Bog sam wystarcza H.Kowalski.pdf

(99 KB) Pobierz
Bóg sam wystarcza!
"Bóg zaradzi tam, gdzie ludzka zapobiegliwość ręce niemocne opuszcza
przed nieprzełamaną dla siebie trudnością" - Św. Rafał Kalinowski
Bg sam wystarcza!
H. Kowalski
t.: na podst. Ps. 16
&
b
c
. .
œ œ œ œ œ
œ
œ
˙ ˙
˙
œ
œ œ
œ
˙ ˙
Chòr
Ty, Pa nie je steś mymdzie
- -
- -
dzi ctwem,
mo im prze zna
- - - -
cze niem.
?
b
c
. .
œ
œ œ œ œ
œ œ
œ œ ˙ ˙
œ
œ œ œ
œ
œ
˙ ˙ ˙
&
b
˙
œ œ œ
œ œ
œ
˙ ˙
˙
œ
œ .
œ œ
œ
˙ ˙
. .
5
Ch
Ty je steś mą na
-
-
dzie ją,
-
los mój za be
- - -
zpie czasz.
œ œ œ œ
œ œ œ
˙ ˙ ˙
?
b
˙ œ œ œ œ
œ œ
œ œ
˙
œ
˙
œ
. .
solista
3
solista
3
b
œ œ n œ œ œ œ
c
œ
œ œ n œ œ œ œ
c
&
W
˙
œ
œ
˙ ˙
W
9
Ch
Bóg sam wy
- -
sta rcza.
˙ œ
œ
˙ ˙
˙
?
b
c
˙
œ œ
c
&
b
c
œ œ
œ œ œ
œ œ
˙ ˙
˙ ˙
œ œ œ
œ œ
œ
˙ ˙
˙
. .
13
Ch
Bóg sam wy
- -
sta rcza,
Bóg sam wy
- -
sta rcza!
œ œ
?
b
c
˙
œ œ
˙ ˙ ˙
œ œ
œ œ œ
œ œ
˙ ˙ ˙
. .
œ
œ œ œ œ œ
œ œ
œ
˙
˙ ˙
œ
œ
œ
œ œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
˙
˙ ˙
˙
˙
œ
˙
˙ ˙
œ
˙
œ
œ
œ
˙
œ
œ œ
5990827.001.png 5990827.002.png 5990827.003.png 5990827.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin