SSP416_Uklady_dodatkowego_ogrzewania_cz2.pdf

(3163 KB) Pobierz
ssp416_pl
Szkolenia techniczne
Samochody użytkowe
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 416
Układy dodatkowego ogrzewania
w samochodach użytkowych Volkswagen
– część 2
Budowa i zasada działania
1
220980184.021.png 220980184.022.png 220980184.023.png 220980184.024.png 220980184.001.png 220980184.002.png 220980184.003.png 220980184.004.png 220980184.005.png 220980184.006.png 220980184.007.png 220980184.008.png 220980184.009.png 220980184.010.png 220980184.011.png 220980184.012.png 220980184.013.png 220980184.014.png 220980184.015.png
Niniejszy zeszyt do samodzielnego kształcenia stanowi kontynuację treści zeszytu nr 415.
Zeszyt do samodzielnego kształcenia pt. „Układy dodatkowego ogrzewania w samochodach użytkowych
Volkswagen – część 2” rozpatruje oferowane układy dodatkowego ogrzewania w samochodzie VW Transporter /
Multivan i Caddy.
Stanowi on komplet z Zeszytem do samodzielnego kształcenia nr 415 pt. „Układy dodatkowego ogrzewania w
samochodach użytkowych Volkswagen – część 1”.
S416_165
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia
budowę i zasadę działania nowych rozwiązań
technicznych!
Treść niniejszego zeszytu nie podlega aktualizacji.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
oraz wykonywania napraw należy czerpać
z odpowiedniej literatury serwisowej.
2
220980184.016.png 220980184.017.png
O czym będzie mowa:
VW Transporter – zestawienie układów dodatkowego ogrzewania . . . . .4
Zestawienie miejsc zamontowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Układ zasilania paliwem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
VW Transporter – Thermo Top Z/C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Położenie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Układ ogrzewania z przyłączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Budowa– schemat działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Obieg płynu chłodzącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Układ zarządzania ogrzewaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
VW Transporter – Air Top 3500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Położenie montażowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Układ ogrzewania z przyłączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prowadnica powietrza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Konstrukcja i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Dmuchawa powietrza do spalania -V6- i sterownik ogrzewania
dodatkowego -J364- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Wymiennik ciepła i komora spalania z rurą płomieniową . . . . . . . . . . . . . 30
Układ zarządzania ogrzewaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
VW Caddy – zestawienie układów dodatkowego ogrzewania . . . . . . . .34
Zestawienie miejsc zamontowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Obsługa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
VW Caddy – Thermo Top V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Cechy konstrukcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Układ ogrzewania z przyłączami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Konstrukcja i zasada działania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Dmuchawa powietrza do spalania -V6- i sterownik ogrzewania
dodatkowego -J364- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Wymiennik ciepła z komorą spalania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Układ zarządzania ogrzewaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Sprawdź swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
3
220980184.018.png
VW Transporter – zestawienie układów dodatkowego
Przegląd miejsc zamontowania
Samochód VW Transporter oferowany jest
z dogrzewaczem, w którym medium jest płyn oraz
z ogrzewaniem postojowym, w którym medium jest
również płyn albo powietrze.
Drugi wymiennik ciepła zamontowany jest
w systemie ogrzewania samochodu i może
być uruchamiany tylko w normalnym
trybie ogrzewania samochodu.
Wymiennik ciepła sam nie wytwarza
ciepła.
W funkcji ogrzewania postojowego
dmuchawa drugiego wymiennika ciepła
nie jest sterowana, dlatrgo do samochodu
nie jest oddawane ciepłe powietrze.
Dogrzewacz:
Dodatkowe ogrzewanie cieczą typu ThermoTop Z
Ogrzewanie postojowe:
Dodatkowe ogrzewanie powietrzem typu Air
Top 3500
Dodatkowe ogrzewanie cieczą typu Thermo Top C
Dodatkowe ogrzewanie cieczą typu
Thermo Top Z (dogrzewacz)
lub
dodatkowe ogrzewanie cieczą typu
Thermo Top C (ogrzewanie postojowe)
4
220980184.019.png
ogrzewania
Drugi wymiennik ciepła
(do wyboru ze
zintegrowanym drugim
parownikiem)
S416_046
Dodatkowe ogrzewanie
powietrzem typu Air Top 3500
(ogrzewanie postojowe)
5
220980184.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin