Chalker Jack L. - Świat Studni 01 Północ przy Studni Dusz.pdf

(1099 KB) Pobierz
7241614 UNPDF
7241614.001.png
J ACK L.C HALKER
P ÓŁNOCPRZYSTUDNIDUSZ
Tytułoryginału:MidnightattheWellofSouls
Pozna´n,1992
7241614.002.png
SPISTRE ´ SCI
SPISTRE ´ SCI ......................... 2
Dalgonia ........................... 5
Drugastronapola ....................... 19
Doskonałytowar ....................... 28
Strefa(wej ´ scieupiorów) .................... 43
WiosnaCzill(losyVardiiDiplo1261,´spi˛acej) ........... 65
ImperiumAkkafii(pojawiasi˛eDathamHain,pogr˛a˙zonywe´snie) .... 81
Strefa—AmbasadaAkkafii ................... 90
BaroniaAzkfru,CesarstwoAkkafii ................ 92
Dillia—poranek(pojawiasi˛e´spi˛acaWuJu-li) ........... 99
BaroniaAzkfru,CesarstwoAkkafii(BaronAzkfrubyłw´sciekły) ....112
CentrumwCzill ........................114
Dillia—nadjeziorem .....................121
BaroniaAzkfru,ImperiumAkkafii ................146
Murithel—godzinado´switu ..................151
BaroniaAzkfru,CesarstwoAkkafii ................155
Murithel—gdzie´swgł˛ebikraju .................162
Pa´nstwo—hotelpierwszejklasy .................169
Murithel—gdzie´swgł˛ebikraju .................172
DrogawPa´nstwie .......................197
Wpobli˙zugranicyzIvrom,wkrajuUmiau .............199
Poraneknadgranic˛apomi˛edzyPa´nstwemiSlekron ..........203
Pla˙zawIvrom—poranek ....................211
Ekh’l ............................227
Ivrom ............................230
ZachodniGhimon .......................237
Aleja—podrównikiem .....................250
PółnocprzyStudniDusz ....................259
Na„Ziemi”,planecieobiegaj˛acejgwiazd˛ewpobli˙zunajdalszegokra´nca
galaktykiAndromedy ......................280
Raj,kiedy´szwanyDedalusem,planetawpobli˙zuSyriusza .......282
2
Nagranicy—´swiatHarvicha ..................285
NapokładziefrachtowcaStehekin .................296
Ksi˛a˙zk˛et˛epo ´ swi˛ecamRogerowiZelaznemu,Markowi
Owingsowi,Applesusan,AvedoniSuzyTiffanyzcał-
kiemodmiennychpowodów.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin