The Crazies(Opętani) 2010 Telesync H264 CRYS.txt

(32 KB) Pobierz
{1142}{1229}DWA DNI WCZE�NIEJ
{1709}{1764}HRABSTWO PIERCE|SZERYF
{2403}{2478}Pani doktor Dutton...|moja ciocia przyjecha�a do miasta.
{2496}{2542}I jest chora.
{2545}{2607}Chc�, �eby� zosta�a dzi�|do p�na.
{2608}{2677}- Tak?|- Powinna� wys�a� SMS-a "cioci" Scotty,
{2686}{2738}�e nie przyjdziesz na baseball.
{2739}{2779}Chwila.|Sk�d...?
{2780}{2839}- Prosz� pos�ucha�, Scotty i ja...|- Daj spok�j, Becky.
{2840}{2875}To �adna tajemnica.
{2876}{2980}A to wiele m�wi.|Id�. Wyno� si� st�d
{2981}{3019}i zabaw si� troch�.
{3020}{3051}Dzi�ki, dr Dutton.
{3450}{3493}Niewa�ne, co widnieje w kalendarzu.
{3494}{3546}Otwarcie to pierwszy dzie� wiosny.
{3547}{3597}Nie, nie...|Szeryf ma kaw� za darmo.
{3622}{3661}Mi�o z twojej strony, Ben.
{3669}{3727}Ale szkolna gwiazda|musi zap�aci� mandaty za parkowanie.
{3747}{3819}- Zapisz j� na jego rachunek.|- Tak jest.
{3980}{4015}Dzieciak rzuca szybkie pi�ki.
{4024}{4062}Je�dzi r�wnie� szybko.
{4063}{4100}Dobry rzut, Scotty!
{4280}{4336}Drugi b��d pa�karza!
{4704}{4743}Sp�jrz na boisko.
{4803}{4837}Chryste.
{4909}{4945}/Hej, Tommy!
{5012}{5049}Nie ruszajcie si� st�d.
{5053}{5088}Si�d�cie na �awce, ch�opcy.
{5128}{5166}/Niech zejdzie z boiska!
{5180}{5212}Posad� ich na �awce, dyrektorze.
{5213}{5232}Rory!
{5268}{5295}Hej! Rory?
{5296}{5335}Jeste�my w trakcie meczu.
{5355}{5402}My tu gramy,|a ty wyskakujesz z broni�?
{5403}{5434}Co robisz, do licha?
{5493}{5516}Rory...
{5531}{5562}jeste� pijany.
{5563}{5588}Nic wi�cej.
{5589}{5643}A teraz od�� bro�.
{5707}{5787}Rory?|Od�� bro�.
{5817}{5848}Od��.
{5910}{5947}Rory, daj spok�j...
{6066}{6140}W tej chwili od�� bro�.
{6254}{6276}Rory?
{6359}{6393}O m�j Bo�e!
{6805}{6913}MIASTECZKO OGDEN MARSH|POPULACJA: 1260 MIESZKA�C�W
{6996}{7078}OP�TANI
{7080}{7144}>> DarkProject SubGroup <<|>> Mroczna Strona Napis�w <<
{7145}{7240}T�umaczenie ze s�uchu:|Highlander & Chudy
{7243}{7321}Rano otrzymasz raport|o poziomie zawarto�ci alkoholu we krwi.
{7343}{7407}Pe�na toksykologia|zajmie jaki� tydzie�.
{7447}{7497}Jak si� trzymasz, David?
{7555}{7580}Peggy ju� tu jest?
{7581}{7640}W�a�nie wesz�a razem z synem.
{7710}{7767}David, mo�e lepiej|z tym zaczeka�.
{7838}{7872}Spokojnie, synu.
{7952}{8000}Cze��, Curt...
{8068}{8113}Bardzo mi przykro.
{8164}{8193}Bardzo lubi�em Rory'ego.
{8194}{8234}Co on tam robi�?
{8281}{8311}By� pijany.
{8312}{8334}Nic wi�cej.
{8335}{8399}Zerwa� z piciem 2 lata temu.|By� z tego bardzo dumny.
{8442}{8505}Takie jest twoje zdanie?|�e by� pijany?
{8513}{8567}- Tak m�wisz ludziom?|- Nie...
{8568}{8599}�e musia�e� to zrobi�?
{8602}{8670}�e musia�e� zastrzeli�|cholernego pijaka?
{10893}{10945}Zrobi�e� to, co nale�a�o zrobi�.
{11030}{11071}Potrzebuj� nowego ostrza.
{11078}{11106}David...
{11161}{11207}post�pi�e� s�usznie.
{11534}{11592}Powinna� jeszcze spa�.
{11821}{11843}/Biuro szeryfa.
{11865}{11956}/Nie mo�emy tego komentowa�, prosz� pani.|/�ledztwo jest w toku.
{11976}{12081}Przykro mi, szeryfa obecnie nie ma,|ale jako jego zast�pca...
{12123}{12157}Amatorka.
{12203}{12252}Biuro szeryfa.
{12307}{12361}Ekspert medycyny s�dowej|na drugiej linii.
{12458}{12510}Dzie� dobry, Jim.|Masz te wyniki?
{12511}{12580}/Poziom 0,0.|/Wynik negatywny.
{12581}{12603}S�ucham?
{12604}{12678}/- Brak alkoholu we krwi.|- Zrozumia�em, Jim, ale to niemo�liwe.
{12679}{12694}Rory...
{12695}{12767}/David...|/powt�rzyli�my test.
{12768}{12838}/Rory nie mia� alkoholu w krwiobiegu.
{12839}{12893}/Sprawdzenie �lad�w narkotyk�w|/zajmie kilka dni.
{12894}{12917}/Oka�e si�, co jest grane.
{12918}{12942}Dobrze.
{12954}{12999}- Dzi�kuj�.|/- Dzi�kuj�, David.
{13184}{13323}/Sprawdzony poziom alkoholu we krwi: tak|/Wynik: 0,0
{13765}{13792}Ben?
{13826}{13852}Ben!
{14083}{14104}Ben?
{14121}{14139}Ben!
{14174}{14196}Ben!
{14217}{14257}Wszystko gra?
{14354}{14447}Nie martw si�...|dzieci s� odporne.
{14484}{14549}- Nic im nie b�dzie.|- No.
{14564}{14615}Musz� i��.|Jestem sp�niony.
{14650}{14700}Deardra?|Bill?
{14701}{14732}- Witaj, Judy.|- Maluchu.
{14751}{14784}Jak si� macie?
{14791}{14829}Mo�esz zbada� Billa?
{14830}{14907}- Jasne. A co z nim?|- Nie wiem, po prostu...
{14915}{14950}nie jest sob�.
{15057}{15092}Jak si� czujesz, Bill?
{15116}{15168}Co� ci� boli?
{15208}{15239}Bill?
{15258}{15308}Za du�o si� martwi.|Nic mi nie jest.
{15321}{15361}Jestem tylko nieco zm�czony.
{15375}{15424}Macie jakie� plany na weekend?
{15461}{15513}Za du�o si� martwi.|Nic mi nie jest.
{15537}{15591}Jestem tylko nieco zm�czony.
{15601}{15638}Jego wyniki s� w normie.
{15652}{15732}W poniedzia�ek musz� odwiedzi�|pacjenta w Cedar Rapids.
{15733}{15785}Wezm� Billa ze sob�|i zrobi� mu tomografi�.
{15786}{15815}- W poniedzia�ek?|- Tak.
{15816}{15896}Upewnijmy si�,|�e to nic powa�nego.
{15897}{15931}- Dobrze.|- Dobrze?
{15934}{15998}W razie potrzeby dzwo�,|o ka�dej porze.
{16005}{16050}- Dobrze?|- Dzi�ki, Judy.
{16054}{16090}- Do zobaczenia, Nicholas.|/- Pa, Judy!
{16091}{16123}/Pa, Bill!
{17050}{17093}Co robi tata?
{17164}{17208}Zaczekaj tutaj, Nicholas.
{18014}{18051}William!
{18196}{18234}William?!
{18416}{18464}William, co robisz?
{19131}{19166}William?
{19330}{19371}William?!
{19414}{19446}O Bo�e...
{19462}{19490}Nicholas!
{19655}{19682}Nicholas?!
{19755}{19797}O Bo�e...
{19876}{19900}Nicholas...
{19986}{20025}Nicholas!
{20228}{20277}Nic ci nie jest?
{20374}{20415}Nicholas, co si� sta�o?
{20460}{20491}Chodzi o tat�.
{20500}{20550}Chwila.|Gdzie on jest?
{20556}{20586}Co si� sta�o?
{20587}{20658}Prosz�, m�w do mnie, kochanie.|Prosz�.
{20712}{20758}Ma n�.
{20790}{20834}O Bo�e.
{20947}{20992}Zosta� tutaj.
{20993}{21031}Nie ruszaj si� st�d.
{21969}{21999}/William?!
{22032}{22071}/William!
{22302}{22333}/William?!
{22502}{22576}/Prosz�, William!|/Wypu�� nas st�d!
{23126}{23153}Halo?
{23249}{23316}Zaraz przyjad�.
{23362}{23395}O co chodzi?
{23522}{23554}O m�j Bo�e!
{23558}{23583}Deardra?
{23584}{23624}Tom?|Uda�o im si� wydosta�?
{23625}{23660}Deardrze i Nicholasowi nie.
{23661}{23692}Tylko Billowi.
{23766}{23832}Kiedy przyjechali�my|przed wej�ciem sta� kanister po benzynie,
{23833}{23895}a Bill by� na cholernym trawniku.
{23984}{24018}Bill?!
{24031}{24056}Bill?
{24113}{24153}Co tu si� sta�o, do cholery?
{24204}{24224}O Bo�e.
{24241}{24265}Bo�e!
{24267}{24309}- Judy, chod�.|- Nie.
{24314}{24361}Co� ty, kurwa, zrobi�?!
{24376}{24410}David!
{24459}{24480}Bo�e!
{24568}{24606}/O m�j Bo�e!
{25288}{25327}Co, do licha?
{25441}{25470}Ki czort?
{25569}{25604}Co tam masz?
{25749}{25809}- O cholera!|- O Bo�e.
{25853}{25921}Zadzwoni�e� do szeryfa Burnsa|z Cedar Rapids?
{26006}{26032}Russ?
{26037}{26108}Tak. Policja stanowa|odbierze go w po�udnie.
{26111}{26172}Jak d�ugo udaje pos�g?
{26173}{26228}Od kilku godzin.
{26245}{26293}Ma takie samo spojrzenie jak Rory...
{26299}{26362}to samo cholerne spojrzenie.
{26545}{26575}Cholera.
{26621}{26670}/Biuro szeryfa.
{26924}{26973}Wygl�da na to,|�e le�y tu od tygodnia.
{26987}{27044}Sprawdz� czy ma przy sobie|jaki� dow�d to�samo�ci.
{27063}{27107}Tak...
{27108}{27153}sprawd�.
{27204}{27276}Lewis, o ile mi wiadomo,|sezon my�liwski sko�czy� si� 3 miesi�ce temu.
{27296}{27335}Wybrali�my si� tylko na �ono natury.
{27336}{27396}- Dla �wie�ego powietrza.|- Oddam wam bro� jesieni�.
{27397}{27448}- Daj spok�j, szeryfie.|- No bez jaj.
{27489}{27579}Kole� by� pilotem.|Tylko gdzie jego samolot?
{27593}{27640}W ubieg�ym tygodniu|Travis Quinn pu�ci� plotk�,
{27641}{27698}�e s�ysza� odg�os katastrofy|na Bagnie Hopmana.
{27702}{27777}- Zignorowa�em to.|- Z racji tego, �e to �ciemniacz?
{27778}{27811}Z regu�y.
{27831}{27878}Mo�e to wyj�tek od regu�y.
{27879}{27903}By� mo�e.
{28088}{28149}Brzmia�o jak silnik samolotu.
{28156}{28194}Szeryfie, a co z nagrod�?
{28195}{28237}Du�y czy ma�y samolot?|Gadaj.
{28242}{28323}Je�li wyja�nisz mi r�nic� w ich brzmieniu,|to mo�e ci odpowiem.
{28324}{28363}Pierdolisz od rzeczy.|�ciemnia.
{28384}{28451}Ludzie pytaj� o nagrod�,|tylko kiedy co� jest na rzeczy.
{28452}{28485}Du�a ta nagroda?
{28486}{28566}Travis, zapytaj o to ponownie,|to wyjebi� ci� z �odzi.
{28567}{28597}Nie zastrzeli mnie pan?
{28675}{28696}Travis?
{28715}{28738}Tak?
{28758}{28807}Zga� silnik.
{28915}{28956}To wielki samolot, Russ.
{28957}{28993}Niby czemu?
{28994}{29047}Bo siedzimy na nim.
{29612}{29664}SZEROKO�� GEOGR.: 40.851216|D�UGO�� GEOGR.: -94.548340
{29665}{29748}ZAINICJOWA� PROTOKӣ BEZPIECZE�STWA
{29770}{29828}Kevin, kt�r�dy woda|p�ynie przez miasto?
{29849}{29902}Te� ci� mi�o widzie�, Dave.
{29907}{29943}- �cieki czy woda pitna?|- Pitna.
{29944}{29967}Chwila.
{30045}{30121}Rozbi� si� wielki samolot,|a mimo to media milcz� o tym.
{30129}{30153}Widzisz w tym jaki� sens?
{30156}{30199}To zale�y od �adowno�ci.
{30200}{30229}My�l� o tym samym.
{30244}{30268}Czyli o czym?
{30306}{30350}Bagno Hopmana.|Dok�d sp�ywa?
{30351}{30386}- Dwyer Creek.|- Kt�re sp�ywa do...?
{30387}{30413}Black Pond.
{30414}{30455}Pami�tasz tego|suma giganta, kt�rego...?
{30456}{30503}Russ, a sk�d mamy wod�?
{30537}{30610}Woda pitna pochodzi z p�nocy.|Rozwidla si� na wsch�d i zach�d.
{30611}{30643}Do kogo dociera najpierw?
{30660}{30684}Zobaczmy.
{30716}{30753}Do Rory'ego Hamilla.
{30942}{31022}Chcesz odci�� wod� ca�emu miastu|z powodu przeczucia?
{31037}{31125}Panie burmistrzu, w ci�gu ostatnich 48 godzin|do kostnicy trafi�y trzy trupy.
{31126}{31164}David, rozejrzyj si�.
{31178}{31213}�yjemy w rolniczej spo�eczno�ci.
{31214}{31268}Mamy wiosn�, wi�c czas na siew.
{31272}{31320}Odci�cie wody zniszczy uprawy.
{31321}{31397}A wtedy ka�da rodzina|w hrabstwie Pierce zbankrutuje.
{31398}{31480}I nie opieram tego na... przeczuciu.
{31492}{31539}To czyste fakty.
{31567}{31616}Nie odetn� wody.
{31826}{31930}UWAGA! WTARGNI�CIE NA TEREN TEGO OBIEKTU|JEST PRZEST�PSTWEM FEDERALNYM!
{31958}{32039}Szeryfie? Nie mam nic przeciwko|odrobinie niepos�usze...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin