wykład 1-enzym.pdf

(2453 KB) Pobierz
(Microsoft PowerPoint - wyk\263ad 1-enzym)
HOLOENZYM
=
KOENZYM + APOENZYM
lub
grupa prostetyczna + apoenzym
 
372383373.002.png
CZ ġ STECZKI BIAŁKOWE
– ENZYMY
charakteryzuje du Ň a plastyczno Ļę ,
czyli łatwo Ļę zmiany kształtu pod wpływem:
• innych cz Ģ steczek białkowych
• ligandów organicznych lub nieorganicznych
 
Enzymy
- obni Ň aj Ģ energi ħ aktywacji
- przyspieszaj Ģ osi Ģ gni ħ cie
równowagi reakcji (znacznie wzrasta
szybko Ļę reakcji)
 
Bariera
energetyczna
( G substratu
aktywnego)
Bariera
energetyczna
( G substratu
aktywnego)
Energia
swobodna G
Energia
swobodna G
G substratu
G produktu
G produktu
372383373.001.png
Energia aktywacji (G a ):
to najmniejsza ilo Ļę energii, któr Ģ trzeba
dostarczy ę jednemu molowi substratów,
aby ka Ň da z cz Ģ steczek stała si ħ
reaktywna.
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin