Internet w praktyce.pdf

(2421 KB) Pobierz
58582942 UNPDF
58582942.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 27.11.2007
Tytuł: Internet w praktyce
Autor: Tobiasz Maliński (fragment utworu)
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna, Anna Popis-Witkowska
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
58582942.002.png
SPIS TREŚCI
.............................................................................................
5
...............................................
9
Sieci komputerowe
............................................................................................
9
Cegiełka do cegiełki – i wybudujemy dom
......................................................
13
Kilka słów o życiu w wirtualnym świecie
.........................................................
15
.......................................
17
Czym jest przeglądarka?
..................................................................................
17
Czołowe produkty
.............................................................................................
19
Działanie standardowej przeglądarki
.............................................................
23
Menu
............................................................................................................
26
Menu Plik
................................................................................................
28
.............................................................................................
30
..............................................................
31
........................................................................................
33
Pasek narzędziowy oraz adresowy
..................................................................
36
Podsumowanie – niezbędnik internauty
........................................................
38
TWÓJ PIERWSZY E-MAIL
.........................................................
39
E-mail: rzeczywistość czy fikcja?
....................................................................
39
Proces rejestracji
..............................................................................................
44
Obsługa konta e-mail
.......................................................................................
49
Programy pocztowe – wygodna alternatywa
....................................................................................
54
Podsumowanie – niezbędnik internauty
........................................................
65
„WUJEK” GOOGLE
.....................................................................
67
Bez wyszukiwarek surfowanie byłoby
................................................................................
67
Poszukiwania w praktyce
.................................................................................
72
Grafika i katalog tematyczny
...........................................................................
77
Dostosowanie wyszukiwarki
do własnych potrzeb
........................................................................................
83
Podsumowanie – niezbędnik internauty
........................................................
86
POGADUSZKI ON-LINE
.............................................................
88
Trzy sposoby komunikacji
...............................................................................
88
Chat – dom pogawędek
...................................................................................
89
Pasek obsługi rozmowy
...............................................................................
95
Chat – niezbędnik internauty
........................................................................
101
Komunikator – kolejny poziom znajomości
.................................................
101
„GG” w całej okazałości
.............................................................................
109
Kilka ciekawostek
...........................................................................................
119
Komunikatory – niezbędnik internauty
........................................................
121
Fora dyskusyjne – narzędzia przeznaczone
do kulturalnych rozmów
................................................................................
122
Ciekawe i użyteczne narzędzia
.......................................................................
129
Forum dyskusyjne – niezbędnik internauty
..................................................
131
1.
2.
3.
czy większe zagrożenie?
4.
strasznie skomplikowane
5.
JAK PODZIELIĆ SIĘ ZASOBAMI Z INNYMI?
............................
132
Co można w ogóle udostępnić w sieci?
..........................................................
133
Wysyłamy pierwsze zdjęcie
............................................................................
136
Wytaczamy ciężką artylerię
...........................................................................
140
Podsumowanie – niezbędnik internauty
......................................................
146
BANKOWOŚĆ W DOMU
............................................................
148
Świat jest okrutny...
.......................................................................................
148
W czym banki wirtualne są lepsze od
tradycyjnych?
....................................
151
mBank – nowa era bankowości
.....................................................................
152
Właściwa obsługa konta
.................................................................................
153
Historia
.......................................................................................................
157
Przelewy
.....................................................................................................
160
Lokaty
.........................................................................................................
170
Pozostałe pozycje menu głównego
............................................................
172
Podsumowanie – niezbędnik internauty
.......................................................
173
8. SIECIOWA SAMOOBRONA
.......................................................
175
Poznaj wroga, zanim go pokonasz
.................................................................
177
Antidotum
......................................................................................................
179
Ostatnie słowo
................................................................................................
181
ZAKOŃCZENIE
.............................................................................
183
6.
7.
INTERNET W PRAKTYCE – darmowy fragment – kliknij po więcej
Tobiasz Maliński
str. 5
Wstęp
Niezmiernie się cieszę, że sięgnąłeś po tę książkę, drogi seniorze. Do-
myślam się, że musisz być poważnie zainteresowany poznaniem wir-
tualnego świata, jakim jest Internet, lub po prostu zajrzałeś tutaj
z ciekawości. Tak czy inaczej – trafiłeś w najlepsze dla Ciebie miej-
sce, aby bez zgrzytów móc zapoznać się z „globalną pajęczyną”,
o której wszędzie się dzisiaj mówi.
Być może zetknąłeś się ze statystykami opisującymi zaangażowanie
poszczególnych grup wiekowych w polskim Internecie i wiesz, że tyl-
ko 7% ogółu stanowią ludzie tacy jak Ty. Jest to bardzo marny wynik
w porównaniu z innymi europejskimi państwami, np. z Holandią,
gdzie aż 60% ludzi w wieku 50+ potrafi korzystać z globalnej sieci!
W innych krajach odsetek seniorów wykorzystujących zasoby WWW
jest mniejszy, jednak i tak zazwyczaj dwukrotnie wyższy niż w Pol-
sce. Podczas gdy 13% Brytyjczyków powyżej 50 roku życia rozkoszuje
się dobrodziejstwami wirtualnych zasobów, polscy seniorzy znajdują
się jeszcze w „podziemiach”. Przeciętni dziadkowie i babcie nie widzą
się w świecie współczesnych technologii, a do wszystkiego, co jest
związane z nowoczesnością, podchodzą jak do jeża. Poglądy na ten
temat, które zdążyły się już ukształtować w Twojej głowie, w więk-
szości umysłów polskich seniorów nawet nie zaczęły jeszcze kiełko-
wać.
Dowodem na zacofanie naszego rodzimego Internetu, choćby pod
względem portali społecznościowych, jest istnienie tylko jednego ser-
wisu zrzeszającego nowoczesnych seniorów: senior.pl . Przeglądając
tamtejsze forum, bardzo się zdziwiłem, że osoby starsze są aż tak
bardzo zainteresowane siecią, a przede wszystkim – sposobami wir-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Tobiasz Maliński
Wstęp
58582942.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin