SSP418_Asystent_kontroli_toru_jazdy.pdf

(1365 KB) Pobierz
SSP418_pl
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 418
Asystent kontroli toru jazdy
Budowa i zasada działania
220980223.018.png 220980223.019.png 220980223.020.png
Asystent kontroli toru jazdy firmy Volkswagen stanowi kolejny etap rozwoju nowoczesnych systemów
pomocniczych, które mają na celu wspomaganie kierowcy podczas prowadzenia samochodu
w krytycznych sytuacjach.
Na podstawie oceny danych optycznych system rozpoznaje sytuację w ruchu drogowym i działa aktywnie na
kierowanie, gdy samochód jest zagrożony wypadnięciem poza oznakowanie jezdni znajdujące się na środku lub
na zewnątrz pasa ruchu.
S418_070
Zeszyt do samodzielnego kształcenia
przedstawia budowę i działanie
nowych rozwiązań! Jego treść nie
podlega aktualizacji.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i napraw należy czerpać z odpowiedniej literatury
serwisowej.
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
2
220980223.021.png 220980223.001.png 220980223.002.png
O czym będzie mowa:
Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Budowa asystenta kontroli toru jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Elementy układu i ich lokalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schemat systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zasada działania asystenta kontroli toru jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Zachowanie się systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozpoznawanie toru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Granice działania systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Komunikaty systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Elementy elektryczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Czujniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Elementy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Sterownik asystenta kontroli toru jazdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dalsze elementy wykonawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Narzędzia specjalne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kalibracja systemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Diagnoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Objaśnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Wyjaśnienie WYRÓŻNIONYCH pojęć
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3
220980223.003.png 220980223.004.png 220980223.005.png 220980223.006.png 220980223.007.png 220980223.008.png 220980223.009.png 220980223.010.png 220980223.011.png
Przegląd
Systemy asystentów jazdy
Na podstawie imponującego rozwoju w dziedzinie
technologii komputerowej powstały na bazie
klasycznych układów hamulcowych, jak np. układ
ABS, coraz bardziej kompleksowe i funkcjonalne
systemy bezpieczeństwa, np. system ESP.
Wraz z wprowadzeniem elektromechanicznego
układu kierowniczego ze wspomaganiem oraz
elektronicznego pedału przyspieszenia otwarły się
dalsze możliwości bezpośredniej i aktywnej ingerencji
tych systemów podczas jazdy i dalszego zwiększenia
bezpieczeństwa jazdy lub wspomagania kierowcy
podczas trudnych manewrów.
S418_012
Ponieważ dzięki tym nowym funkcjom kierowca
wspierany jest fizycznie i psychicznie, mówi się
obecnie o systemach asystentów jazdy.
Oprócz systemu asystenta kontroli toru jazdy, firmy
Volkswagen, istnieją dalsze systemy wspierania
kierowcy, jak np.:
- automatyczny pilot parkowania z funkcją
parkowania,
- układ automatycznej regulacji odstępu od
poprzednika ACC lub
- asystent zmiany toru jazdy.
Ważna informacja
Wraz z nowoczesnymi technologiami i ich możliwościami zastosowania w budowie samochodu należy
koniecznie zwrócić uwagę, że kierowca zawsze sam ponosi odpowiedzialność za swój samochód i jego
zachowanie.
Wypadkom spowodowanym na skutek zbyt dużej lub niedostosowanej prędkości, jak również
spowodowanym użyciem alkoholu, narkotyków albo przemęczeniem, nie można ani zapobiec
ani ich wykluczyć za pomocą samego faktu wyposażenia samochodu w te systemy elektroniczne,
można dzięki nim jedynie zapobiegać przyczynom wypadków i niebezpiecznych sytuacji.
Dlatego stosowanie różnych systemów asystentów jazdy nie stanowi żadnej podstawy do wysuwania
jakichkolwiek roszczeń prawnych wynikąjących z pozornie zmniejszonej odpowiedzialność kierowcy za
bezpieczne prowadzenie samochodu.
Aby zapobiec takim błędnym oczekiwaniom należy to uświadamiać absolutnie wszystkim uczestnikom
aktu sprzedaży oraz osobom biorącym udział w procesach zasadniczych w serwise, jak również
informować o tym klientów.
4
220980223.012.png 220980223.013.png 220980223.014.png 220980223.015.png
System automatycznego parkowania firmy
Volkswagen
Możliwości asystenta kontroli toru jazdy:
Rozpoznawanie przebiegu pasa ruchu na
podstawie istniejących linii ograniczających lub
wystarczająco dużego kontrastu między pasem
ruchu a jego ograniczeniem na jezdni.
Wraz z wprowadzeniem asystenta kontroli toru jazdy
do techniki samochodowej wchodzi kompleks funkcji,
który dotychczas był zarezerwowany raczej dla istot
żywych lub dla ambitnym projektów badawczych
w zakresie robotyki:
Optyczne informowanie kierowcy o stanie pracy
asystenta kontroli toru jazdy.
- optyczne spostrzeganie sytuacji
(czyli patrzenie i widzenie),
- ocena tej sytuacji (czyli myślenie) i
- reakcja na sytuacje (czyli działanie).
Wykonywanie korygujących lub
wspomaganych manewrów kierowania.
Nadawanie odczuwalnych ostrzeżeń wibracyjnych
do kierowcy, gdy zadziałanie asystenta toru jazdy
na układ kierowniczy jest niewystarczające, aby
skorygować odchylenie od toru jazdy.
Działanie asystenta kontroli toru jazdy jest
przewidziana przede wszystkim dla jazd po
autostradach i po dobrze wykonanych drogach
krajowych, ponieważ na tych drogach można
spodziewać się jednoznacznego oznakowania jezdni
i jednoznaczych ograniczeń pasów ruchu.
W zasadzie jest też możliwe, że system asystenta toru
jazdy w granicach swych możliwości może być
również używany na drogach powiatowych lub na
obwodnicach.
Nadawanie optycznych jak również akustycznych
ostrzeżeń dla kierowcy, gdy koło kierownicy
zostanie wypuszczone z rąk kierowcy przez
zdefiniowany okres czasu (tzw. rozpoznanie
wolnych rąk).
Wspomaganie funkcji systemu przy decyzji
zmiany pasa ruchu, jak np. podczas
manewru wyprzedzania.
Niniejszy zeszyt do samodzielnego kształcenia ma na
celu przedstawienie technologii systemu asystenta
kontroli toru jazdy oraz jego zachowań,
możliwości i granic działania.
5
220980223.016.png 220980223.017.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin