Rok 2084.pdf

(129 KB) Pobierz
Rok 2084
ZiemiaRok2084Nadwiatempanujątrywielkiepańtwa-korporacje. MożnabyrecżeOrwelli
niepomyliłajedynieumieciłwojeprognoyotolatawcenieTakwictrygłównemocartwa
– Pax Americana, odpowiednik jego Oceanii, Nowa Europa, odpowiednik Eurazji, oraz Wieczne
CeartwoodpowiednikWchódaji– tanowiłyjedynypodiałterytorialnyjelinielicyćniektórych
biedniejychregionów(północnejrykiIndiiiBlikiegoWchodu)którychytuacjawciążbyła
niestabilna.
Odcaudrugiejwojnywiatowejniedołodożadnegopoważniejegokonliktuwojnaprenioła
idogopodarkiakapitalimtałijejjedynąarenąMimorowojutechnologiibojowychtylko
caemłyałoiodrobnychpogróżkachmidymocartwamiktórekońcyłyiwykłym
umemwmediachNieonacałotojednakżetypowyobywatelżyłwcałkowitejbetrocenadal
kwiknłygangimaieiorganiowanapretpcoć– choćwwikocitapreniołaidoieci
właniecodoieciNiebyłojużInternetuJegomiejceajłytrywielkieytemyoobnydla
każdegopańtw-korporacjiWwiąkurowojemneuroinormatykiibiotechnologiiwiatacął
prypominaćcenariu"Matrika"choćnowekomputeryniewymagaływcepianiacegokolwiek
Wytkoodbywałoiwbeporednimpołąceniuludkimmógiem– trudnotoopiać
diiejejperpektywyalekażdypoiadałwoity"interej"którego(aporednictwemmyli)
mógłterowaćdomemukaćinormacjianawetprenoićiwmiejcuicaieJednaknie
dołownie– technologiatapowalałapo protunawywoływanietakrecywitychhalucynacjiże
wieluluditraciłopretokontaktrecywitocią
Onacałotoprełomnietylkownaucealei– amożepredewytkim– wrorywceChoćtreba
tuporucićdawnądeinicjrorywkiToco bawiłokiedyilmygrykomputerowecywrecie
muykautąpiłoteramiejcaimmeryjnymwijomktórepowalałyipreniećwwiatydotąd
nanejedyniekiążeklecnietylkowijetebyłytakrealitycneżepowalałynaapokojenie
pewnychpotrebTakżeekualnych
JelichodioekualnoćtrebaprynaćżepretelatapretałabyćtematemtabuWrc
przeciwnie – odcitacałkowicieodpruderiitałaicciążyciacodiennegoSamaintytucja
małżeńtwadratycnieiropadłaPowechnymitałopoiadaniewielupartnerówpartnerów
tejamejpłciwreciepartnerówwirtualnych– wiąanychewpomnianymiwceniejwijami
Oekiemożnabyłoniekrpowanieromawiaćwdie– w pracy, na spacerze, przy dzieciach, w
towarytwiePolepyłaiteż(coucieyłobydiwielu)edukacjaekualnaodarta"akralnych
naleciałoci"Podobnieleceniemchoróbwenerycnych– jużdwadiecialatwceniej
zapomniano, co to AIDS.
PoprawiłaiteżogólnajakożyciaMimoprognoowanegoodkońcaXXwiekuglobalnego
ociepleniaktórewitocieoiągnłodoćdratycnywymiarludieżylimożnabyrec"na
poiomie"Ocywicie– tylkowgranicachwpomnianychpańtw-korporacjiZatarłyiteżwdużym
stopniu różnicepołecneWikoćobywatelibyłapoprotupracownikamiwjedynejirmiejaka
dlanichitniałaPrytymamapańtwowoćotałaodartapatriotymu– każdybyłpoprotu
wpomnianympracownikiemktóremuapewnianoopiekdrowotnąpracrorywkiemerytur
JednymtakichpracownikówNowejEuropbyłannaOpakpeudonimNaOpakMiekanka
terenówniegdyiejejPolkidijednejbardiejrowijającychiprowincjiPoiadałanieduży
domogródkiemdochodącądodomulinimetra(amometromieniłoinacnie
prypominającterowaneprekomputeramochody)papartneraijednonajctych
uależnieńtychcaówTakoto– mimożemiałomogłapowiediećiżmżcynaapokajałjąw
każdymapekcie– niemogłai obyćbecodiennych"eanów"erotycnychdoktórychmiaław
wycajuatrudniaćdwiemłodebiałowłoebliniackitoowaneamiennie(lubłącnie)jednym
lubdwomamżcynamiSameeaneniebyłytajemnicą– ctopocególniemcącymdniu
pracyurądaliobiepartnerem"wirtualnytrójkąt"– jednaktenotatniniewiediałżepartnerka
korytanichrównieżprykażdejmożliwejokajigdyniemagowdomuanawet– kiedy jest.
ProjekcjemiałytodoiebieżeoobaktóranichkorytaładołudeniaprypominałapiącąItak
– niepomnanadonieieniacoracciejpojawiająceiwmediachjakobywieluludiatracałoi
całkowiciewwirtualnejrorywceanawet(choćtobyłatylkoniepotwierdonaplotka)niebylijużw
stanieobudićietucnegotranu– nnaułożywyiwygodniewłóżkudoktóregojej
kochaneknieprdkomiałiwunąćamknłaocyZarapredjejocamipojawiłiinterejw
którymwybraładwieulubionepartnerkiWdrygnłaikiedyułyałapukanie
Otworyłaocybyłacałkiemnagaajejpokójtonąłwniebiekawymwietlecharakterytycnymdla
wytkichwijiWiediałażeprawdiwaonagdietamnainnejplaneciepiteramacnieinie
obawiałaibypartnermiałprdkojąobudićIwtedyprypomniałaobieżeprecieżktopukał
- Wejdcie
Drwiiotworyłyadorodkaweły"obiecane"bliniackiwpółprerocytychopinających
ciałoukienkachNaOpakporuyłainiepokojniepocierająclekkoudamiMidynogamicuła
naratającąwilgoćTymcaemdwiediewcynybliżyłyidołóżkawpierwporuająci
niepewnieurywaniejakbywijai"acinała"(nnawiediałażetonormalnenapocątkukażdej)
ażwrecieichruchyupłynniłyiiobieuiadłynakrawdiachłóżka– pojednejkażdejtrony
KobietaniewiediałajakjeroróżniaćNiemuiałaNachyliłaidotejpolewejbliżejdrwii
łożyłanajejutachwpierwlekkipóniejcorabardiejnamitnypocałunekJakbynałyiod
dawna...
BiałowłoaodpowiediaławyuwającjykimukającnimwarginnyChwyciłaprytymjejcarne
włoybywpićiwniąjecemocniejBrunetkaotworyłautaiwpuciławilgotnyortki
jycekdorodkabawiącinimiprygryającco wywołałoumiechprojekcjiKiedyajmowała
ijednądrugacałowałailiaławpierwjejyjpóniejramibokkawałekbruchaażwrecie
abrałaiapieriOddechkobietyprypieyłgdycinłajedną– pełnąidorodną– tomukając
jykiemtercącyutektoatacającwokółniegokółkatowrecieanurająctwarwpretreń
midygrucołami
Powietrerobiłoicoragorte– niebekoeryTeratonnapodwinładelikatnieukienk
ciągnłająbliniaccepolewejpregłowiwpiłaiwjejjdrnybiutTamtaajcałacichona
co jej siostra – bdącajużwokolicachkroca- odpowiediałamruceniemTajednakwwojej
mokrejekapadieominłatocącącorawikąiloćokówidealniewydepilowaną(wtych
czasach nienoiłoijużprawiewłoówłonowych)kobiecoćiajłaipoladkamiCałowałajetak
jakbrunetkalubiłanajbardiej– cojakicaprygryającgolekkoWtemadałajejiarcytego
klapaiara"preproiła"kolejnymipocałunkamiktórecorabardiejkierowałyiwtron
wilgotnejiortkiejpretrenipomidyRochyliładwiegorącepółkuleiujrawymidynimi
ciemnypunktodbytupulującydelikatniepodjejoddechempowąchałanatpnieanuryłatam
jyk
Brunetka z przyjemnociażoderwałaiodpieridrugiejciągnącaobąnitkilinyWydyała
- Głbiejwłóżmigogłbiej
Natobiałowłoapołunierochyliłajejpoladkijecebardiejiwbiłaimokrymrobackiem
któryacąłwićiwrodkuplukająclekkowródodbytnicegoluuNaOpakwiłaipodtym
dotykiem – nienatylejednakbyprekodićwpiecociePodkurcyłanogiuwydatniającwoje
łoneckoigetempokaaładrugiejbliniaccebykucnłanadjejtwarąTawiediała– a raczej:
programwiediał– corobićJegoogromnąaletąbyłowoite"cytaniewmylach"użytkownika
powalającedotoowywaćidojegodynamicnychpotreb
Terabliniackauiadłagodnieniemymialeceniamirochyliłanogiicerwonenabrmiałepłatki
wojejkobiecoci(kątemokannałowiłakońcówkkorkaanalnegoktórytercałjejodbytu
"prydainapóniej"– pomylała)pocymacekaładłużąchwilnadjcącąażwrecie
drobnymciurkiempopłynąłgórymocPopuciwytroch natwarkochankiprykucnłajece
niżejiromemacłaromarowywaćponiejłotypłynZdołudobiegałyjkipełneaprobaty–
dodatkowowmaganetymżewmidycaiedrugaiótrwcinłapalecdoodbytubrunetki
maującnimwieracigłbze zakamarki.
Pochwilipierwabiałowłoapretałaiocieraćojejtwarmiattegopodniołaiciutwyżeja
nnaacłamakowaćjejcipkjykiemTakterajużcułatenmakktóryuwielbiałaipry
którymmogłarobićtewytkiebrudne recyKwanychoćjednocenielekkołonawySmak
prawdiwejkobiecociWpiłaiwniąutamianuryłajykgłbokowpochwiepijającoki
mieaneretkamimocuciągająclekkobamiróżowepłatkiBliniackaajcałaiacła
bawić ikorkiemtolekkogowyuwająctonowudocikającgłbokoDrugatymcaemtrymała
jużtrypalcemidydrgającymipoladkamibrunetkiiporuałanimirytmicniecojakica
kwapliwiewyliującpretreńwokółnichWkońcurównieżpreładocipkipenetrującjąpalcami
drugiejrki
WypełnianaewytkichtronNaOpakcułażearadojdieBiałowłoaktóraklcałamidyjej
nogamiwiediałażetojeceawcenieiwyjłamokreodluupalcepochwyobliującjei
skupiającijużtylkonaodbycieTymcaemjejiotrapowolidochodiłatocąccorawike
ilociokówicoratogłoniejpojkującPrycinłaibardiejdotwarynnynachwil
pobawiającjąoddechuażwreciejknłapamatycniewygiłaciałowłuk(brunetkaignła
dłońmidogórycikającjejpieri)ialałatwaryjibiutkobietylepkimkobiecymejakulatem
NaOpakliałatocomogłaokolicutipieripodnieconajużdogranicmożliwociTymcaem
pocułajeceinnymak – równieżłonawyibardointymnyDopieropochwilidałaobiepraw
żebliniackawyjłapupyprerocytykorekmikkiejgumyiwłożyłajejdoutBrunetka
poałachwilpredmiotiobróciłaiwypinającmokrepoladkiwjejtron(drugabliniackaw
porwyunłapalcejejodbytu)Białowłoaktórabyłateraaniąwmigpojłaocochodii
powoliwunłakorekdojejdrugiejdiurkiwypełniającjąnanowoTymcaemjejiotrawyjłanie
wiadomokądtrytronnedildowykonanetegoamegocokorekprerocytegoimikkiego
materiałuJedenkoniecumieciłacichymplukiemwwojejcipcedwapootałepoduwając
partnerkomTepochwilirównieżwunływiebieabawkktóraautomatycnieawibrowała
PokójwypełniłytryprypieoneoddechypulującewrytmichlubieżnychruchówPierwa
dołaNaOpakktóraniemogłajużdłużejcekać– wieracacinąłinakorkugdyjejkobiecoć
wyruciłaogromnąiloćokówplamiwyprecieradłoiciałabliniacekKryknłaradrugi
treciażwrecieopadłapełnionanaplecySiotryjłyarawyliywaćjejmokrąpark
***
Tymcaemgdienaupełnieinnejplanecieplaneciecodiennocipartnernnywróciłdodomu
WewntrupanowałacałkowitaciaZajrałdoalonu– nikogoPomylałżebrunetkamuibyćw
ypialniFakttrochjużpónoInieomyliłiLeżałaamknitymiocamioddychającjednak
dziwnie szybko, niespokojnie – toniemógłbyćenPodedłdokobietyidotknąłjej ramienia. Nie
areagowałaPotrąnąłniąlekkoNicDopieropochwilidotregłżeodbielijejmajtekodcinai
mokra plama...
- Anna – potrąnąłniąmocniejlectotakżenicniedałoPrecieżjelijetwtranietojużdawno
powinienjąbudićZamknąłocyipróbowałiniąkomunikowaćCerwonynapiamigałmu
jakpowidoki"JESTEMZJT"
- Anna? Anna! – terajużkrycał
***
nnawyjłaiebieabawkikierowałajejkoniecnapunktodbytuTegojeceniepróbowała
niepieyłaijednakCułażemapredobącałąwiecnoć
Zgłoś jeśli naruszono regulamin