TRAXX3.pdf

(1089 KB) Pobierz
291757145 UNPDF
Lokomotywy Bombardiera TRAXX F140 MS
dla PKP Cargo
W marcu 2005 r. brytyjska spółka lea­
singowa Angel Trains Cargo zamówiła
u Bombardiera 36 lokomotyw z rodziny
TRAXX, które mogłyby pracować pod
różnymi systemami zasilania i prowa­
dzić pociągi po sieci kolejowej wielu
krajów Europy.
Zzamówionychlokomotyw16szt.będzie
prowadzićpociągimiędzyBelgią,Holandią,
NiemcamiiAustrią,kolejne10lokomotyw
–międzyNiemcami,PolskąiAustrią.Zaś
pozostałe10szt.przewidzianodoobsługi
ruchutowarowegomiędzyNiemcami,Au-
strią,Włochami,SzwajcariąiHolandią.
23 listopada 2007 r. przedstawiciele
AngelTrainsCargo,PKPCARGOS.A.oraz
Bombardier Transportation poinformowali
opodpisaniuumowynaudostępnieniesze-
ściulokomotywzrodzinyTRAXXF140MS
typuE186dlapolskiegoprzewoźnikaPKP
CARGOS.A..SymbolF140MSoznacza:
n F– freight (towarowy),
n 140–prędkośćmaksymalna[km/h],
n MS– Multi System (wielosystemowa).
Rodzina lokomotyw TRAXX bazuje na
elektrowozachserii185,dostarczonychprzez
Bombardierawostatnichkilkulatachdlako-
leiniemieckichDB.LokomotywydlaPKP
CARGOS.A.zostanąwyprodukowaneweu-
ropejskich fabrykach Bombardiera – we
Wrocławiu(pudła),Siegen(wózkiiczęść
mechaniczna), Mannheim i Hennigsdorf
(częśćelektrycznaorazsystemsterowania)
orazKassel(montażfinalny).Lokomotywy
powinnybyćgotowedowysyłkiorazudo-
stępnioneodbiorcypodkoniec2007r.Prze-
widywanymmiejscemicheksploatacjibędą
korytarzetransportowemiędzyPolską,Niem-
camiiAustrią.Należywspomnieć,żeloko-
motywytejserii(numer186126)wlutym
2007r.przechodziłytestynatorzedoświad-
czalnymwWęglewiepodŻmigrodem,ana-
stępnieposieciPLK.Wefekcieseriata
otrzymałaświadectwodopuszczeniadoeks-
ploatacjiposieciPKP.
Lokomotywa serii 186 Angel Trains na Targach TRAKO 2007 – lokomotywy takiej samej konstrukcji
od 2008 r. będą eksploatowane przez PKP CARGO S.A.
Dane techniczne lokomotyw z rodziny TRAXX dla PKP Cargo
Producent
BombardierTransportation
Rodzajpojazdu
Lokomotywawielosystemowa
Oznaczeniaproducenta
TRAXXF140MSseriaE186
Właściciel
AngelTrainsCargo
Leasingobiorca
PKPCargo
Liczbalesingowanychlokomotyw
6
Skrajnia
UIC505-1
Napięciezasiania
15kVAC/16,7Hz;3kVDC
Układosi
Bo’Bo’
Długośćlokomotywy
18900mm
Maksymalnaszerokość
2977mm
Wysokośćprzyopuszczonychpantografach
3845mm
Bazalokomotywy
10440mm
Bazawózka
2600mm
Średnicakółnowych/zużytych
1250mm/1170mm
Masalokomotywy
ok.84t
Liczbasilnikówtrakcyjnych
4
Moccałkowita
5600kW
Przeniesieniamocynakoła
Zanos
Maksymalnasiłapociągowa
300kN
Siłahamowania
do240kN*
Mochamulcaelektrodynamicznegoodzyskowego
5600kW
Mochamulcaelektrodynamicznegooporowego
2600kW
Prędkośćmaksymalna
160km/h(DB,ÖBB)/140km/h(PKP)
Przekształtnikigłówne,liczba
TC3300,2szt.
Systemsterownialokomotywą
MITRAC
Pantografy
4szt.,nr1i4–AC,2i3–DC
Wkładkaślizgacza
Węglowa(DB/ÖBB)imiedziana(PKP)
Szerokośćślizgacza
1950mm(PKP)
Systemyzabezpieczeniaruchu
PZB,LZB,SHP
Pojemnośćgłównegozbiornikapowietrza
800l
Przewidywanemiejscaeksploatacji
Niemcy,PolskaiAustria
Orientacyjnykosztzakupu36lokomotywTRAXX
150mlneuro
Marek Graff
* Może być zmniejszona na życzenie
18
12 /2007
291757145.001.png 291757145.002.png 291757145.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin