Przylecieli aniołkowie (opr. ks. M. Krawczyk).pdf

(64 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy6]
Przylecieli anioþkowie
Spokojnie j
ks. M. Krawczyk
]
/
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
1.Przy le
wia
cie
da
º
º
li
º
a
nie
nioł
sły
ko
cha
º
º
wie
º
º
jak
na
º
pta
świe
º
szę
cie
ta
no
z_nie
wi
ba
nę:
;
/
¹
º
º
º
º
¹
º
º
º
º
º
º
º
º º
º
º
¹
Tenor
Bas
]
º
º
º
¹
¹
¹
1.Przy
2.Po
le
wia
cie
da
li
a
nie
nioł
sły
ko
cha
wie
5
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
]
S
A
"
º
*
º
º
º
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
i
Pan
º
º
śpie
na
wa
w_żłób
li
ku
Dzie
na
º
º
cią
sia
te
ne
czku
czku
we
zro
so
dzi
º
ło
ła
jak
Dzie
trze
ci
ba.
nę.
T
B
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
]
¹
i
Pan
śpie
na
wa
w_żłób
li
ku
Dzie
na
cią
sia
te
ne
czku
czku
9
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
S
A
"
]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
Hej że, hej że
Pa nie Je zu,
hejże, hej że
hoc, hoc
º
º
Hej, *
hej *
;
º
*
º
º
º
*
º
º
º
º
¹
*
º
Hej że, hej że,
º º
Pa nie Je zu
]
º
º
º
º
T
B
]
º
¹
13
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
*
"
]
º
º
º
º
º
º
º
º
S
A
º
º
º
º
º
º
º
¹
śpie wa li śmy,
bu dzi li śmy
pa stuszków ca
łą noc.
śpie wa li śmy
º
º
º
º
hej *
º
;
º
*
º º º
bu dzi li śmy
º
*
º
º
º
º
º
º
¹
*
ä
º
T
B
]
*
¹
Hej
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
2.Po
º
º
º
º
º
*
º
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
259956785.013.png 259956785.014.png 259956785.015.png 259956785.016.png 259956785.001.png 259956785.002.png 259956785.003.png 259956785.004.png 259956785.005.png 259956785.006.png 259956785.007.png 259956785.008.png 259956785.009.png 259956785.010.png 259956785.011.png 259956785.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin