Historia pewnego rodzeństwa.pdf

(427 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
HISTORIA PEWNEGO RODZEŃSTWA:
Opowiem wam hitorię moich lat młodoci. Pię ten tekt raem moją iotrą bliniacką,
ponieważ jet on o na obojgu.
1. Wcene dieciotwo.
Ja i moja iotra wychowalimy i na wi Najcciej było tak, że rodice li pracowad, a my
otawalimy ami w domu Robilimy wtedy raem różne recy, gralimy w różne gry itp Gdy
mielimy jakie 9 cy 10 lat, acął i okre aintereowania płcią preciwną Nie wiedielimy wtedy
co to jest seks, ale lubilimy oglądad i nawajem nago Umawialimy i iotrą że ona mi pokaże
cipk, a ja jej iuta Już wtedy wiedielimy, że robimy co łego, bo potanowilimy obie że nie
możemy o tym nikomu mówid Z tego co wiem, to takie pokaywanie obie pre rodeotwo w
młodym wieku narądów płciowych dara i wród niektórych rodeotw, lec wiekiem mija U
na nie minło Pokaywalimy tak obie na pocątku co jaki ca, póniej darało i to coraz
cciej, gdy mielimy gdie tak po 11 lat, pokaywalimy obie codiennie, caem nawet par ray
diennie Zacły i też macanki, dotykałem cipk mojej iotry, a ona mojego kutaa Robilimy to
wiekiem cora bardiej łapcywie, prawiało nam to cora wiką pryjemnod.
860743841.001.png
2. Okres dorastania.
Gdy mielimy po 12 lat, acął i okre dojrewania Wtedy też acło i prawdiwe ekualne
obmacywanie Robieralimy i iotrą, i leżąc nady na łóżku, pdalimy całe godiny na
macaniu i Chodilimy wtedy do podtawówki, do otatniej, ótej klay Bylimy w jednej klaie
Rano limy do koły, a po powrocie do domu od rau robieralimy i i kładlimy i raem do
łóżka i leżelimy tak obmacując i pre par godin diennie, aż do powrotu rodiców Pamitam
jak awe wtedy tał mi kuta, a mojej iotre roerała i cipka Wkładałem jej tam palce,
liałem ją po niej, pieciłem całe jej ciało Bardo też lubiłem ad jej pąckujące wtedy pieri Ona z
kolei abawiała i moim tercącym iutem Pewnego rau gdy mnie tak po nim maowała,
dotałem mój pierwy orgam Co to było a preżycie! Pamitam, że nie pociekła mi wtedy perma,
lec kutaa wyleciało par kropel prerocytego, lepkiego płynu Zdiwilimy i wtedy iotrą.
Pamitam też jak po tym pierwym orgamie diwiłem i, że nagle preła mi ochota na
obmacywanie ciała iotry Lec jej wtedy ochota nie preła i dalej mnie dotykała a ja tylko leżałem
Niedługo nów nała mnie ochota na piecoty, nów tanął mi kutas i acąłem ją piecid,
chciałem nowu pocud to ajne ucucie (wtedy nie wiediałem że to był orgam), lec ara wrócili
rodice i muielimy pretad Cekałem wtedy niecierpliwie do natpnego dnia Od tamtej pory
wiediałem już jak robid obie dobre, i awe waliłem obie pry naych piecotach, albo iotra
mi waliła Opowiadałem iotre jakie to ajne ucucie, mylelimy wtedy, że tylko chłopacy mogą
mied orgam i ona żałowała że nie może
Skoocył i rok kolny, pryły wakacje Zaclimy pdad iotrą w łóżku jece wicej cau
Pewnego dnia, gdy akurat leżelimy nady na podłode, a ja pieciłem pieri iotry, ona maowała
i wtedy rką po cipce, acła cicho pojkiwad Dotała wtedy wój pierwy orgam Cieylimy
i wtedy, że możemy preżywad pryjemne chwile raem Robilimy obie dobre po par ray
diennie, podca wakacji tało i to naym głównym ajciem
Skoocyły i wakacje i treba było id do nowej koły, do naego wiejkiego gimnajum Znów
bylimy w jednej klaie To był trany ca Nikt w klaie na nie lubił, wycy nam ciągle dokucali
Z nikim nie romawialimy bo bylimy wtydliwi i amknici w obie Siedielimy raem w ławce,
taralimy i iadad na koocu klay żeby nikt na nie widiał i żeby móc i macad podca lekcji
Caem nam i to udawało Nietety ra jeden chłopak auważył jak na chemii wkładałem mojej
iotre rk pod bluk Pokaał to innym, i wtedy mielimy już do kooca pregrane Jece bardiej
i na namiewali i nam dokuczali Bylimy uważani a najgorych diwaków Zaclimy chodid
na wagary, nalelimy ajne miejce, tarą niedokooconą budow, gdie nikt nie prychodił
Zamiat do koły chodilimy tam, robilimy obie dobre, iedielimy, gadalimy, potem nów
robilimy obie dobre Opucalimy cora wicej lekcji, trudem dawalimy klay do klay
Rodice i wkurali że mamy łabe oceny Kiedy dowiedieli i o naych wagarach i też i nam
wtedy dotało I tak płynął ca w tamtych latach
3. Nasz pierwszy raz.
Bylimy wtedy w 3 klaie gimnajum, mielimy po 15 lat Pamitam, że w ten dieo moja iotra była
ubrana w pódnic i na nogach miała rajtopy Na pierwej lekcji kto obacył jak wkładam jej rk
pod pódnick, wycy i na miali, mówili że pewnie ara nie wytrymam i wal konia na
iotr i takie różne głupie tekty, jak to dieciaki gimnajum Nie moglimy wytrymad tego
dokucania, moja iotra i popłakała i wyła klay a mi dalej dokucali Jak tak łuchałem ich
tektów typu „ara pewnie on też wyjdie i ją wyrucha w kiblu”, to naprawd pocułem ochot
żeby wyruchad iotr w kiblu Po lekcji jak wyedłem klay to nie mogłem nigdie naled iotry,
pomylałem, że pewnie jet na naej budowie, i i nie myliłem Znalałem ją tam wtedy maującą
i po cipce, powiediała, że cekała na mnie Zacąłem ją piecid Zapytałem, cy chciałaby żebym jej
włożył iuta do cipki Chciała, lec nie na budowie, tylko w domu, w łóżku Wrócilimy wic do domu,
rodiców i tak nie było bo pracowali Kiedy nalelimy miejce, w którym tary trymali
preerwatywy Było ich tam 10, wic wilimy jedną, i tak pewnie nie pamitają ile ich dokładnie
było Polimy do mojego pokoju, acąłem robierad iotr Zdjąłem najpierw jej blueck
Pomacałem po gołych ramionach Potem djąłem niej koulk Stała tak w amym taniku,
pódnicce i kapciach Mój kuta był bardo naprżony, muiałem wic i roebrad, żeby mi było
wygodnie. Pieciłem ją długo, po cycukach pre tanik, po pupce, po cipce, po nóżkach Zunąłem
tanik jej pieriątek, troch już wyroły, ale a duże i tak nie były Klknąłem pred nią i ałem jej
pieri, rkami macając pupk, nóżki i cipci Natpnie wunąłem kutaa midy jej kolanka i tak ją
chwilk poruchałem, aż pocułem że dochod Prerwałem ybko żeby nie dojd Położylimy i
na łóżku Zdjąłem kapcie jej tópek, natpnie unąłem pódnick Zotała w amych majtkach i
rajtopkach Macałem jej pikne nóżki Byłem już podniecony do granic, acąłem wic powoli
ciągad jej rajtopy Natpnie djąłem jej majtecki w panterk Pryałem i do jej gołej, lekko
aronitej cipecki Nie mogłem już wytrymad, wic poproiłem ją by mi nałożyła na kutasa
kondona, którego abralimy aki rodiców Zrobiła to Zacąłem powolutku wprowadad kutaa
do jej cipecki Pamitam, że cały ca mówiła wtedy że ją to boli, lec mimo to chciała tego Leżała
na łóżku rochylonymi nóżkami, a ja leżałem na niej i powoli ją ruchałem Jcała Po niecałych 5
minutach doedłem Było bardo, bardo pryjemnie Wyjąłem pał jej cipki, djąłem kondona i
ruciłem go na podłog Ona jece nie doła, była bardo podniecona, wic palcami
doprowadiłem ją do orgamu Było wtedy troch krwi Potem powiediała, że tak dobre jej jece
nigdy nie było Tak wyglądał na pierwy ra
4. Liceum.
W liceum połowa oób w naej klaie to były ooby, którymi chodilimy do gimnajum Dalej
bylimy wymiewani i bylimy carnymi owcami naej klay W domu też nie było a ciekawie – gdy
bylimy w treciej klaie, do naego klaowego wychowawcy doły łuchy, co e obą wyprawiamy
Który ucniów chyba mu to powiediał – wycy o tym już nietety wiedieli Unał to a
nienormalne, wewał naych rodiców, powiediał im o wytkim – o naych ciągłych wagarach,
łabych ocenach, ora o naych kairodcych tounkach Otro nam i oberwało Wagary i łabe
oceny to nic, ale ek Rodice także uważali na a nienormalnych Było nam pred nimi tranie
wtyd Chcielimy i jak najybciej wyprowadid Cekalimy tylko aż damy matur – mielimy
apianą do podiału midy mnie i iotr dużą um pienidy - w spadku po naszym pradziadku.
Warunkiem żeby to dotad było danie matury W koocu i docekalimy Matura jako poła, ja
dałem dod łabo, a to iotre poło całkiem całkiem Ważne jednak było to, że w ogóle jet
dana Dotalimy pieniąde, a które kupilimy wpólne miekanie w miecie, i dużo jece
zotało Moglimy wic nic nie robid Preprowadilimy i jednak do miata i polimy na tudia
5. Czasy obecne.
Nie tudiowalimy raem – moja iotra chciała id na co innego niż ja Lec to i tak nieważne
ponieważ ja wyleciałem po pierwym emetre, moja iotra po pierwym roku Zawalilimy
tudia pre to, że miekalimy raem ami, nie utrymywalimy już żadnych kontaktów rodiną
ani nikim Diki temu bardo dużo cau moglimy pdad na ekie, lec na nauk nie mielimy
ochoty. Prawie codiennie było tak, że rano wtawalimy amiarem pójcia na ajcia, lec
acynalimy piecoty, ruchalimy i długo i opucalimy pre to ajcia Od cau, gdy na
wywalili, nae życie wygląda tak, że tylko iedimy w domu, robimy różne recy, i po par ray
diennie i bykamy Obecnie mamy po 25 lat. Z eku próbowalimy już wytko Oglądamy nawet
raem ilmy pornograicne, pry których i rżniemy Kupujemy różne ex-akcesoria przez Internet.
Co ru amawiam jakie ekowne ciuki dla siostrzyczki – rajtopki, poocoki, majtecki itp,
różne recy które mnie podniecają Caem mamy ochot na małą orgi, wic kupilimy 2 lalecki
dmuchane do ruchania – jedną kobiet a drugą mżcyn Ruchamy i wtedy laleckami, a potem
natpuje amiana partnerów, i walimy i iotrą Dla protowania jece powiem, że nie
jetemy (i nigdy nie bylimy) w obie akochani – tylko po protu lubimy i e obą piepryd I tak
to i wiedie nae życie
6. Plany na pryłod?
Nie mamy żadnych planów na pryłod Moja wija jet taka, że bdie tak jak jet, dopóki nam i
nie koocą pieniąde e padku Potem treba bdie pójd do jakiej pracy, co arobid Moim
mareniem była by poada aktora ilmów pornograicnych – robiłbym to co lubi, cyli i ruchał, i
860743841.002.png
w dodatku caem mógłbym i walid jaką inną diewcyną niż moja iotra Siotra podnieca mnie
ocywicie najbardiej e wytkich diewcyn, lec jednak caem prydałaby i jaka odmiana A
to że moja twar była by widocna na ilmach upełnie by mi nie prekadało, bo i tak nikt opróc
iotry mnie nie lubi i nie mam żadnych najomych, wic co mi tam Lec obacymy jak to bdie
Braciszek_seks
Zgłoś jeśli naruszono regulamin