Instrukcja montażu sufitów podwieszanych.pdf

(139 KB) Pobierz
Instrukcja montażu sufitów podwieszanych w module 600x600mm
Instrukcja montażu sufitów podwieszanych w module 600x600mm
1. Zmierz pomieszczenie. Ustal kierunek przebiegu profili głównych (zwróć uwagę
na przeszkody w postaci kanałów wentylacyjnych, instalacji elektrycznej itp.). Wyznacz
poziom sufitu za pomocą poziomicy laserowej lub szlauchwagi i odznacz ten poziom
na ścianach przy pomocy sznura traserskiego.
2. Oblicz wymiar płyt skrajnych (dla pomieszczeń o wymiarach nie będących
wielokrotnością 600 mm). Płyty przy ścianach powinny mieć szerokość większą od
połowy płyty (rysunek nr 1). Aby to obliczyć podziel długość ścian przez 600 mm.
Otrzymaną liczbę całkowitą zmniejsz o 1 – będzie to ilość całych płyt. Do reszty z
dzielenia dodaj 600 i podziel przez 2. Otrzymasz wymiar płyt przy ścianach. Teraz
należy wyznaczyć linie przebiegu profili głównych.
Tu obetnij profil
1
2
3
4
5
6
Max. 600mm
Linka k
ŹLE
4000 mm
wieszak
DOBRZE
profil główny
1
2
3
4
5
profil 600mm
profil 1200mm
Rysunek nr 1
Rysunek nr 2
3. Zamocuj profile przyścienne na całym obwodzie pomieszczenia, jak również wokół
słupów, kolumn itp. Profil przyścienny powinien być mocowany kołkami/śrubami
w rozstawie 450mm. Uważaj żeby nie przeciąć przewodów elektrycznych.
174677525.008.png 174677525.009.png 174677525.010.png 174677525.011.png 174677525.001.png 174677525.002.png 174677525.003.png 174677525.004.png 174677525.005.png
4. W miejscach przebiegu profili głównych zamocuj do istniejącego stropu wieszaki i
zawieś pierwszy profil główny. Rozstaw wieszaków wzdłuż profili głównych może
wynosić maksymalnie 1200mm. Zalecana maksymalna odległość wieszaka od ściany
to 600mm.
5. Naciągnij linkę pod pierwszym profilem głównym i prostopadle do niej drugą linkę w
odległości od ściany równej wyznaczonej szerokości płyty skrajnej (rysunek nr 2).
Pomoże Ci to utrzymać kąt prosty na przecięciu profili. Zawieś pozostałe profile główne
w odstępach co 1200mm (kontroluj poziom sufitu poprzez regulowanie wieszaków)
pamiętając o odpowiednim docięciu profili (rysunek nr 3), a następnie uzupełnij siatkę
rusztu poprzeczkami 1200mm i 600mm. Obcinaj profile nożycami do blachy (rysunek
nr 4)
Wymiar płyty przyściennej
Tu obetnij profil
Linka kontrolująca
poz
Rysunek nr 3
Tu obetnij profil
Rysunek nr 4
6. Włóż pełne płyty w siatkę rusztu a następnie dotnij płyty na obwodzie pomieszczenia
oraz tam, gdzie jest to konieczne (przy słupach, kolumnach itp.) Płyty można ciąć
używając ostrego noża (np. noża do cięcia tapet o łamanych ostrzach). Do cięcia
krzywizn zrób szablon z kartonu lub drutu.
7. Lampy, anemostaty, czujniki, głośniki umieszczone w płytach sufitowych zawsze
wymagają dodatkowego podwieszenia do stropu właściwego lub oparcia na konstrukcji
sufitu podwieszonego.
Uwagi ogólne – płyty sufitowe powinny być składowane w miejscu montażu przez 24 godz.
przed instalacją, zalecana temperatura w pomieszczeniach 11-35 stopni C, wilgotność
względna powietrza dostosowana do rodzaju płyty, profile powinny swobodnie opierać się na
kątowniku przyściennym, w przypadku płyt z frezowanym brzegiem można użyć kątownika
schodkowego (szczeliny pod profilami wypełnia się systemowymi wkładkami) malowanie
uformowanej ręcznie krawędzi płyt frezowanych nie jest konieczne o ile krawędź ta jest
umiejscowiona przy ścianie, listwy przyścienne można w narożnikach instalować na zakładkę.
Życzymy Państwu sprawnego montażu i miłego użytkowania!
e
iom i kierun k
174677525.006.png 174677525.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin