Z narodzenia Pana (opr. F. Nowowiejski).pdf

(58 KB) Pobierz
Finale 2009 - [Bez nazwy11]
Z narodzenia Pana
F. owowiejski
Wesoło
`
¹
¹
/
º
º
º
ä
º
º
*
]
º
º
Sopran
Alt
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
¹
Z na ro
śpie
º
º
dze
wu
nia
Pa
chwa
na
łę
dzień
Bo
º
dziś
gu
we
ży
so
wio
ły.
ły.
Tenor
Bas
;
]
/
º
º
º
º
ä
º
º
º
º
º
º
º
¹
¹
*
¹
¹
5
`
j
º
º
º
º
`
j
º
º
º
º
*
º
º
S
A
"
]
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
Ra dość lu dzi
wszędzie sły nie,
º
a nioł budzi
przy do li nie
º
;
*
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
T
B
]
9
`
º
º
º
ä
º
º
¹
¹
*
]
º
S
A
"
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
¹
pa sterzów co
º
pa śli
pod bo rem wo
º
ły.
º
;
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
¹
¹
]
º
º
º
*
T
B
]
º
º
¹
¹
W.B. Rzeszów 2009 r.
º
º
º
º
Wy
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
º
ä
º
259956790.009.png 259956790.010.png 259956790.011.png 259956790.012.png 259956790.001.png 259956790.002.png 259956790.003.png 259956790.004.png 259956790.005.png 259956790.006.png 259956790.007.png 259956790.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin