Barka.pdf

(132 KB) Pobierz
6914221 UNPDF
Barka
! " " # $
s#. ks. S. Szmidt SDB
m. C. Gabarain
& D
( ( ( ( ( (
kie-dy! sta-n"# nad
h
( (
szu-ka#
( %
%
(
%
( %
%
(
(
%
1. Pan
brze-giem
lu - dzi
! " " (
(
(
(
(
A
(
D
( %
%
(
(
( (
( %
%
(
go to wych pój!$
za Nim,
by #o - wi$
ser - ca
! " " (
( ( ( (
(
(
A
( (
(
D
D 7
( ) (
G
( %
%
(
* ( * ( * ( * ( * ( * (
(
(
( %
%
(
%
%
%
s#ówBo-%ych
Pra-wd".
Ref. O,
Pa - nie,
to Ty na mnie spoj-
(
! " " %
( %
(
(
%
(
( %
%
A 7
(
(
(
(
(
(
(
* ( * ( * ( * ( * ( * (
( %
%
(
(
%
( * (
(
%
(
%
rza - #e!,
Two - je
u - sta
dzi! wy - rze - k#y me
( ( ( (
( (
! " " %
D 7
( (
( %
%
(
* ( * ( * ( * ( * ( * ( %
( %
(
(
(
( %
%
(
( ( * (
%
%
%
( %
%
(
i - mi&,
swo-j"
ba - rk&
po - zo-sta-wiam na
brze - gu,
! " " %
(
( %
%
( ( ( (
(
(
& D
(
( ( * (
%
(
%
(
%
* ( * ( * ( * ( * ( * ( %
& %
%
& %
ra-zem
z To - b"
no-wy za-czn& dzi!
#ów.
2. Jestem ubogim cz#owiekiem,
Moim skarbem s" r&ce gotowe
Do pracy z Tob" i czyste serce.
3. Ty potrzebujesz mych d#oni,
Mego serca m#odego zapa#em,
Mych kropli potu i samotno!ci.
Zamieszczono w serwisie www.giszowiec.org
Źródło:
„Cantate Deo” nr 69, wydanie powielaczowe
Warszawa - Gorzów 1977 r.
e
D
e
D
G
D
( %
(
(
%
A 7
( (
e
&
6914221.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin