Programuje w Delphi i C++ Builder - II czesc.pdf

(808 KB) Pobierz
108801174 UNPDF
108801174.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj.
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 25.10.2006
Tytuł: Programuję w Delphi i C++ Builder (fragment utworu)
Autor: Mirosław J. Kubiak
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
108801174.002.png
SPIS TREŚCI
Rozdział 8. Tablice . ............................................................................5
Deklarowanie tablic . ............................................................................................5
Dostęp do elementów tablicy . ............................................................................11
Sito Eratostenesa . ..............................................................................................14
Tablice dwuwymiarowe . ....................................................................................17
Sortowanie bąbelkowe . ......................................................................................23
Tablice przechowują również teksty . ................................................................28
Warto zapamiętać . .............................................................................................42
Rozdział 9. Podprogramy . ................................................................43
Co to są podprogramy . ......................................................................................43
Definiujemy funkcje i procedury w języku Delphi . ..........................................43
Definiujemy funkcje w języku C++ Builder . .....................................................48
Programy mogą przekazywać podprogramom informacje . .............................52
Przekazywanie parametrów przez wartość . ......................................................54
Zmienne globalne i lokalne . ..............................................................................58
Przekazujemy funkcjom i procedurom tablice . ................................................59
Rekurencja . ........................................................................................................68
Warto zapamiętać . .............................................................................................75
Rozdział 10. Elementy grafiki . ..........................................................76
Wprowadzenie . .................................................................................................76
Program Przykładowa grafika . ..........................................................................85
Graficzny przykład programu rekurencyjnego . ................................................92
Warto zapamiętać . ...........................................................................................110
Rozdział 11. Przechowywanie informacji w rekordach
i
strukturach
. ...............................................................................111
Rekordy i struktury . ..........................................................................................111
Warto zapamiętać . ...........................................................................................123
Wprowadzenie . ................................................................................................124
Hermetyzacja danych . ......................................................................................147
Dziedziczenie . ...................................................................................................147
Polimorfizm . .....................................................................................................158
Wprowadzenie . ................................................................................................160
C++ Builder . .....................................................................................................162
Pliki tekstowe . ..................................................................................................163
Zapisywanie rekordów i struktur do pliku . .....................................................182
C++ Builder . .....................................................................................................191
Warto zapamiętać . ..........................................................................................200
Rozdział 14. Wskaźniki . .................................................................202
Wprowadzenie . ................................................................................................202
Wskaźniki i tablice . ..........................................................................................207
Przekazywanie parametrów przez wskaźnik . ..................................................214
Przekazywanie parametrów przez referencję . .................................................217
Warto zapamiętać . ...........................................................................................219
w
Rozdział 15. Zmienne dynamiczne . ................................................220
Wprowadzenie . ................................................................................................220
Zmienne dynamiczne do tablic . ......................................................................225
Klasy TStrings i TStringList . ...........................................................................228
Warto zapamiętać . ..........................................................................................230
Rozdział 16. Algorytmy numeryczne . .............................................232
Obliczanie sumy szeregu
. ...............................................................................232
Wyznaczanie miejsca zerowego funkcji . ........................................................244
Obliczanie całki metodą prostokątów . ............................................................249
Dodatek .........................................................................................256
D1. Formatowanie łańcuchów tekstowych . ....................................................256
D2. Wybrane systemowe procedury konwersji typu . .....................................258
D4. Wyświetlanie komunikatów . ....................................................................263
D6. Grafika w Delphi i w C++ Builder . ...........................................................268
Bibliografia . ...................................................................................272
PROGRAMUJĘ W DELPHI I C++ BUILDER Cz. II - darmowy fragment - kliknij po więcej
Mirosław J. Kubiak
● str. 5
Rozdział 8. Tablice
W tym rozdziale dowiemy się, w jaki sposób deklarujemy tablice
jedno- i dwuwymiarowe, na czym polega sortowanie bąbelkowe
oraz o tym, że tablice przechowują nie tylko liczby, ale również
teksty.
Deklarowanie tablic
Tablica jest to struktura danych, która umożliwia przechowywanie
w sposób zorganizowany wielu zmiennych tego samego typu
(całkowitego, rzeczywistego itd.). Aby stworzyć taką strukturę
musimy dokonać deklaracji tablicy. W deklaracji tablicy musimy
określić typ wartości, jaki ma przechowywać tablica, a także liczbę jej
elementów. Tablice mogą być jednowymiarowe, dwuwymiarowe itd.
Delphi
Oto ogólna postać deklarowania w języku Delphi tablicy
jednowymiarowej i związanej z nią zmiennej.
type
dentyfikator_tablicy = array[rozmiar_tablicy] of typ
var
nazwa_zmiennej : identyfikator_tablicy;
Copyright by Złote Myśli & Mirosław J. Kubiak
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin