Saga_o_Hroim_Glupcu.pdf

(448 KB) Pobierz
Saga o Hroim Głupcu
Saga o Hroim Głupcu
Hróa þáttr Heimska
Tłumaczenie: Jarosław Kowalski
685131104.001.png
Spis treści:
Od tłumacza
3
Rozdział I - O Hroim
4
Rozdział II - O Hroim
6
Rozdział III - Jarl Thorgnyr rozmawia ze swoją córką
8
Rozdział IV - Spór Hroiego z Helgim
12
Rozdział V - Co Hroi zaoferował Thorirowi
15
Od Tłumacza
Przy tłumaczeniu niniejszej sagi posłużyłem się wersją angielską a także oryginałem is-
landzkim. Wszystkie nazwy miejscowe są pozostawione w formie oryginalnej, natomiast
przydomki bohaterów zostały spolszczone.
Do dzisiejszych czasów zachowały się dwie wersje tej sagi. Pierwsza pochodzi z wieku
XIV i przetrwała w manuskrypcie Flateyjarbók, druga natomiast spisana została w XV wie-
ku i znalazła się w Kodeksie Arniego Magnusona.
Akcja tej islandzkiej sagi rozgrywa się w całości poza Islandią, bowiem w Danii i Szwecji.
Opisane wydarzenia miały miejsce pod koniec X wieku.
Rozdział I
O Hroim
Żył wtedy człowiek imieniem Hroi. Urodził się on w Danii i był synem dobrego bondra 1 .
Był on człowiekiem zręcznym, silnym i rozumnym. Hroi ciągle wyruszał na wyprawy ku-
pieckie i w ten sposób zebrał majątek. Dobrze radził sobie z pieniędzmi, zarabiał, wiec dużo
pieniędzy. W owym czasie król Swen zwany Widłobrodym 2 , syn Haralda 3 rządził Danią i był
bardzo kochany przez lud.
Tego lata statek Hroiego rozbił się u południowych wybrzeży Danii. Cały ładunek straco-
no, jednak załoga ocalała. Udali się więc w głąb lądu, gdzie Hroi zajął się kowalstwem i tak
gromadził majątek. Był on kochany przez swoich ludzi. Nie musiał długo się zajmować rze-
miosłem, aż pieniądze zaczęły mu się pomnażać, bo był on najsłynniejszym kowalem w ca-
łym kraju.
Hroi miał znak szczególny na twarzy, który odróżniał go od innych mężczyzn. Jedno jego
oko było niebieskie, a drugie czarne. Mimo to był on przystojny i potrafił nad sobą panować
nawet wtedy, gdy źle mu się wiodło.
Ciągle jednak nie miał szczęścia do swojego majątku, bo gdy tylko się dorobił, wypływał
na morze i znów wszystko tracił.
Kiedy po raz trzeci stracił statek w czasie kupieckiej wyprawy, stwierdził, iż mimo to nie
został stworzony do rzemiosła i wciąż podróże z kraju do kraju oraz handel były jedynym,
co zaprzątało mu głowę. Pomyślał więc, aby udać się do króla Swena i sprawdzić czy ten ze-
chce mu udzielić pomocy, gdyż wiedział, że król zawsze dawał dobre rady. Pojechał więc
tam i stając przed królem powitał go.
- Kim jesteś? – zapytał król.
- Zwą mnie Hroi.
Na co król odrzekł:
- Czy jesteś więc Hroim Pechowcem?
(960-1014), król Danii w latach 987-1014.
3 Harald Gormsson zwany Sinozębnym (911- 987), król Danii w latach 958-987.
1 Wolnego chłopa.
2
- Chciałbym od ciebie czegoś innego, niż drwiny takie jak te. Chcę raczej pomocy w posta-
ci twoich pieniędzy i szczęścia. Może przyniesie mi to korzyść, bo uważam, iż twoje zdrowie
i szczęście może przeważyć nad moim pechem – odparł Hroi.
- Jeśli uważasz, że dobrze będzie szukać u mnie szczęścia – niech tak będzie. Zostaniemy
wspólnikami.
Wszyscy ludzie mówili królowi, iż nierozważne było zostawać wspólnikiem takiego pe-
chowca jakim był Hroi i że szybko straci swoje pieniądze, lecz król odrzekł im na to:
- Trzeba zaryzykować aby sprawdzić co jest silniejsze – moje szczęście czy jego pech.
Po tym król dał Hroiemu pieniądze, które miały być odtąd ich wspólne. Hroi zawarł
z królem taką umowę, iż jeśli towary przepadną nie będzie musiał ich spłacać, a jeśli będzie
zysk, to będzie musiał oddać tyle tylko ile pożyczył na początku.
Hroi udał się wiec w drogę i wszystko szło pomyślnie w czasie jego podróży a pieniądze
bardzo szybko zaczęły się pomnażać. Na jesieni powrócił do króla z wielkim bogactwem
i nie minęło wiele czasu, aż stał się majętnym człowiekiem i zaczęto go nazywał Hroim Bo-
gaczem albo Hroim Okazałym. Każdego lata podróżował z kraju do kraju handlując zgodnie
z umową, jaką miał z królem.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin