Sroczyński -Samouczek szachowy dla poczatkujacych.pdf

(4073 KB) Pobierz
Maciej Sroczyński
SAMOUCZEK
SZACHOWY
SZACHY – DLA POCZĄTKUJĄCYCH
„3 godziny matematyki = 1 godzina szachów”
Maciej Sroczyński
Szkoła szachowa SzachMistrz
Kalisz, sierpień 2007, styczeń 2011 (uaktualnienie)
Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.eu
429717037.012.png 429717037.013.png
WSTĘP
"Szachy są miarą intelektu" - Johann Wolfgang Goethe
Chciałbym przekazać Tobie czytelniku, wiedzę która jest niezbędna do rozpoczęcia
gry w szachy. Niniejszy poradnik zawiera wiele przydatnych informacji, rad i wskazówek,
które mogą posłużyć Ci w nauce gry w szachy. Dołożyłem wszelkich starań, aby poradnik
był jak najbardziej przejrzysty i prosty do zrozumienia dla każdej osoby, która do niego
dotrze. Wzbogaciłem go również o liczną galerie diagramów, ilustracji i zdjęć, które ułatwią
Ci zapamiętanie podstawowych zasad i prawideł szachowych. Ważne jest, aby nie pominąć
żadnego z działów i przeczytać książkę „od deski do deski”. Poradnik ten kieruję przede
wszystkim do dzieci i młodzieży. Może też posłużyć instruktorom, trenerom szachowym,
jako materiał pomocniczy do edukacji szachów w przedszkolach oraz szkołach
podstawowych. Mam nadzieję, że każdy nauczy się z niego podstaw szachowego abecadła.
Powinno zaszczepić to w wielu z Was „szachowego bakcyla”, którym sam zaraziłem się
wiele lat temu. Dalsza edukacja będzie już prosta, bo to Wy będziecie „szukać szachów, a nie
one was”. Dlaczego dziecko powinno grać w szachy? :
uczą logicznego i konstruktywnego myślenia,
rozwijają aktywność twórczą dziecka,
poprawiają: pamięć, koncentracje, wyobraźnie przestrzenną i podzielność uwagi,
kształtują osobowość dziecka, wyrabiają w nim pozytywne cechy: systematyczność,
odpowiedzialność, pracowitość, samodyscyplinę,
uczą poszanowania rywala, wychowują, bawią, rozwijają zainteresowania,
najważniejsze! poprawiają wyniki dydaktyczne dziecka w szkole!
Poradnik ma charakter bezpłatnej książki elektronicznej (ebooka). Wszelkie formy
sprzedaży lub czerpania korzyści finansowych związanych z jego dystrybucją będą
naruszeniem praw autorskich.
W przypadku zamieszczania na stronach internetowych ebooka „Szachy dla
początkujących” lub cytowania fragmentów książek w innych środkach informacyjnych,
wymagane jest podanie źródła do mojej strony http://www.
szachmistrz.eu
oraz imienia i
nazwiska autora, ww. książki.
Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.eu
429717037.014.png
 
1. Ogólne zasady
Partia szachów rozgrywana jest na kwadratowej planszy zwanej szachownicą ( diagram
1 ). Znajdują się na niej 64 na przemian ułożone białe i czarne pola. Szachownicę można
podzielić na linie pionowe (kolumny), jak i linie poziome (wiersze), mają one po 8 pól.
Diagram 1: Linie poziome, pionowe, ukośne
Przekątna
(diagonala)
Centrum
e4, e5,
d4, d5
Linia
pionowa
Linia
pozioma
Diagram 2: Szachownica, bierki i zegar
Gra w szachy rozgrywana
jest pomiędzy dwoma
zawodnikami. Na początku, każdy
z nich dysponuje 16 figurami
( bierkami). Jeden gracz ma bierki
białe, drugi – czarne. Widzimy je
na diagramie 2. Po lewej stronie
można zaobserwować niebieskie
urządzenie. Jest to zegar
szachowy , który podczas partii
Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.eu
429717037.001.png 429717037.002.png 429717037.003.png
odmierza czas do namysłu obu zawodnikom. Zdarza się,
że zawodnicy grają bez zegarów, wówczas partia ma
charakter towarzyski. W turnieju szachowym rozgrywanie
partii bez zegarów powoduje, że partia traci sens. Jedna ze
stron mogłaby zastanawiać się o wiele dłużej. Grając
z zegarem, obie strony otrzymują tyle samo czasu do namysłu, co sprawia że szanse obu
zawodników są równe.
Najczęściej spotykanym tempem do namysłu w „ partiach szybkich ” jest 15 minut na
zawodnika. Każdy z zawodników otrzymuje 15 minut, taka partia może więc maksymalnie
trwać 30 minut. W turniejach „ klasycznych ” można pomyśleć o wiele dłużej: 90 minut na
wykonanie 30 posunięć i 60 minut na dokończenie całej partii. Bardzo popularne są „ partie
błyskawiczne ”, gdzie każdy zawodnik, otrzymuje zaledwie 5 minut do namysłu. Należy
pamiętać, że po przekroczeniu limitu czasowego zawodnik przegrywa partie!
Z praktyki turniejowej mogę dodać, że moja
najkrótsza partia trwała zaledwie kilka sekund, a najdłuższa
prawie 6 godzin!.
Osobom sceptycznym, uważającym że szachy to
nudna i mało dynamiczna gra, polecam obejrzenie choć
jednej partii błyskawicznej w wykonaniu arcymistrzów.
Wówczas stereotypowe pojęcie wolnego i dumającego
szachisty diametralnie się zmieni.
2. Figury szachowe – wartość, ustawienie początkowe
Przed rozpoczęciem gry, armia białych i czarnych składa się z 16 bierek:
1 króla ,
1 hetmana ,
"Szachy to życie"
Robert Fischer
2 wież ,
2 gońców ,
2 skoczków ,
8 pionków .
Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.eu
429717037.004.png 429717037.005.png 429717037.006.png
Zdjęcie 1 : Figury szachowe
Hetman
Król
Skoczek
Goniec
Wieża
Pionek
Każda bierka porusza i wykonuje bicie wg. własnych, odrębnych zasad. Zostanie
to omówione w dziale czwartym. Poszczególne figury mają różne wartości:
król – bezcenny!
hetman – 9 pkt
ze względu na swoją wartość
Hetman i Wieża nazywane są figurami ciężkimi
wieża – 5 pkt
goniec – 3 pkt
skoczek – 3 pkt
wartość punktowa figur szachowych
ze względu na swoją wartość
Goniec i Skoczek nazywane są figurami lekkimi
pionek – 1 pkt
Kilka przykładów porównania figur:
biały hetman = i czarny hetman warte są po 9 pkt,
biała wieża = i czarna wieża po 5 pkt,
dwie wieże(2x5=10 pkt) są silniejsze od hetmana (9 pkt),
goniec i skoczek (3+3=6 pkt) są mocniejsze od wieży (5 pkt),
Dwa gońce i skoczek (2x3+3=9 pkt) dają nam równowartość hetmana (9 pkt).
Przykładów można podać o wiele więcej, rzeczywista wartość figury zależy od
ustawienia na szachownicy . Nieraz pionek okazuje się silniejszy od hetmana ! Dlatego
właśnie szachy są piękną grą. Mały pionek może zmienić się w hetmana i dać mata.
Czytelnik na pewno zauważył, że do wszystkich bierek, za wyjątkiem króla, przypisano
wartość punktową. Król jest najcenniejszą i zarazem jedyną figurą, której nie można zbić z
szachownicy. Dlatego nie ma wartości punktowej. Cel gry jest prosty: schwytanie króla
Maciej Sroczyński - Samouczek szachowy - http://www.szachmistrz.eu
429717037.007.png 429717037.008.png 429717037.009.png 429717037.010.png 429717037.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin