Cicha noc.pdf

(54 KB) Pobierz
Cicha noc
Cicha noc
Muzyka: Franz Xaver Gruber
Słowa:Joseph Mohr (niem.)
Opr.: na podst harm. Carla H. Reinecke
Wst ę p
a a
6
. .
S, A
&
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾
.
¾
é .
.
¾ ¾ ¾
.
¾
.
¾ ¾ ¾
.
¾
.
Nnn...
1.Ci -
2.Ci -
cha
cha
noc,
noc,
świę -
świę -
ta
ta
noc
noc.
¾ ¾
¾
¾ .
¾ .
T, B
?
a a
6
¾
¾ ¾
¾
é .
.
. .
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
.
S, A
5 ¾
a a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ .
¾
.
¾
¾
¾
.
¾ ¾
¾ ¾ ¾
.
¾ ¾
¾
¾
po -
Pa -
kój
stu -
nie -
szko -
sie
wie
lu -
od
dziom
swych
wszem.
trzód
A
bie -
u
gną
Ŝłó -
wie -
bka
lce
Ma -
za -
tka
dzi -
Świę -
wie -
ta
ni
¾
¾
¾
¾
¾ .
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
a
¾
?
a a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾
.
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
T, B
9
a a
¾
.
¾
¾
¾
.
¾ ¾
.
¾
.
S, A
&
¾
¾ .
¾
¾ ¾
¾
.
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
.
¾
¾
czu -
za
wa
a -
sa -
nie -
ma
lskim
u -
gło -
śmie -
sem
chnię -
pie -
ta
ni,
nad
gdzie
Dzie -
się
cią -
spe -
tka
łnił
snem,
cud,
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
.
¾
.
?
a a
¾
¾ ¾
¾
¾
¾ ¾
¾
¾
¾
¾ ¾
¾
T, B
Fine
13
a a
l l
1, 3
. .
2
¾
¾ ¾ ¾
.
¾ ¾ ¾
.
&
S, A
¾
¾ ¾
¾ ¾
¾ ¾ ¾
.
¾
é
.
¾ .
.
l
¾
¾ ¾ ¾
.
¾
.
¾ ¾ ¾
.
¾
.
nad
gdzie
Dzie -
się
cią -
spe -
tka
łnił
snem.
¾ ¾
¾
cud.
3.Ci - cha noc,
¾ .
świę - ta noc...
¾
T, B
?
a a
¾
¾
¾
¾
1, 3 .
é .
. .
2 .
¾
.
¾
.
l l
¾
¾ .
¾
¾
¾ .
¾
.
3. Cicha noc, święta noc, narodzony BoŜy Syn
Pan wielkiego majestatu niesie dziś całemu światu
Odkupienie win, odkupienie win.
¾ ¾ ¾
¾ ¾ ¾
.
.
¾
é
¾
.
¾
.
¾
é
¾
¾
¾
¾
&
¾
¾ ¾
.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
.
¾
¾
¾
¾ ¾
é
¾
¾ ¾
¾
.
é
.
¾
¾
¾
é
¾ .
l
¾
.
.
.
.
¾
¾
¾
¾
¾
é
¾
¾
.
33941478.001.png 33941478.002.png 33941478.003.png 33941478.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin