konkurs wiedzy przyrodniczej.pdf

(108 KB) Pobierz
26238541 UNPDF
Materiał pochodzi z serwisu www.ekoedukacja.pl
– bazy materiałów do edukacji ekologicznej
Zapraszamy także do serwisów www.naszaziemia.pl i www.recykling.pl
ODBIORCA
Szkoła podstawowa
FORMA EDUKACYJNA
Quiz
TEMAT
Przyroda
Krótki quiz z zakresu podstawowej wiedzy przyrodniczej. Przykłady pytań do
wykorzystania na zajęciach z uczniami pierwszych klas szkoły podstawowej, albo na
szkolnym konkursie.
SZKOLNY KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZEJ
Szkolny konkurs wiedzy przyrodniczej został przeprowadzony wśród uczniów szkoły
podstawowej. Z każdej klasy wyłoniono dwóch przedstawicieli. Każdy zespół otrzymał
zestaw pytań i zadań do wykonania. W przygotowanych zestawach wykorzystano
następujące pytania:
1) Jak nazywają się zwierzęta, które zagrażają innym?
a. gady
b. drapieżniki
c. potwory
2) Które ze zwierząt nie zapada w sen zimowy
a. zając
b. borsuk
c. biedronka
d. nietoperz
e. jeż
f. sarna
3) Które z tych zwierząt nie jest pod ochrona?
a. borsuk
b. nietoperz
c. mysz polna
4) Wymień 4 wiosenne kwiaty, które są pod ochroną,
a. .................................
b. .................................
c. .................................
d. .................................
Materiał opublikowany dzięki wsparciu:
26238541.007.png 26238541.008.png 26238541.009.png 26238541.010.png 26238541.001.png
Materiał pochodzi z serwisu www.ekoedukacja.pl
– bazy materiałów do edukacji ekologicznej
Zapraszamy także do serwisów www.naszaziemia.pl i www.recykling.pl
5. Jak potocznie mówimy na mniszek lekarski?
.................................................................................
6) Podkreśl zwierzęta leśne chronione w Polsce.
zając, wilk, świstak, wiewiórka, łoś
7) Wymień 3 parki narodowe w Polsce?
a. ............................................................
b. ............................................................
c. ............................................................
8) Czym żywią się ropuchy?
.........................................................................................................................................
9) Wymień warstwy lasu?
.........................................................................................................................................
10) Wymień 4 gatunki drzew iglastych
.........................................................................................................................................
11) Wymień 4 gatunki drzew liściastych
.........................................................................................................................................
12) Wymień 3 gatunki grzybów jadalnych
.........................................................................................................................................
13) Dlaczego nie należy niszczyć grzybów jadalnych?
.........................................................................................................................................
14) Jakie mamy korzyści z lasu?
.........................................................................................................................................
15) Jak należy zachować sie lesie?
.........................................................................................................................................
16) Wysłuchaj nagrania "Muzyka lasu". Rozpoznaj głosy zwierząt i inne.
Materiał opublikowany dzięki wsparciu:
26238541.002.png 26238541.003.png 26238541.004.png 26238541.005.png 26238541.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin