SSP438_Rozwoj_koncepcji_obslugi_technicznej.pdf

(1578 KB) Pobierz
SSP438_pl
Szkolenie serwisu
Bordbuch
Service-Intervall
Nächster Ölwechsel
in 24100 km / 503 Tagen
Nächste Inspektion
in 26900 km / 868 Tagen
MAX.
12:01
Bitte
dringend
Öl
nachfüllen.
MIN.
33540
km 1975
D4
-2.5 °C
Rozwój koncepcji obsługi technicznej samochodów Audi
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
nr 438
220980588.032.png 220980588.033.png 220980588.034.png 220980588.035.png 220980588.001.png 220980588.002.png 220980588.003.png 220980588.004.png 220980588.005.png 220980588.006.png 220980588.007.png 220980588.008.png 220980588.009.png 220980588.010.png 220980588.011.png 220980588.012.png 220980588.013.png 220980588.014.png 220980588.015.png 220980588.016.png 220980588.017.png 220980588.018.png 220980588.019.png 220980588.020.png 220980588.021.png 220980588.022.png 220980588.023.png 220980588.024.png 220980588.025.png 220980588.026.png
Samochód, podobnie jak każdy techniczny wyrób ulega określonemu zużyciu. Aby to zużycie było możliwie jak
najmniejsze, w celu utrzymania samochodu w stanie możliwie bezpiecznym, sprawnym i gwaratującym
zachowanie jego wartości, konieczne jest wykonywanie regularnych czynności obsługowych oraz wymiana
określonych części i środków eksploatacyjnych.
Z tego powodu właściciele samochodów Audi są proszeni o przybywanie samochodem w określonych
terminach do serwisu partnera Audi w celu przeprowadzenia odpowiednich, przypadających wtedy czynności
serwisowych.
Obowiązuje tu kompromis pomiędzy interesem technicznym a handlowym. Z jednej strony konieczne jest
zapewnienie jak najlepszego działania samochodu przez cały okres jego ekspolotacji, z drugiej strony jest
konieczne utrzymywanie kosztów jego obsługi na zgodnym z ofertami, niskim poziomie.
Ten kompromis znajduje odzwierciedlenie w przemyślanej koncepcji obsługi techniczenj samochodu.
Muszą być także w pełni uwzględniane różne style jazdy kierowców i różne zastosowania samochodu.
Rozwinięta koncepcja obsługi technicznej samochodu spełnia wszystkie te wymagania, a ponadto oferuje
klientowi większą przejrzystość w czynnościach serwisowych uzyskiwaną za pomocą dodatkowych wskazań i
wynikającą z tego ich terminowość.
Bordbuch
Service-Intervall
Nächster Ölwechsel
in 15000 km / 100 Tagen
Nächste Inspektion
in 25000 km / 120 Tagen
11:37
Klima
438_003
Ninejszy Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o wszystkich godnych poznania nowych
koncepcjach rozwoju obsługi technicznej samochodu.
Dodatkowo zawarte są w nim informacje dotyczące funkcji Service Key i elektronicznego wskaźnika poziomu
oleju.
Każdy kto wnikliwie zapoznana się z treścią ninejszego Zeszytu do samodzielnego kształcenia, będzie umiał
odpowiedzieć na następujące pytania:
• Jakie nowości obejmuje rozwój koncepcji technicznej obsługi samochodu?
• Jakie informacje można uzyskać z nowego wyświetlacza terminów przeglądów?
• Na co należy zwracać uwagę przy otwieraniu zlecenia?
• Jak wyglądają nowe tabele przeglądów w programie ELSA?
• Jak są cofane poszczególne kanały wyświetlacza terminów przeglądów?
• Jak jest wypełniana książka przeglądów serwisowych?
• Jakie pozycje pracy występują w różnych przeglądach?
• Jakie informacje oferuje elektroniczny wskaźnik poziomu oleju?
• Jakie dane są zapisywne w kluczyku z funkcją Service Key i jak można je odczytać?
220980588.027.png 220980588.028.png
Spis treści
Koncepcja obsługi technicznej
Rozwój koncepcji obsługi technicznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nowy wyświetlacz terminów przeglądów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Otwarcie zlecenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tabele przeglądów w programie ELSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Cofanie i nastawianie wskazań wyświetlacza terminów przeglądów . . . . . . . 12
Książka przeglądów serwisowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Pozycje pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Elektroniczny wskaźnik poziomu oleju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Funkcja Service Key . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przykład wykonywania obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przegląd 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przegląd 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Przegląd 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Przegląd 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Przegląd 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Zeszyt do samodzielnego kształcenia informuje o podstawach budowy i działania nowych modeli
samochodów, nowych podzespołów oraz o nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podawane tutaj wartości mają jedynie ułatwić zrozumienie treści i dotyczą wersji programowych, aktualnych
w chwili tworzenia tego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
serwisowej.
220980588.029.png
Koncepcja obsługi technicznej
Rozwój koncepcji obsługi technicznej
Począwszy od roku modelowego 2000 rozróżnia się w zakresie koncepcji obsługi samochodu stałe okresy
międzyprzeglądowe i przeglądy LongLife.
Niezależnie od tego, czy samochód jest eksploatowany według stałych okresów międzyprzeglądowych czy
według przeglądów LongLife, klient otrzymuje zaproszenie do serwisu zawsze tylko w przypadajacych
terminach wymiany oleju.
Za pomocą rozwiniętej koncepcji obsługi technicznej zostały utworzone na wyświetlaczu terminów
przeglądów dwa dalsze kanały, które informują klienta nie tylko o terminach wymiany oleju, lecz również
o przeglądach zależnych od przebiegu i upływu czasu.
Dzięki tym dodatkowym kanałom uzyskuje się zmiany zarówno przy otwieraniu zlecenia, jak również przy
cofaniu wskazań wyświetlacza terminów przeglądów. Zmiany te są objaśnione w odpowiednich rozdziałach
niniejszego Zeszytu do samodzielnego kształcenia.
Stałe okresy międzyprzeglądowe
Wprawdzie w samochodach ze stałymi okresami międzyprzeglądowymi rozróżnia się we wskazaniach
wyświetlacza terminów przeglądów trzy różne rodzaje przeglądów serwisowych, okresy międzyobsługowe
pozostają jednak niezmienione. Obowiązuje to w odniesieniu do samochodów, które są eksploatowane
według stałych okresów międzyprzeglądowych:
• Wymiana oleju
co 15 000 km lub 365 dni
• Przegląd podstawowy co 30 000 km
przypada co 30 000 km lub 730 dni
Przeglądy LongLife
W samochodach serwisowanych według przeglądów LongLife, z uwagi na rozwój koncepcji obsługi techniczej
wprowadzono pewne zmiany. Punktem zasadniczym jest tu przedstawianie różnic istniejących w przeglądzie
o okresie zmiennym, w przeglądzie zależnym od przebiegu jak również w przeglądzie zależnym od upływu
czasu.
– Przeglądem o okresie zmiennym jest wymiana oleju silnikowego, którego okres w zależności od stylu jazdy
kierowcy może wynosić maksymalnie 30 000 km lub 730 dni.
– Pracami zależnymi od przebiegu samochodu są czynności, które zawsze przypadają przy wielokrotności
przebiegu 30 000 km, np. prace kontrolne lub wymiana określonych części albo środków eksploatacyjnych
(np. filtr pyłków, filtr powietrza, filtr paliwa, świece zapłonowe, paski zębate, olej w skrzyni biegów
multitronic itd.).
– Pracami zależnymi od upływu czasu są czynności, które zawsze przypadają po upływie określonego czasu,
np. wymiana płynu hamulcowego (pierwszy raz po 3 latach, następnie co 2 lata) lub też wymiana
określonych innych części w przypadku, gdy nie został wcześniej uzyskany odpowiedni przebieg km (np.
filtr przeciwpyłkowy po 2 latach lub wymiana świec zapłonowych w określonych modelach co 6 lat itd.).
Sensem i celem niniejszego szkolenia jest, z jednej strony tylko dokładne wykonywanie prac, które właśnie
przypadają (a nie zawsze wykonywanie również czynności objętych przeglądem), ponieważ przypada w danej
chwili tylko wymiana oleju. Z drugiej strony należy zapewnić, aby klient był prawidłowo wzywany za pomocą
wyświetlacza terminów przeglądów do serwisu w celu wykonania wszystkich przypadających prac.
Czy spowoduje to kilka krótszych wizyt w serwisie lub czy będzie celowe połączenie różnych prac serwisowych
w jednym terminie pobytu w serwisie, wyniknie to z indywidulanego stylu jazdy i z warunków eksploatacji
samochodu.
Wskazówka
Długość okresów międzyobsługowych dla wymian płynu hamulcowego jest
ustalana zależnie od specyfiki danego kraju lub danego rynku. W Europie
pierwsza wymiana płynu hamulcowego jest wymagana po 3 latach od dany
pierwszej rejestracji, a następnie co 2 lata. Dlatego w Niemczech wymiana płynu
hamulcowego przypada razem z przeglądem technicznym samochodu i badaniem
spalin.
4
220980588.030.png
Następujące zakresy są do dyspozycji w ramach przeglądów LongLife:
• Wymiana oleju z okresem zmiennym (LongLife)
•Przegląd LongLfe co 30 000 km (bez wymiany oleju)
• Przegląd LongLife (z wymianą oleju)
Powyższe przeglądy przedstawione są nie tylko w Tabelach przeglądów w programie ELSA, jako zestawienia
pozycji pracy, lecz również na wyświetlaczu testera diagnostycznego, a dotyczy to cofania lub ponownego
nastawiania wskazania terminu przeglądu.
Przykłady zastosowania różnorodnych przeglądów:
Przykład 1
Klient z powodu swojego stylu jazdy samochodem Audi pokonał w ciągu 10 miesięcy 20 000 km i został
poinfomowany o konieczności wykonania przeglądu. Przypada w tym terminie przegląd z okresem zmiennym
czyli wymiana oleju silnikowego. Zastosowana zostaje pozycja pracy 'Wymiana oleju z okresem zmiennym
(LongLife).
Przy takim samym stylu jazdy samochód po 15 miesiącach osiągnałby przebieg 30 000 km. Teraz przy 30 000
km obowiązujący jest przegląd zależny od przebiegu, ale bez wymiany oleju silnikowego. Zastosowana zostaje
pozycja pracy 'Przegląd LongLife' co 30 000 km (bez wymiany oleju).
W tym przykładzie możliwego stylu jazdy wskazane zostały dwie krótkie wizyty w serwisie.
Przykład 2
Klient z powodu swojego stylu jazdy samochodem Audi pokonał w ciągu 10 miesięcy 26 000 km i został
poinfomowany o konieczności wykonania przeglądu. Przypada w tym terminie również wymiana oleju
silnikowego. W tym przypadku, po uzgodnieniu z klientem można zestawić razem przegląd z okresem
zmiennym (wymiana oleju) i przegląd zależny od przebiegu przy 30 000 km (przegląd podstawowy).
Stosowane są teraz pozycje pracy dla przeglądu LongLife (z wymianą oleju).
W przypadku tego klienta oba te zakresy zostają wykonane podczas jednej wizyty w serwisie.
Jako wartość orientacyjna obowązuje: Jeżeli różnica między przeglądem z okresem zmiennym a przeglądem
zależnym od przebiegu jest mniejsza niż 5 000 km, można oba te przeglądy połączyć razem.
Ponieważ jednak style jazdy kierowców i warunki eksploatacji są bardzo indywidualne i można je również
zmieniać, decyzję należy podjąć tylko w rozmowie między doradcą serwisowym a klientem.
Rozwiniętą koncepcję obsługi techniczej zastosowano w następujących samochodach:
• Audi A3 od roku modelowego 2008
• Audi TT od roku modelowego 2008
• Audi A4 od roku modelowego 2008
• Audi A5 od wprowadzenia na rynek
• Audi Q5 od wprowadzenia na rynek
• Audi A6 od roku modelowego 2009 i tygodnia kalendarzowego 46/08
• Audi Q7 od roku modelowego 2009 i tygodnia kalendarzowego 46/08
• Audi R8 od roku modelowego 2009
Zastosowanie rozwiniętej koncepcji obsługi technicznej w odniesienu do dalszych modeli jest jeszcze w
opracowaniu.
5
220980588.031.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin