Obrazy płyt.pdf

(306 KB) Pobierz
linux
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware [Powered by Invision Power Board]
Strona 1
Drukowana wersja tematu
Kliknij tu, aby zobaczyć temat w orginalnym formacie
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware _ Multimedia _ Obrazy płyt CD
Napisany przez: kambo 16/04/2003, 15:17
Tworzenie obrazu zabezpieczonej płyty CD
CDRWIN
CloneCD
Alcohol 120%
UltraISO
Tworzenie obrazu z plików znajdujących się na dysku twardym
CDRWIN
UltraISO
Tworzenie pliku pomocniczego .cue
Modyfikacja zawartości obrazu płyty (.iso , .bin, .mdf, .img, .nrg)
Dzielienie obrazu płyty DVD na kilka CD
Konwersja pomiedzy formatami bin, iso, nrg, mdf,...
MontaŜ pliku obrazu na wirtualnym dysku
Nagrywanie obrazu płyty (.bin)
Nero
CDRWIN
Alcohol 120%
FireBurner
Pliki TAR i wypalanie ich zawartosci
Inne formaty obrazów płyt wypalanie, podgląd etc.
Tworzenie obrazu zabezpieczonej płyty CD
Obraz płyty to wierna kopia danych zapisanych na płycie CD. Najpopularniejsze formaty obrazów płyt to:
BIN/CUE, ISO, IMG/CCD/SUB, NRG, MDF/MDS. Kazdy z wymienionych rozszerzen odpowiada
programowi, którego uŜyto do wykonania kopii.
Obrazy płyt moŜna tworzyc przy pomocy nastepujących programów:
http://www.goldenhawk.com
Aplikacja ta umoŜliwia nagrywanie płyt, tworzenie obrazów płyt, kopiowanie „w locie” i wiele innych.
Uruchom CDRWIN. Z głównego okna programu wybierz opcję Odczytaj dysk, ścieŜki, sektory.
W nowo otwartym oknie zaznacz opcję Obraz Dysku/Cuesheet i z rozwijalnej listy Źródło wybierz
odpowiedni napęd. W okienku Plik obrazu podaj lokalizację w ktorej ma zostac utworzony plik obrazu.
Pozostałe opcje pozostaw zaznaczone tak, jak na poniŜszym obrazku.
http://www.searchengines.pl/index.php?act=Print&client=printer&f=81&t=2030
2007-11-21 13:07:14
1272527.007.png 1272527.008.png
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware [Powered by Invision Power Board]
Strona 2
Gdy juz sie z tym wszystkim uporasz kliknij Start rozpocznie się zgrywanie zawrtosci płyty CD. Jako
efekt tej operacji otrzymasz 2 pliki:
*.bin właściwy obraz plyty CD
*.cue plik pomocniczy
http://www.elby.ch/products/clone_dvd/index.html
Obsługa programu jest banalnie prosta. Kliknij Plik >>> Czytaj CD do pliku.
W nowym oknie wskaŜ ikonke nagrywarki i kliknij Dalej. Teraz wystarczy tylko zaznaczyć opcje
Protected PC Game i wskazać miejsce docelowe oraz nazwę dla tworzonego pliku. W efekcie otrzymasz
3 pliki: .img, .ccd, .sub.
http://www.alcoholsoftware.com
Najpierw musisz przy pomocy np. http://www.searchengines.pl/phpbb203/screenkambo/multimedia/
ArayScanner.zip ustalic jakie zabezpieczenie posiada płyta, którą chcesz skopiowac. Obsluga programu
ogranicza sie do nacisniecia jednego przycisku wiec nie bede sie na ten temat rozpisywal.
Gdy juz sie dowiesz jaki rodzaj zabezpieczenia zostal uzyty, uruchom Kreatora odczytu.
http://www.searchengines.pl/index.php?act=Print&client=printer&f=81&t=2030
2007-11-21 13:07:14
 
1272527.009.png 1272527.001.png
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware [Powered by Invision Power Board]
Strona 3
W nowym oknie wybierz napęd w którym znajduje sie płyta oraz ustal prędkosc odczytu. W dolnym
okienku wybierz rodzaj zabezpieczenia jakim chroniona jest płyta. Kliknij Dalej.
W nastepnym oknie wskaŜ gdzie ma zostac zapisany tworzony plik obrazu. W okienkach znajdujacych sie
na dole podaj nazwę pod jaka ma zostac zapisany plik obrazu oraz wybiez w jakim formacie ma on
zostac utworzony. Do wyboru masz .mds/mdf, .ccd, .iso). Wydaje mi sie, ze tworzac obraz przy pomocy
Alcohola najlepiej jest wybrac format .mds. Po kliknieciu na Start rozpocznie sie proces zapisu.
http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
UWAGA! Obrazy zabezpieczonych płyt CD najlepiej jest tworzyc przy pomocy wyzej wymienionych
CDRWIN, CloneCD lub Alcohol120%, poniewaz nie wiem jak UltraISO radzi sobie z zabezpieczeniami!
Uruchom program i kliknij Narzedzia >>> Utwórz obraz CD. W nowo otwartym oknie określ, z którego
napędu chcesz skorzystać przy tworzeniu obrazu. Nastepnie wybierz lokalizacje dla tworzonego pliku
obrazu oraz format obrazu (BIN, ISO)
http://www.searchengines.pl/index.php?act=Print&client=printer&f=81&t=2030
2007-11-21 13:07:14
 
1272527.002.png 1272527.003.png 1272527.004.png
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware [Powered by Invision Power Board]
Strona 4
Po kliknięciu przycisku Utwórz rozpocznie się proces tworzenia pliku obrazu Twojej płyty CD.
Tworzenie obrazu z plików znajdujących się na dysku twardym
Pliku w formacie .bin, .iso lub innym moŜna utworzyć równiŜ z plików znajdujących się na dysku twardym
np. w celu późniejszego zamontowania go w wirtualnym napędzie. MoŜesz posłuŜyć się dwoma
programami: CDRWIN lub UltraISO
http://www.goldenhawk.com
Kliknij Narzędzia i zapis plików.
W nowo otwartym oknie w polu Operacje na plikach wybierz opcję Stwórz plik obrazu ISO9660.
Następnie kliknij Plik >>> Katalog >>> Dodaj i wskaz pliki, które mają zostać dodane do kompilacji.
Nie zapomnij wyłączyc opcji Pełne ścieŜki dostępu oraz włączyć Długie nazwy (Joliet).
W polu Plik określ lokalizację oraz nazwę pliku, który ma zostać utworzony, a następnie kliknij przycisk
START. Jako wynik operacji otrzymasz plik ISO.
http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
Kliknij Plik >>> Nowy >>> Obraz danych CD/DVD. Teraz w dolnym oknie zlokalizuj pliki z których
chcesz wykonać obraz i metodą "przeciągnij i upuść" umieść je w górnym oknie..
Teraz kliknij Plik >>> Zapisz, wybierz format i nazwę dla tworzonego pliku pliku i wskaŜ, gdzie ma on
zostać umieszczony. Po kliknięciu na Zapisz rozpocznie się proces tworzenia pliku obrazu w wybranym
przez ciebie formacie.
Tworzenie pliku pomocniczego .cue
Jezeli sciągnąłes obraz w formacie .bin, ale nie masz pliku pomocniczego .cue moŜesz uŜyć programu
http://members.chello.at/23kambo/CueMaker.exe i stworzyć nowy plik .cue.
http://www.searchengines.pl/index.php?act=Print&client=printer&f=81&t=2030
2007-11-21 13:07:14
1272527.005.png
P2P & Wyszukiwarki & Windows & Hardware [Powered by Invision Power Board]
Strona 5
Modyfikacja zawartości obrazu płyty (.iso , .bin, .mdf, .img, .nrg )
NaleŜy pamiętać, ze http://www.ezbsystems.com/ultraiso/ umoŜliwia równieŜ modyfikacje plików obrazu
w praktycznie wszystkich formatach.
Tak wiec jeŜeli ściągnąłeś sobie z netu grę w formacie bin, iso lub jakimś innym ale przed wypaleniem na
CD chciałbyś dodać tam cracka, okładki, solucje etc. moŜesz to zrobić właśnie przy pomocy UltraISO!
Wystarczy tylko otworzyć w programie plik z obrazem płyty, kliknąć Czynnosci >>> Dodaj, wskazać
pliki lub katalogi, które chcesz umieścić wewnątrz pliku obrazu i zapisać zmiany klikajac na Zapisz.
Dzielienie obrazu płyty DVD na kilka CD (autor opisu: @watermark)
Przy pomocy programu http://www.alcoholsoftware.com moŜna z obrazu płyty DVD lub z oryginalnej gry
na DVD zrobić obraz płyty podzielony na kilka CD.
Zamontuj obraz DVD w wirtualnym napędzie i uruchom Alkohola. W menu kliknij Kreator odczytu i
zaznacz w jakim napędzie znajduje się obraz. Następnie w Dziel plik z obrazem co wybierz
odpowiednią wielkość (najlepiej 680 MB), kliknij Dalej, wyznacz gdzie to ma się zapisać i po paru
chwilach otrzymasz takie pliki *.mdf, *.md0, *.md1, *.md2, itd..., oraz jeden plik *.mds.
Nagrywamy na pierwszy CD pliki *.mdf i *.mds, na pozostałych w kolejności *.md0 idt.. .
Aby zainstalować taką grę na kompie bez DVD, tylko z CD, trzeba przekopiować z płytek CD na dysk
twardy wszystkie części obrazu oraz plik *.mds do jednego folderu. Następnie instalujemy w napedzie
wirtualnym, tak jak to się robi z normalnym obrazem płytki.
Konwersja pomiedzy formatami bin, iso, nrg, mdf,...
Za pomocą http://www.ezbsystems.com/ultraiso/ moŜna równieŜ konwertować pliki obrazów pomiędzy
róznymi formatami
Kliknij na Narzędzia >>> Konwertuj. W nowo otwartym oknie, w górnym pasku wskaŜ ścieŜkę
dostępu dla pliku źródłowego a w dolnym okienku podaj nazwę i miejsce docelowe dla nowego pliku oraz
wskaz format wyjściowy. Jak się z tym uporasz klikinij Konwersja.
http://www.searchengines.pl/index.php?act=Print&client=printer&f=81&t=2030
2007-11-21 13:07:14
 
1272527.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin