Gdy śliczna panna (opr. J. Świder).pdf

(59 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy7]
Gdy śliczna Panna
h.: J. Świder
b b
π
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
.
Sopran
Alt
&
˙
œ
œ
œ
˙
˙
œ
œ
œ
œ
˙
˙
1.Gdy
z wiel
śli
kim
cho
cho
czna
we
wie
po
Pan
se
trzy
wie
na
lem
ku,
waj,
Sy
tak
ci
niech
na
je
cho
śpi
ko
mu
po
Pa
ły
śpie
łu
nicz
sa
wa
dnio
no
ła,
ła:
wy,
wy.
2.Ci
ci
Tenor
Bas
?
b b
c
˙
œ
œ
œ
œ
œ
n
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
.
5
b b
p
œ
#
œ
œ
w
œ
œ
œ
œ
œ
S
A
&
œ
n
œ
œ
œ
w
œ
œ
œ
œ
˙
˙
li li li li
laj
mo je Dzie cią
te czko
p
li li li li
œ
mo je dzie cią
w
te czko
˙
?
b b
œ
#
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
T
B
œ
li li li li
laj
9
b b
p
œ
œ
w
f
œ
œ
œ
œ
p
#
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
˙
S
A
&
œ
n
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
˙
li li li li
laj
śli czne Pa nią
te czko.
?
b b
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
b
œ
œ
œ
˙
˙
˙
T
B
œ
œ
œ
œ
W.B. Rzeszów 2009 r.
c
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
˙
˙
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
˙
259956772.016.png 259956772.017.png 259956772.018.png 259956772.019.png 259956772.001.png 259956772.002.png 259956772.003.png 259956772.004.png 259956772.005.png 259956772.006.png 259956772.007.png 259956772.008.png 259956772.009.png 259956772.010.png 259956772.011.png 259956772.012.png 259956772.013.png 259956772.014.png 259956772.015.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin