Tobie wznawiamy P.Bębenek.pdf

(99 KB) Pobierz
Finale 2006 - [Tobie wznawiamy.MUS]
Tobie wznawiamy Panno
Paweł Bębenek
14 X 2004
&
# #
q»¶º
œ œ
œ J œ J œœ œ œ
œ
œ
.
œ
œ œ œ œ œ œ
œ J œ J œœ œ œ
œ .
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
To - bie wzna - wia - my
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
u-przej - mym sło- wem
œ œ œ œ
cześć Ga- bri - e - lo - wę,
œ œ œ œ œ œ
?
# #
c
œ J œ J œ œ œ
J œ J œ J œ J œ œ
œ
œ J œ J œ œ œ
J œ J œ J œ J œ œ
œ
5 œ œ œ œ œ œ
# #
œ J œ J œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
J œ
œ œ œ œ œ ˙
J œ œ œ œ œ
w
Któ - raś w te sło-wa
œ œ œ œ œ
by-ła u - ra - czo - na:
bądź po - zdro - wio -
œ œ
œ .
-
œ
-
na.
œ œ œ œ œ œ œ
?
# #
œ J œ J œ œ œ œ
J œ J œ J œ J œ œ œ
œ J œ
J œ œ
œ
œ
n œ œ œ ˙
˙
˙
U Ciebie jednej niebieskie są dary
Którymi Cię Bóg obdarzył bez miary
Tyś napełniona łaską porządaną
Od Boga daną.
Pan z Tobą Ciebie przed czasy wiecznemi
Przeznaczył sobie przybytkiem na ziemi
Stąd Cię do nieba przeniósł nad obłoki:
Na tron wysoki.
Nad inne Panny, które zachowały
Swe Bogu śluby, masz przywilej cały:
Z białych głów żadna bez wady wszelakiej
Czci nie ma takiej.
Dlatego słusznie Ciebie wychwalamy,
I Twej od Syna pomocy żądamy
By nam odpuścił z Twej świętej zasługi
Bóg nasze długi.
c
œ œ
J œ J œ J œ J œœ œ œ œ
J œ J œ J œ J œœ œ œ œ
Pan-no nad wy-mo - wę
œ œ
œ œ
&
œ œ J œ
œ
w
J œ J œ J œ œ œ .
œ
34488294.001.png 34488294.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin