Kucharz ORZ.pdf

(93 KB) Pobierz
19144242 UNPDF
56
technologie i bezpieczeństwo
ocena ryzyka zawodowego
Kucharz
Ocena ryzyka zawodowego kucharza została wykonana metodą PHA (Preliminary Hazard Analysis),
Jest to jedna z metod matrycowych, w której szacuje się stopień szkód S i prawdopodobieństwo szko­
dy P. Parametry S i P szacowane są na sześciu poziomach. Parametrom tym przypisuje się określone
charakterystyki. Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach.
Iwona
Romanowska-Słomka
Charakterystyka stanowiska
Na pomieszczenia kuchenne składa się kuchnia, chłodnia, magazyn; pomieszczenia te znajdują się na jednym poziomie. Do obowiązków ku­
charza należy sporządzanie potraw, napojów i deserów według receptur gastronomicznych. Kucharz dobiera surowce i półprodukty, ocenia ich
jakość, wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną i termiczną. Przygotowuje potrawy z jarzyn, owoców, grzybów, mleka, jaj, mąki, mięsa i ryb. Do
jego czynności należy smakowanie, porcjowanie i dekorowanie potraw. Używa noży, tasaków, robotów kuchennych, krajalnic, maszyn wieloczyn­
nościowych, maszyn do wyrabiania ciasta, do rozdrabniania mięsa itp. Na wyposażenie kuchni składają się: kuchenki mikrofalowe, kuchenki
gazowe i elektryczne, patelnie elektryczne, frytownice, kotły warzelne, lodówki, zmywaki, zamrażarki i chłodnie. W pomieszczeniu kuchni zasto­
sowano wentylację mechaniczną wywiewno-nawiewną oraz miejscową; powietrze osiąga temperaturę ponad 40°C i dużą wilgotność. W kuch­
ni panuje hałas. Kucharz pracuje w systemie zmianowym od godziny 8 do 22, a w przypadku zamawianych imprez do godziny 2 w nocy.
Karta informacji o zagrożeniach na stanowisku kucharza
Możliwe skutki zagrożenia
Środki
niami
Grupa
Droga zakażenia
Przechowywanie akt
Zagrożenie biologiczne
Brucella abortus
Mięso, mleko
Bruceloza; falista gorączka,
przewlekłe stany zapalne
Zachowanie higieny, środki ochrony
indywidualnej
gr. 3, brak szczepień
Bezpośrednia (przez pozornie nie
uszkodzoną skórę), pokarmowe (mleko)
różnych narządów
Nie
Chlamydia psittaci
Chalmydia ornitozy (szczepy
ptasie)
Ptaki (kaczki, kury, indyki, gęsi i inne)
Śródmiąższowe zapalenie płuc
Środki ochrony indywidualnej,
dezynfekcja, sterylizacja
gr. 3, brak szczepień
Powietrzno-kropelkowa,
powietrzno-pyłowa
Tak
Listeria monocytogenes
{pałeczka listeriozy)
Produkty spożywcze
Listerioza
Środki ochrony indywidualnej,
ochrona pracownic w ciąży od możliwego
kontaktu z zarazkiem
gr. 2, brak szczepień
Bezpośrednia, powietrzno-pyłowa,
pokarmowa
Nie
Salmonella choleraesuis var.
Enteritidis
Woda, produkty roślinne i zwierzęce
Salmoneloza (zapalenie żołądka
i jelit, zatrucia pokarmowe)
Środki ochrony indywidualnej,
dezynfekcja, przestrzeganie zasad
czystości i higieny w miejscu pracy
gr. 2, brak szczepień
Pokarmowo-wodna, rzadko
powietrzno- kropelkowa
Nie
Salmonella choleraesuis var.
typ hi/ pałeczka duru
brzusznego
Woda, produkty roślinne i zwierzęce
Dur brzuszny
Szczepienia ochronne, środki ochrony
indywidualnej, przestrzeganie zasad
czystości i higieny
gr. 3, szczepienia
Pokarmowo-wodna, rzadko
powietrzno-kropelkowa
Nie
ATEST 12/2007
19144242.003.png 19144242.004.png
57
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty)
Zadrzewiony teren
Gorączki nawracające, borelioza
Szybkie usuwanie kleszczy, repelenty,
badania profilaktyczne
gr. 2, brak szczepień
Ukłucie kleszczy
Nie
Staphylococcus aureus
(gronkowiec złocisty)
Woda, żywność
Zakażenia ropne, stany zapalne
dróg oddechowych i innych
narządów, zatrucia pokarmowe,
posocznica, alergia skórna
Środki ochrony indywidualnej,
dezynfekcja
gr. 2, brak szczepień
A
Powietrzno-pyłowa, powietrzno-
-L' mnotLnu/3
Nie
htnnnć ro/H ni a
IM U[JclNUWd, UCZ pUbl cli11 Id
Aspergillus fumigatus/
kropidlak popielaty
Surowce roślinne
Aspergiloza płuc, astma,
alergiczny nieżyt nosa, wytwarza
mikotoksyny
Ochrona produktów roślinnych przed
spleśnieniem, doskonalenie wentylacji,
dezynfekcja
gr. 2, brak szczepień
A, T
Powietrzno-kropelkowa,
powietrzno-pyłowa
Nie
Clostridium botulinum
Produkty
Neurotoksyny powodujące
Kontrola żywności
laseczka jadu kiełbasianego
porażenie układu nerwowego
i mięśni
gr. 2, brak szczepień
Pokarmowa bezpośrednia (przyranna)
Nie
T
Toxoplasma gondi/
toksoplazmoza
Owce, świnie, bydło
Toksoplazmoza - zapalenie
węzłów chłonnych, zapalenie
naczyniówki i siatkówki oka,
zapalenie mózgu przy obniżonej
odporności
Gotowanie mięsa przed spożyciem,
środki ochrony indywidualnej,
dezynfekcja
gr. 2, brak szczepień
Pokarmowa (próbowanie, spożycie
surowego lub nie dogotowanego mięsa,
bezpośrednia
Nie
Trichinella spiralis/ Włosień Świnie
Włośnica, bóle mięśni, gorączka, Gotowanie mięsa wieprzowego przed
kręty
obrzęk
spożyciem, kontrola weterynaryjna
mięsa, oświata zdrowotna
gr. 2, brak szczepień
Pokarmowe (próbowanie, spożycie
surowego mięsa wieprzowego)
Nie
Zagrożenie
Źródło zagrożenia (przyczyna)
Możliwe skutki zagrożenia
Środki ochrony przed zagrożeniami
Zagrożenia fizyczne, chemiczne psychofizyczne
Przeciążenie układu ruchu
Praca w pozycji stojącej, chodzenie
Choroby układu ruchu, żylaki
Przerwy w pracy, możliwość odpoczynku
w pomieszczeniu socjalnym
Upadek na tym samym poziomie
(Dotknięcie się, poślizgnięcie itp.)
Śliskie podłogi, rozlane płyny itp.
Złamania kości, potłuczenia,
zwichnięcia
Odpowiednie obuwie, czyste, suche i nieśliskie
podłogi
Uderzenie o nieruchome
przedmioty:
Przedmioty i wyposażenie
Urazy głowy, potłuczenie, guzy,
siniaki, absencja
Zachowanie uwagi, utrzymanie porządku,
właściwa organizacja stanowisk pracy
Uderzenie przez spadające
przedmioty
Noże, talerze, garnki itp.
Stłuczenia, złamania palców
nóg, zranienia
Zachowanie uwagi, utrzymanie porządku,
prawidłowe ustawianie
Pochwycenie przez ruchome
Roboty, urządzenia
Amputacje zmiażdżenia
Urządzenia kuchenne z odpowiednimi
elementy
wieloczynnościowe, maszynki do
mielenia itp.
palców, skaleczenia
zabezpieczeniami, uwaga, przestrzeganie
instrukcji
Kontakt z ostrymi krawędziami
Noże, urządzenia do krojenia, sprzęt
kuchenny
Skaleczenia rąk
Zachowanie uwagi, przestrzeganie instrukcji
Kontakt z gorącymi mediami lub Kuchenka, frytkownica, gorące
Poparzenie termiczne
Zachowanie uwagi
powierzchniami
naczynia, gotujące się potrawy,
patelnie, frytownice, gorący tłuszcz
itp.
Wybuch
Kuchenka gazowo-elektryczna,
zwarcia w instalacji elektrycznej,
zaprószenie ognia
Poparzenie, śmierć
Przestrzeganie przepisów, czujniki dymu
Pożar
Zapalenie się tłuszczu, zwarcie w
instalacji elektrycznej
Poparzenie termiczne, śmierć
Pomiary, sprawna instalacja, zachowanie
uwagi
Kontakt z energią elektryczną
Urządzenia zasilane energią
elektryczną (kuchenki gazowa
elektryczna, urządzenia do krojenia,
frytownice, kuchenki mikrofalowa)
Porażenie prądem
elektrycznym, śmierć
Pomiary, sprawna instalacja, sprawny sprzęt
Promieniowanie
elektromagnetyczne
Kuchenki mikrofalowe
Choroby układu nerwowego,
choroby nowotworowe
Przestrzeganie przepisów, sprawne urządzenia
Przeciążenie układu nerwowego Pośpiech
Bezsenność, depresje, nerwice
Szkolenia w kierunku odreagowywania
stresu
Mikroklimat
Podwyższona temperatura
i wilgotność powietrza
Omdlenia
Wentylacja, klimatyzacja, wyciągi, napoje
Zmienne temperatury
Przejście z kuchni do chłodni
Przeziębienia, choroby układu
ruchu (choroby reumatyczne)
Odpowiednie odzież przy przejściu do chłodni
Wartościowanie ryzyka
Szacowanie szkód i prawdopodobieństwa szkód oraz wartościowanie ryzyka wykonano metodą PHA. W metodzie PHA ryzyko określa
wskaźnik W = S x P ; gdzie: S- stopień szkód, P- prawdopodobieństwo szkód.
ATEST
12/2007
Gorączki nawracające, borelioza
Zakażenia ropne, stany zapalne
dróg oddechowych i innych
narządów, zatrucia pokarmowe,
posocznica, alergia skórna
gr. 2, brak szczepień
A
Aspergiloza płuc, astma,
alergiczny nieżyt nosa, wytwarza
mikotoksyny
porażenie układu nerwowego
i mięśni
Toksoplazmoza - zapalenie
węzłów chłonnych, zapalenie
naczyniówki i siatkówki oka,
zapalenie mózgu przy obniżonej
odporności
19144242.005.png
58
Karta informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku kucharza
Zagrożenie
Stopień szkód
Prawdopodobieństwo szkód
Ryzyko
Zagrożenie biologiczne
Brucella abortus
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Chlamydia psittaci (szczepy ptasie)
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Listeria monocytogenes/ pałeczka
listeriozy
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Salmonella choleraesuis var.
Enteritidis
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 4
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Salmonella choleraesuis var. typ hi/
pałeczka duru brzusznego
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 4
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Staphylococcus aureus (gronkowiec
złocisty)
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 2
Mato prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 4
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Aspergillus fumigatus/ kropidlak
popielaty
S = 3 Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Clostridium botulinum laseczka jadu
kiełbasianego
S = 3 Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Toxoplasma gondi/ toksoplazmoza
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 1
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Trichinella spiralis/ Włosień kręty
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Zagrożenia fizyczne, chemiczne i psyc hofizyczne
Przeciążenie układu ruchu
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Upadek na tym samym poziomie
(potknięcie się, poślizgnięcie itp.)
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 3
Doraźne wydarzenie
zdarzające się raz w roku
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Uderzenie o nieruchome przedmioty
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 3
Doraźne wydarzenie
zdarzające się raz w roku
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Uderzenie przez spadające
przedmioty
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 3
Doraźne wydarzenie
zdarzające się raz w roku
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Pochwycenie przez ruchome elementy S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mato prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Kontakt z ostrymi krawędziami
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 3
Doraźne wydarzenie
zdarzające się raz w roku
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Kontakt z gorącymi mediami lub
powierzchniami
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Wybuch
S = 4 Pojedyncze wypadki
śmiertelne
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 4
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Pożar
S = 4
Pojedyncze wypadki
śmiertelne
P = 2
Mato prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 8
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Kontakt z energią elektryczną
S = 4 Pojedyncze wypadki
śmiertelne
P = 2
Mato prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 8
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Promieniowanie elektromagnetyczne
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = l
Bardzo nieprawdopodobne
W = 3
Akceptowalne
Przeciążenie układu nerwowego
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 4
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Mikroklimat
S = 3
Ciężkie obrażenia,
wymierne szkody
P = 2
Mało prawdopodobne,
zdarzające się raz na 10 lat
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Zmienne temperatury
S = 2
Lekkie obrażenia
P = 3
Doraźne wydarzenie
zdarzające się raz w roku
W = 6
Dopuszczalna akceptacja
ryzyka
Uwagi
Ryzyko zawodowe jest ściśle związane ze śro­
dowiskiem pracy. Dla takich samych stano­
wisk, ale w różnych warunkach pracy, zagro­
żenia i poziom ryzyka mogą być różne. Sza­
cując stopień szkód zagrożenia, przyjmuje
się możliwe największe skutki. W szacowa­
niu prawdopodobieństwa skutków należy
wziąć pod uwagę warunki pracy, zdarzenia,
jakie miały miejsce w przeszłości, zachowa­
nia pracownika itp. Po wiedzę można sięgnąć
do danych statystycznych, obserwacji itd.
Przykład:
Ryzyko związane z gorącymi mediami i po­
wierzchniami - kucharz obsługuje kuchenki,
dzieli gorące potrawy, nalewa je itp.
Stopień szkód S = 3 - ciężkie obrażenia, wy­
mierne szkody.
Prawdopodobieństwo szkód P = 2 - mało
prawdopodobne, zdarzające się raz na 10 lat,
średnio raz na 10 lat pracownik ulega popa­
rzeniu z takim skutkiem.
Ryzyka W = 6 - dopuszczalna akceptacja ry­
zyka.
Ryzyko związane z promieniowaniem elektro­
magnetycznym - urządzenia zasilane energią
elektryczna (kuchenki mikrofalowe)
Stopień szkód S = 3 - ciężkie obrażenia, wy­
mierne szkody.
Prawdopodobieństwo szkód P = 1 - bardzo
nieprawdopodobne.
Ryzyko W = 3 - ryzyko akceptowalne. •
dr inż. Iwona Romanowska-Słomka
Pracownik naukowy w Akademii Rolniczej
we Wrocławiu
ATEST
12/2007
19144242.006.png 19144242.001.png 19144242.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin