Windows XP Pro Speed 2008[OPIS].txt

(4 KB) Pobierz
Uwaga: system nalezy zgrac za pomoca nero burning room na plyte.

Wa�ne: podczas instalacji wyst�pi komunikat ze program nero 8 wygas� wtedy dajemy anuluj i instalacja trwa nada, w �aden spos�b to nie ogranicza korzystania z windowsa jest to po prostu program kt�ry nie b�dzie zainstalowany na windowsie z przyczyn ju� wam znanych. windows nie wymaga zadnego klucza i jest w pelni po polsku, zarejestrowany i mozna pobierac aktualizacje bez zadych problemow:):

Informacje o windowsie i o jego przer�bkach -
TA DYSTRYBUCJA SYSTEMU ZOSTA�A DO ZNACZNIE ZMODYFIKOWANA W

CELU POPRAWIENIA BEZPIECZESTWA,SZYBKO�CI DZIA�ANIA I OG�LNEJ

WYGODY U�YTKOWNIKA
USUNI�TO ZB�DNE KOMPONENTY,WY��CZONO NIEBEZPIECZNE

US�UGI,WYMIENIONO WSZYSTKIE STEROWNIKI,ZMIENIONO ZARZ�DZANIE

PAMI�CI I DODANO PONAD 120 POPRAWEK SYSTEMOWYCH
ZINTEGROWANO PONAD 300 TWEAKW SYSTEMOWYCH POPRAWIAJCYCH

DZIA�ANIE SYSTEMU,ZWI�KSZAJCYCH SZYBKO�� PO��CZE�

INTERNETOWYCH I OGL�N� OPTYMALIZACJE SYSTEMU
ZINTEGROWANO WMP 11 PL PLUS WSZYSTKIE POPRAWKI ORAZ NAJNOWSZA

WERSJE PRZEGLDARKI INTERNETOWEJ IE 7 PL
DODANO PRZEGLDARK� INTERNETOWA MOZILLA FIREFOX 2.0.012 PL ORAZ

PROGRAM POCZTOWY MOZILLA THUNDERBIRD 2.0.0.9 PL A TAK�E PROGRAM

DO ROBIENIA KOPII BEZPIECZESTWA MOZILLA BACKUP
DODANO NAJLEPSZY PROGRAM DO NAGRYWANIA NERO 8.2.8.0 PL W WERSJI

MICRO BEZ ZB�DNYCH KOMPONENTW I DODATK�W ( WERSJA

ZAREJESTROWANA)
PROGRAM NAGRYWA DANE I MUZYK ZAR�WNO W FORMACIE MP3 JAK I CD

AUDIO
W ZWIZ�KU Z TYM ZE ISTNIEJE TYSICE KONFIGURACJI SPRZ�TOWYCH,MO�E

ZAISTNIE� SYTUACJA ZE SYSTEM NIE WYKRYJE MNIEJ ZNANEGO

KOMPONENTU SPRZ�TOWEGO,ZARADZI TEMU REWELACYJNY DRIVER

MAGICIAN 3.27 ,KT�RY ZNAJDZIE BRAKUJCY STEROWNIK,ZROBI KOPIE

WSZYSTKICH STEROWNIK�W A W RAZIE POTRZEBY ZIDENTYFIKUJE

NIEROZPOZNANE URZ�DZENIE
ZA PORZ�DEK W SYSTEMIE ODPOWIADA CCLEANER,KT�RY USUNIE

NIEPOTRZEBNE WPISY W REJESTRZE WINDOWS,USUNIE ZB�DNE PLIKI

TYMCZASOWE,WYCZYCI HISTORIE PRZEGL�DAREK INTERNETOWYCH ITD. PO

WSZYSTKIM DEFRAGMENTACJA ZAJMIE SIE KOMERCYJNY PROGRAM O&O

DEFRAG W WERSJI 10
PLIKI PDF TO FORMAT W KT�RYM PRODUCENCI SPRZ�TU DOSTARCZAJ�

INSTRUKCJE OBSUGI,PORADNIKI I PLIKI POMOCY.ZA TEN TYP PLIKW

ODPOWIEDZIALNY JEST SZYBKI FOXIT READER 2.2 PL (NIE TRZEBA

INSTALOWA ADOBE READER ! ! ! )
POMIMO ROSN�CEJ POJEMNO�CI HDD NIE MO�NA SOBIE WYOBRAZ�I

SYSTEMU BEZ DOBREGO PROGRAMU DO KOMPRESJI I DEKOMPRESJI

PLIK�W A TU KR�LUJE OD LAT WINRAR ,TU DOST�PNY W NAJNOWSZEJ

WERSJI 3.71 PL (Z BAJERANCKIM WYGLDEM)
SYSTEM WINDOWS TO CENTRUM ROZRYWKI A WIEC NIE MO�E SIE OBYC

BEZ FILM�W I MUZYKI.NIESTETY MICROSOFT NIE WYPOSA�Y� GO W �ADNE

KODEKI OPR�CZ KILKU STAROCI KT�RE I TAK NIE SA OD DAWNA

U�YWANE,ABY TEMU ZARADZI� TEN WINDOWS POSIADA ZINTEGROWANY

PAKIET K LITE MEGA CODEC 3.7.0 ORAZ QUICK TIME LITE 2.3 CZYLI

ODTWORZY KA�DY MO�LIWY FORMAT FILMOWY I MUZYCZNY A W RAZIE

K�OPOTOW DODANO ODDZIELNY ODTWARZACZ GOM PLAYER 2.1.8 Z

WLASNYM ZESTAWEM NIEZALENYCH KODEK�W (ODTWORZY NAWET

FORMATY Z TELEFONW KOMRKOWYCH CZYLI FULL WYPAS )
PRZEGLDANIE FOTEK,SEGREGOWANIE,POPRAWA JAKO�CI ??? TO NIE

PROBLEM Z SZYBKIM FASTSTONE IMAGE VIWER 3.5 A CO Z

PRZECHWYTYWANIEM EKRANU I ROBIENIEM ZRZUTW ???? PROGRAM TEJ

SAMEJ FIRMY FASTSTONE CAPTURE 5.9 ZA�ATWI TO BEZ PROBLEMU

ZA POMOC APLETU DODAJ/USU PROGRAMY CZ�STO NIE MO�EMY

DOK�ADNIE POZBY� SI� NIECHCIANEGO OPROGRAMOWANIA DO TEGO

DZIA�A STRASZNIE WOLNO,JEGO ODPOWIEDNIKIEM W TYM SYSTEMIE JEST

REVO UNINSTALLER 1.42 PL,SZYBKI I PROSTY W OBS�UDZE DEINSTALATOR

OPROGRAMOWANIA
SIEC TORRENT TO NAJPOPULARNIEJSZA SIEC P2P WYMIANY PLIK�W NA

�WIECIE NIE MOG�O WIEC ZABRAKN�� PROGRAMU DO �CIGANIA PLIK�W

TORRENT A W TYM PRZODUJE I UWA�ANY JEST ZA JEDEN Z NAJLEPSZYCH,

UTORRENT 1.7.7 SPECJALNIE ODBAJEROWANY DO TEGO SYSTEMU ))
SPYWARE I MALWARE TO OBECNIE BOL�CZKA WSZYSTKICH U�YTKOWNIKW

INTERNETU NA CA�YM �WIECIE,COOKIE SZPIEGUJCE,ZMIENIAJCA SIE

STRONA STARTOWA PRZEGLDARKI, SAMOOTWIERAJCE SIE

REKLAMY,DODATKOWE PASKI W PRZEGLDARCE INTERNETOWEJ KT�RYCH

NIE MO�NA USUN�� ,ZNACIE TO ??? TEMU ZAPOBIEGNIE SUPER

ANTISPYWARE 3.9.1008 PL WYKRYWAJCY PONAD 400.000 TAKICH

SZKODNIK�W -ZNAJD� I ZNISZCZ TO MOTTO TEGO PROGRAMU

I MO�NA BY TAK JESZCZE WYMIENIA� BAAARDZO D�UGO JAK CHOCIA�BY

CA�KOWICIE ZMIENIONY WYGL�D CA�EGO SYSTEMU ))) ALE O TYM

PRZEKONAJCIE SIE SAMI
MIEJ PRACY I ZABAWY

P.S
SYSTEM INSTALUJE SI� BEZ JAKICHKOLWIEK PROBLEM�W I PRZECHODZI

WSZELKIE TESTY LEGALNOCI

ZINTEGROWANE:
* DriverPack Chipset
* DriverPack CPU
* DriverPack Graphics A
* DriverPack Graphics B
* DriverPack Graphics C
* DriverPack LAN
* DriverPack MassStorage
* DriverPack Sound A
* DriverPack Sound B
* DriverPack WLAN

www.chomikuj.pl/hxy     ZAPRASZAM!!!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin