872909.062.png 24872909.063.png 24872909.064.png 24872909.065.png 24872909.067.png 24872909.068.png 24872909.069.png 24872909.070.png 24872909.071.png 24872909.072.png 24872909.073.png 24872909.074.png 24872909.075.png 24872909.076.png 24872909.078.png 24872909.079.png 24872909.080.png 24872909.081.png 24872909.082.png 24872909.083.png 24872909.084.png 24872909.085.png 24872909.086.png 24872909.087.png 24872909.089.png 24872909.090.png 24872909.091.png 24872909.092.png 24872909.093.png 24872909.094.png 24872909.095.png 24872909.096.png 24872909.097.png 24872909.098.png 24872909.002.png 24872909.003.png 24872909.004.png 24872909.005.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin